eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kary dla pracowników
 • Jakie kary dla pracownika?

  Jakie kary dla pracownika?

  00:41 20.05.2019

  ... naruszenie art. 109 § 2 KP, ponieważ złożenie wyjaśnień na piśmie związane jest z większymi utrudnieniami dla pracownika (Sł. Prac. 1978, Nr 1, s. 8). Obowiązek wysłuchania pracownika przed zastosowaniem kary oznacza konieczność podjęcia przez pracodawcę odpowiednich czynności w celu umożliwienia pracownikowi złożenia wyjaśnienia. Pracodawca może ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, kara porządkowa, nagana dla pracownika, kara dla pracownika
 • Nagana, upomnienie, kara pieniężna. Co warto wiedzieć o karach pracowniczych?

  Nagana, upomnienie, kara pieniężna. Co warto wiedzieć o karach pracowniczych?

  13:42 07.03.2016

  ... o tym fakcie, pracownik może wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Reasumując, pracodawcy powinni pamiętać o możliwości dyscyplinowania pracowników, korzystając z kary upomnienia i kary nagany oraz kary pieniężnej, jednocześnie nie zapominając o szeregu wymogów prawnych związanych z prawidłowością korzystania z tej formy ... WIĘCEJ

  Tematy: kary dla pracowników, kary porządkowe, nagana, upomnienie
 • Kara porządkowa: kiedy i za co?

  Kara porządkowa: kiedy i za co?

  11:31 25.03.2014

  ... czyn zostanie popełniony przez kilku pracowników, to pracodawca niekoniecznie musi wszystkim wymierzyć taką samą karę, czy też niekoniecznie musi karać wszystkich pracowników biorących udział w zdarzeniu, gdyż musi wymierzać każdemu z pracowników karę biorąc pod uwagę w/w kryteria doboru kary. Decyzję o ukaraniu pracownika podejmuje pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, kara porządkowa, nagana dla pracownika, kary dla pracowników
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników: kary

  Odpowiedzialność porządkowa pracowników: kary

  10:30 30.09.2013

  ... sprzeciwu. Pracodawca zobowiązany jest wtedy zwrócić podwładnemu równowartość kwoty wymierzonej kary. Przydatne linki: - Kodeks pracy W przypadku odrzucenia sprzeciwu pracownik ma prawo ... odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec jego osoby kary. Po roku nienagannej kary uważa się ją za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników, kara porządkowa
 • Kara porządkowa dla przewodniczącego związku zawodowego

  Kara porządkowa dla przewodniczącego związku zawodowego

  00:16 06.06.2013

  ... procesu pracy. Kodeks pracy przewiduje takie kary jak: upomnienie, nagana oraz kara pieniężna. Regulamin pracy obowiązujący u pracodawcy może rozszerzyć katalog przyczyn, uzasadniających nałożenie na pracownika określonej kary. Kwestie związane z nakładaniem kar porządkowych na pracowników powinny zostać określone w Regulaminie Pracy bądź ... WIĘCEJ

  Tematy: kara porządkowa, kary porządkowe, kary dla pracowników, odpowiedzialność porządkowa
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika

  Odpowiedzialność porządkowa pracownika

  11:01 10.12.2012

  ... oraz po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Co więcej, pracodawca przed nałożeniem kary zobowiązany jest do uprzedniego wysłuchania pracownika, w celu umożliwienia mu złożenia stosownych wyjaśnień. O ... pracownika ma na celu z jednej strony, realizację uprawnień kierowniczych pracodawcy, z drugiej zaś ochronę pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników, kara porządkowa
 • Spóźnienia do pracy: jakie konsekwencje?

  Spóźnienia do pracy: jakie konsekwencje?

  12:36 28.01.2011

  ... . Warto porozmawiać z takim pracownikiem, zanim objawy braku motywacji przybiorą bardziej negatywne dla firmy działania. Z punktu widzenia menedżera ważne jest nie tylko, ... ukarać Jeśli zaistnieje potrzeba przeprowadzenia formalnych rozmów i nałożenia kary, to niezbędną czynnością przed nałożeniem kary jest sprawdzenie czasu, jaki upłynął od zdarzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: spóźnienie, spóźnienie do pracy, nagana dla pracownika, kary dla pracowników
 • Kara porządkowa a związki zawodowe

  Kara porządkowa a związki zawodowe

  13:51 28.10.2010

  ... z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Dopiero na tym etapie (w zakresie zastosowania kary porządkowej) między pracownikiem a pracodawcą powstaje obowiązek włączenia w sprawę związków zawodowych - jeżeli pracownik jest członkiem związku zawodowego lub związek zawodowy wyraził ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników
 • Kara porządkowa i sprzeciw pracownika

  Kara porządkowa i sprzeciw pracownika

  13:04 17.08.2010

  ... nie zamyka pracownikowi drogi do uniknięcia kary, ponieważ Kodeks pracy przewiduje dla pracownika instytucję sprzeciwu. Odpowiedzialność porządkowa to odpowiedzialność ... i wskazywać: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych; datę dopuszczenia się przez pracowników tego naruszenia; informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników
 • Kara porządkowa a obowiązek wysłuchania pracownika

  Kara porządkowa a obowiązek wysłuchania pracownika

  13:40 09.08.2010

  ... ogranicza pracodawcę w możliwości zastosowania kary porządkowej, wskazując termin, po którym kary nałożyć już nie można. Są to: 2 tygodnie od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego; 3 miesiące od dopuszczenia się naruszenia obowiązku pracowniczego. W praktyce zdarzają się przypadki niestawiania się przez pracowników w pracy po to ... WIĘCEJ

  Tematy: kara porządkowa, nagana dla pracownika, kara pieniężna, odpowiedzialność porządkowa

 

1 2

następnaAdvertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: