eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółki
 • Nowelizacja KSH pozytywnie wpłynie na rynek M&A

  Nowelizacja KSH pozytywnie wpłynie na rynek M&A

  11:42 15.11.2023

  ... przepisy mogą znacząco ułatwić proces fuzji i przejęć, pozwalając na wyodrębnienie spółki, a następnie na sprzedaż jej udziałów zainteresowanemu nabywcy. Jest to o tyle istotne, ... spółki dzielonej. Wspomniany przepis stanowi, że przychodem dla spółki jest ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość rynkowa majątku otrzymanego od spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja KSH, kodeks spółek handlowych, spółki, spółki handlowe
 • e-Urząd Skarbowy obowiązkowy dla spółek, fundacji i stowarzyszeń

  e-Urząd Skarbowy obowiązkowy dla spółek, fundacji i stowarzyszeń

  13:39 14.09.2023

  ... procesu automatyzacji komunikacji podatnika z urzędem skarbowym. Teraz oprócz osób fizycznych mogą korzystać z niego również spółki kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, a także spółki osobowe, komandytowe oraz fundacje i stowarzyszenia. Konieczna jest zgoda na elektroniczną komunikację z urzędem Za pośrednictwem ... WIĘCEJ

  Tematy: e-Urząd Skarbowy, e-Urząd, administracja publiczna, e-administracja
 • Przekształcenie spółki a zasada kontynuacji

  Przekształcenie spółki a zasada kontynuacji

  00:44 17.08.2023

  ... . akt: IV CSK 603/16, stanął na stanowisku, że przekształcenie podmiotowe spółki handlowej stanowi kontynuację dotychczasowej spółki, tylko w nowej formie prawnej, co oznacza ... 553 § 1 KSH), jak i publicznoprawnych (art. 553 § 2 KSH). Dlatego też, w wyniku przekształcenia spółki treść stosunków prawnych łączących spółkę z innymi podmiotami nie ulega ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, spółka, spółki, spółka handlowa
 • Jak odzyskać należność po wykreśleniu spółki z rejestru?

  Jak odzyskać należność po wykreśleniu spółki z rejestru?

  09:35 14.07.2023

  ... spółki. Jeżeli jednak umowa spółki milczy w tym temacie wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za długi spółki w taki sposób w jaki – zgodnie z umową spółki – odpowiedzialni byli za jej straty. Zauważyć należy, że wspólnicy spółki jawnej, którzy podjęli uchwałę o jej rozwiązaniu, są następcami prawnymi tej spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: wykreślenie spółki z rejestru, spółka, spółki, wykreślenie z KRS
 • Przekształcenie prostej spółki akcyjnej w spółkę akcyjną lub spółkę z o.o. - jakie zasady?

  Przekształcenie prostej spółki akcyjnej w spółkę akcyjną lub spółkę z o.o. - jakie zasady?

  13:42 14.06.2023

  ... powziąć uchwałę o przekształceniu spółki, powołać członków organów spółki przekształconej, albo określić wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją. Na końcu należy dokonać w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej. Zgodnie z art. 577 § 1 KSH przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, spółka, spółki, prosta spółka akcyjna
 • Za brak współpracy z radą nadzorczą odpowiedzialność karna

  Za brak współpracy z radą nadzorczą odpowiedzialność karna

  00:22 29.03.2023

  ... podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze, sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.” Obowiązek ten powinien być zrealizowany niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni, chyba że ustalono ... WIĘCEJ

  Tematy: rada nadzorcza, Kodeks spółek handlowych, prawo holdingowe, spółka
 • Wyrok TSUE. Przedsiębiorcy mogą domagać się ograniczenia publicznego dostępu do informacji o swoich beneficjentach

  Wyrok TSUE. Przedsiębiorcy mogą domagać się ograniczenia publicznego dostępu do informacji o swoich beneficjentach

  10:26 16.12.2022

  W celu walki z praniem pieniędzy działający na terytorium UE przedsiębiorcy są zobowiązani do ujawniania w publicznym rejestrze informacji na swój temat, jak również do ujawniania danych identyfikacyjnych swoich beneficjentów rzeczywistych. Najnowszy wyrok TSUE z 22 listopada 2022 r. stwierdza, że przepis umożliwiający każdej osobie uzyskanie ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, beneficjent rzeczywisty, spółki, spółki handlowe
 • Czy nowelizacja KSH zmusza do zmiany umów i statutów spółek?

  Czy nowelizacja KSH zmusza do zmiany umów i statutów spółek?

  00:57 07.12.2022

  ... w grupie spółek, kierują się obok interesu spółki, interesem grupy spółek. Skoro interes indywidualny spółki, jak i grupy spółek, jest postrzegany jako drogowskaz podejmowanych decyzji gospodarczych, warto rozważyć jego konkretne określenie. Sprzeczność interesu spółki zależnej z poleceniem spółki dominującej może stanowić uzasadnienie odmowy jego ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja KSH, kodeks spółek handlowych, umowa spółki, statut spółki
 • Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  10:52 21.10.2022

  ... , żeby umożliwić spółce dominującej sprawne zarządzanie grupą spółek – obok wiążących poleceń – wprowadzono także: prawo dostępu do informacji spółki dominującej o spółkach zależnych; prawo rady nadzorczej spółki dominującej do sprawowania stałego nadzoru nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek, chyba ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  14:16 22.08.2022

  ... prawa holdingowego. Ustalenie czy danej grupy spółek dotyczą dotychczasowe przepisy KSH, czy nowe regulacje prawa holdingowego, a więc czy spółki spełniają definicję spółki dominującej, spółki od niej zależnej, czy z nią powiązanej, może nastręczać przedsiębiorcom trudności, a koszty analiz prawnych i innych niezbędnych dla wdrożenia w grupie ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Kiedy członek zarządu nie odpowiada za zobowiązania spółki?

  Kiedy członek zarządu nie odpowiada za zobowiązania spółki?

  00:00 30.06.2012 PORADA

  Jeżeli wykaże: 1. Że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidacji lub rozpoczęto postępowanie układowe. 2. Że niezgłoszenie w/w wniosków nie nastąpiło z jego winy. 3. Że niezgłoszenie wniosku w odpowiednim czasie nie spowodowało szkody dla ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, zarząd spółki, zobowiązania spółki

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: