eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność członków zarządu
 • Ordynacja podatkowa: kto odpowiada za zaległości podatkowe spółek?

  Ordynacja podatkowa: kto odpowiada za zaległości podatkowe spółek?

  12:28 23.12.2019

  ... i wobec samej organizacji (przedsiębiorstwa). W różny sposób kształtuje się też odpowiedzialność osób fizycznych za zobowiązania przedsiębiorstwa z tytułu pełnienia przez nie określonych funkcji. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Co do zasady odpowiedzialność za swoje zobowiązania ponoszą same organizacje. Powołanie spółki kapitałowej skutkuje ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek

  Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek

  13:41 10.09.2019

  ... członek zarządu nie wskazał mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Oczywiście odpowiedzialność członków zarządu jest ograniczona w czasie do okresu, w którym sprawowali funkcję członka zarządu. Mając zatem na względzie treść art. 116 Ordynacji podatkowej, członkowie zarządu spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

  Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

  00:35 07.02.2019

  ... w jej imieniu, w tym także członkowie zarządu. Odpowiedzialność członków zarządu na tym etapie jest ograniczona w czasie, ponieważ kończy się ona w momencie zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników czynności dokonanych w imieniu spółki z o.o. w organizacji. 2. Odpowiedzialność zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, spółka z o.o., odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu po zmianach

  Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu po zmianach

  10:05 18.12.2018

  ... . Czy nowe regulacje spowodują skrócenie okresu przedawnienia roszczeń wobec członków zarządu? Członkowie zarządu spółki mają obowiązek dbania o właściwe prowadzenie spraw spółki. Za niewłaściwe wypełnianie tego obowiązku mogą odpowiadać osobiście za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta jest uregulowana w artykule art. 299 ksh. Sąd Najwyższy ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, odpowiedzialność członków zarządu, członkowie zarządu, członek zarządu
 • NSA: odpowiedzialność członka zarządu mimo podziału zadań w spółce

  NSA: odpowiedzialność członka zarządu mimo podziału zadań w spółce

  13:42 05.12.2018

  ... spółki akcyjnej w organizacji ponoszą solidarnie całym swoim majątkiem członkowie zarządu danej spółki. Odpowiedzialność ta powstaje dopiero w momencie, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się w całości lub w części bezskuteczna. W tym miejscu należy podkreślić, że członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności podatkowej w razie spełnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu - zmiany

  Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu - zmiany

  10:08 03.09.2018

  Prowadzenie spraw spółki to co do zasady obowiązek i prawo członków jej zarządu. To oni winni dbać o jej majątek. Wiążą się z tym profity w postaci odpowiedniego wynagrodzenia, ale też i odpowiedzialność za podjęte decyzje i ich skutki. Innymi słowy odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Kodeks spółek handlowych mówi jednoznacznie ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, członek zarządu, odpowiedzialność członków zarządu, terminy przedawnienia
 • Członek zarządu odpowiada majątkiem za długi podatkowe spółki z o.o.

  Członek zarządu odpowiada majątkiem za długi podatkowe spółki z o.o.

  11:45 02.08.2018

  ... , a przede wszystkim międzynarodowe prawo odmienne formy prowadzenia działalności. Fundacje prywatne, trusty, spółki zagraniczne czy ich holdingi w jurysdykcji niektórych państw wyłączają odpowiedzialność majątkową członków zarządu lub dyrektorów, założycieli.WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Przedawnienie roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

  Przedawnienie roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

  00:15 15.03.2018

  ... kwalifikuje odpowiedzialność członków zarządu jako typ odpowiedzialności odszkodowawczej. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 13 kwietnia 2017 roku (I CSK 286/16) stwierdza, że „Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 KSH ma charakter odszkodowawczy. Jest to deliktowa odpowiedzialność własna członków zarządu za ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, spółka z o.o., członek zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
 • Członek zarządu spółki akcyjnej też ponosi odpowiedzialność wobec wierzycieli

  Członek zarządu spółki akcyjnej też ponosi odpowiedzialność wobec wierzycieli

  00:41 11.12.2017

  ... spółki akcyjnej. Niemniej jednak sytuacja członków zarządu spółki akcyjnej wcale nie jest uprzywilejowana wobec członków zarządu spółki z o.o. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe („UP”) członkowie zarządu każdej osoby prawnej (w tym spółki akcyjnej) ponoszą odpowiedzialność wobec wierzycieli za szkodę ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka akcyjna, odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członka zarządu
 • Odpowiedzialność członków zarządu: najczęstsze przestępstwa

  Odpowiedzialność członków zarządu: najczęstsze przestępstwa

  14:00 10.08.2017

  ... zaś chodzi o odpowiedzialność członków zarządu wobec osób trzecich, to tego typu odpowiedzialność ma charakter posiłkowy, tj. powstaje dopiero wtedy, gdy egzekucja przeciwko samej spółce okaże się bezskuteczna, na co wskazuje art. 299 k.s.h. Jest to odpowiedzialność solidarna członków zarządu. Odpowiedzialność karna członków zarządu również ma ... WIĘCEJ

  Tematy: zarząd spółki, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność członków zarządu, członkowie zarządu
 • Poświadczenie nieprawdy

  Poświadczenie nieprawdy

  11:05 15.06.2017 PORADA

  Witam, mam taki problem w statucie klubu piłkarskiego wpisanego do KRS jest zapis, że zarząd składa się z 5-7 członków. W chwili obecnej w KRS widnieje 5 członków: prezes, vice, sekretarz i 2 członków. Jednak okazało się, że sekretarz prawie rok temu w 2016 złożył rezygnacje ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, poświadczenie nieprawdy, prezes zarządu, członek zarządu
 • Dług nie do ściągnięcia - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

  Dług nie do ściągnięcia - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

  11:51 10.11.2013 PORADA

  Dzień dobry, sprzedałem kilka lat temu pewnej firmie towar z mojego gospodarstwa rolnego. Wystawiono mi za to faktury. Niestety nie otrzymałem do dnia dzisiejszego zapłaty za sprzedany towar. Firma ogłosiła upadłość. Podałem ją do sądu, mam wyrok z nakazem zapłaty - niestety bez ... WIĘCEJ

  Tematy: gospodarstwo rolne, sprzedaż płodów rolnych, postępowanie sądowe, wyrok sądu
 • Upadłość spółki a grzywna

  Upadłość spółki a grzywna

  15:33 24.06.2013 PORADA

  Czy można dostać karę za nieterminowe złożenie wniosku o upadłość spółki? WIĘCEJ

  Tematy: grzywna, spółka z o.o., likwidacja spółki, zarząd spółki
 • Kto ma złożyć sprawozdanie finansowe do KRS sprzedanej sp. z o.o.?

  Kto ma złożyć sprawozdanie finansowe do KRS sprzedanej sp. z o.o.?

  12:47 19.02.2013 PORADA

  Otrzymałem wezwanie z KRS do złożenia sprawozdania finansowego za 2010 i 2011 r. Sp. z o.o. sprzedana w czerwcu 2012 r., wraz z przekazaniem wszystkich dokumentów spółki, w tym finansowych. Kto ma złożyć w/w sprawozdania finansowe? WIĘCEJ

  Tematy: sp. z o.o., KRS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zobowiązania spółki
 • Kiedy członek zarządu nie odpowiada za zobowiązania spółki?

  Kiedy członek zarządu nie odpowiada za zobowiązania spółki?

  00:00 30.06.2012 PORADA

  Jeżeli wykaże: 1. Że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidacji lub rozpoczęto postępowanie układowe. 2. Że niezgłoszenie w/w wniosków nie nastąpiło z jego winy. 3. Że niezgłoszenie wniosku w odpowiednim czasie nie spowodowało szkody dla ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, zarząd spółki, zobowiązania spółki

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: