eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność pracowników
 • Kara porządkowa a zwolnienie chorobowe

  Kara porządkowa a zwolnienie chorobowe

  13:13 07.05.2010

  Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: 4 maja 2010 r. pracodawca powziął informację o nagannym zachowaniu pracownika, którego ten dopuścił się kilka dni wcześniej. W następstwie tego postanowił ukarać go karą porządkową. Problem jednak w tym, że zatrudniony do 20 maja włącznie będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim. Jak należy postąpić w takiej ... WIĘCEJ

  Tematy: choroba pracownika, kara dla pracownika, kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa
 • Zadaniowy czas pracy a prywatne wyjście

  Zadaniowy czas pracy a prywatne wyjście

  10:50 29.09.2009

  ... zachowanie wobec przełożonych lub współpracowników), niewykonywanie prawnie skutecznych poleceń przełożonego. W niezgodzie z ustalonym porządkiem i organizacją pracy w firmie pozostają również wszelkie uchybienia pracowników wobec postanowień przepisów wewnątrzzakładowych (np. układ zbiorowy czy regulamin pracy).WIĘCEJ

  Tematy: kara dla pracownika, kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność pracowników
 • Przejęcie firmy a współodpowiedzialność materialna

  Przejęcie firmy a współodpowiedzialność materialna

  02:35 30.08.2009

  ... za powierzone mu firmowe mienie przyjmuje w umowie wspólną odpowiedzialność i w którym wszyscy i każdy z osobna zainteresowani są, aby nie dopuścić do ... . 165). W przypadku zmiany składu pracowników objętych umową konieczne staje się zawarcie nowej umowy. W przeciwnym razie wspólna odpowiedzialność za powierzone im mienie przestaje obowiązywać (por ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, odpowiedzialność majątkowa pracownika, odpowiedzialność pracowników, manko
 • Komórka służbowa jako mienie powierzone pracownikowi

  Komórka służbowa jako mienie powierzone pracownikowi

  00:30 26.08.2009

  ... pracowników. Oddając tego rodzaju sprzęt w ręce podwładnego, pracodawca nie powinien jednak zapominać o określeniu jasnych ... (por. wyrok z 16 maja 1965 r., I PR 116/65, PiZS 1966, Nr 8, s. 32). Innymi słowy, odpowiedzialność pracownika za powierzony mu z obowiązkiem zwrotu telefon komórkowy rozpoczyna się w momencie faktycznego przekazania aparatu. ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność majątkowa pracownika, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, odpowiedzialność pracowników, telefon dla pracownika
 • Odpowiedzialność porządkowa: łagodniej w regulaminie?

  Odpowiedzialność porządkowa: łagodniej w regulaminie?

  14:01 16.08.2009

  ... za dopuszczalny. Przypomnijmy, zgodnie z art. 9 § 2 K.p., postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. WIĘCEJ

  Tematy: kara dla pracownika, kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność pracowników
 • Próba kradzieży a odpowiedzialność materialna pracownika

  Próba kradzieży a odpowiedzialność materialna pracownika

  06:51 12.08.2009

  ... ? Stosownie do art. 114 K.p. pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach K.p. (art. 114-122). Zabór mienia należącego do pracodawcy jest bez wątpienia zachowaniem wysoce nagannym, godzącym ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność majątkowa pracownika, odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika za szkodę, kradzieże
 • Kara porządkowa a termin wniesienia sprzeciwu

  Kara porządkowa a termin wniesienia sprzeciwu

  14:21 05.08.2009

  Decyzja w sprawie nałożenia na pracownika kary porządkowej nie musi wcale oznaczać, że rzeczywiście poniesie on konsekwencje swego postępowania. Jeżeli bowiem zastosowana przez szefa kara naruszyła obowiązujący porządek prawny, zatrudnionemu- w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia o ukaraniu- przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. Praktyka pokazuje ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla pracownika, kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność pracowników
 • Śmierć pracownika a szkoda wyrządzona pracodawcy

  Śmierć pracownika a szkoda wyrządzona pracodawcy

  14:13 05.08.2009

  ... 1975 r. (I PR 187/74, OSNCP 1975, Nr 9, poz. 14, w którym stwierdzono, iż spadkobierca, który odrzucił spadek, może- w oparciu o art. 422 K.c.- ponosić odpowiedzialność za mienie zagarnięte pracodawcy przez jego poprzednika prawnego, jeżeli świadomie skorzystał z wyrządzonej w ten sposób szkody. Ciężar dowodu co do wszystkich ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć pracownika, sąd pracy, odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika za szkodę
 • Kara porządkowa a wypowiedzenie umowy po 1 roku

  Kara porządkowa a wypowiedzenie umowy po 1 roku

  13:00 04.08.2009

  Rozważmy następującą sytuację: w marcu 2008 r. pracodawca ukarał pracownika karą porządkową za kilkakrotne nieusprawiedliwienie nieobecności w firmie. W kwietniu 2009 r. wręczył mu wypowiedzenie umowy o pracę, podając jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy wydarzenia sprzed roku. Pracownik podnosił, że szef nie powinien powoływać się w ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla pracownika, kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność pracowników
 • Kara porządkowa a złe wyniki pracy

  Kara porządkowa a złe wyniki pracy

  14:14 27.02.2009

  ... było zgodne z prawem? Kodeks pracy rzeczywiście zezwala na stosowanie wobec pracowników różnego rodzaju kar porządkowych. Ich wymierzanie zależy wyłącznie od swobodnej decyzji pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność porządkowa przewidziana jest jedynie w ściśle określonych przypadkach zawinionego niewykonania bądź nienależytego ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla pracownika, kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność pracowników


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: