eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność pracowników
 • Wyższe kary dla firm i przepadek mienia

  Wyższe kary dla firm i przepadek mienia

  12:43 17.09.2018

  ... majątkową. Art. 4 projektu przewiduje, że odpowiedzialność ustawowa nie powinna wyłączać odpowiedzialności podmiotu na innej drodze, zwłaszcza cywilnej. Z odpowiedzialności nie zwolni nawet śmierć osoby fizycznej, będącej sprawcą czynu zabronionego. „Najważniejszą przesłankę wyłączającą odpowiedzialność podmiotu zbiorowego wskazuje art. 6 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, pracodawcy, przedsiębiorcy
 • Odpowiedzialność pracowników – członków zarządu

  Odpowiedzialność pracowników – członków zarządu

  00:32 02.04.2015

  ... członek zarządu wykonuje obowiązki wynikające z jego funkcji korporacyjnej i ze stosunku pracy, ponosząc jednocześnie odpowiedzialność za ich należyte wykonanie. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (kp) odpowiedzialność pracowników jest ograniczona do rzeczywistej szkody, jaką poniósł pracodawca, a wysokość odszkodowania, do którego zobowiązany ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członkowie zarządu, odpowiedzialność członka zarządu, odpowiedzialność pracowników
 • Odpowiedzialność materialna pracownika - mienie powierzone

  Odpowiedzialność materialna pracownika - mienie powierzone

  11:38 17.12.2012

  ... , że pracownicy przyjmujący wspólną odpowiedzialność za mienie powierzone, odpowiadają za szkodę w tym mieniu solidarnie. Szczegółowe zasady powyższej wspólnej odpowiedzialności pracowników określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (tekst ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna pracownika, odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność materialna
 • Odpowiedzialność materialna pracownika - podstawowe zasady

  Odpowiedzialność materialna pracownika - podstawowe zasady

  12:00 13.12.2012

  ... jest także, że w razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników, każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli natomiast nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność materialna, wyrządzenie szkody pracodawcy
 • Odpowiedzialność pracownika za zniszczenie samochodu służbowego

  Odpowiedzialność pracownika za zniszczenie samochodu służbowego

  00:22 09.11.2012

  ... o odpowiedzialności materialnej. Pracownik ponosi taką odpowiedzialność jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę. Odpowiedzialność ta doznaje wielu istotnych ograniczeń. Pracownik ponosi bowiem odpowiedzialność za szkodę jedynie w granicach rzeczywistej straty ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, samochód służbowy
 • Kiedy zwolnienie z odpowiedzialności za szkodę?

  Kiedy zwolnienie z odpowiedzialności za szkodę?

  13:44 28.12.2011

  ... każdej osoby świadczącej pracę w ramach stosunku pracy. Odpowiedzialność za mienie powierzone, znacznie surowsza dla pracowników, obejmuje natomiast tylko tych, którym zostało powierzone mienie z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się. Jeżeli pracownik należy do grupy, której dotyczy odpowiedzialność materialna łagodniejszego rodzaju, może liczyć na ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • Oświadczenie pracownika o jakości pracy

  Oświadczenie pracownika o jakości pracy

  12:22 22.12.2010

  ... jednakże takie oświadczenie nie wpłynie na zmianę zasad odpowiedzialności pracowników za ich pracę. Pytanie: Czy pracodawca może żądać od pracownika ... on ponosił odpowiedzialność jedynie za zawinione następstwa nienależytego wykonania swojej pracy. Ważne! Warunkiem odpowiedzialności pracownika jest wina Pracownik ponosi odpowiedzialność tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: jakość pracy, odpowiedzialność za szkodę, odpowiedzialność pracowników, oświadczenie o jakości pracy
 • Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za szkodę

  Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za szkodę

  11:03 18.08.2010

  ... mienia. W przypadku wyrządzenia szkody przez kilku pracowników z winy nieumyślnej, odpowiadają oni z uwzględnieniem przyczynienia się do jej powstania oraz stopnia winy, a jeśli jest to niemożliwe, odpowiadają w częściach równych. Wina umyślna powoduje natomiast solidarną odpowiedzialność pracowników - pracodawca swobodnie wybiera, od kogo uzyska ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność za szkodę, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność pracownika
 • Zatarcie kary porządkowej na wniosek pracownika?

  Zatarcie kary porządkowej na wniosek pracownika?

  09:40 21.05.2010

  Rozważmy następującą sytuację: zatrudniony stara się o awans, którego uzyskanie uzależnione jest m.in. od nieposzlakowanej opinii. Pracownik spełnia wszelkie konieczne wymagania, jednak przeszkodą w zdobyciu lepszej posady może okazać się kara porządkowa, którą nałożono na niego przed siedmioma miesiącami. Czy w takiej sytuacji może wystąpić z ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla pracownika, kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność pracowników
 • Kara porządkowa a zwolnienie chorobowe

  Kara porządkowa a zwolnienie chorobowe

  13:13 07.05.2010

  Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: 4 maja 2010 r. pracodawca powziął informację o nagannym zachowaniu pracownika, którego ten dopuścił się kilka dni wcześniej. W następstwie tego postanowił ukarać go karą porządkową. Problem jednak w tym, że zatrudniony do 20 maja włącznie będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim. Jak należy postąpić w takiej ... WIĘCEJ

  Tematy: choroba pracownika, kara dla pracownika, kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: