eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników: kary

  Odpowiedzialność porządkowa pracowników: kary

  10:30 30.09.2013

  Pracownik w świetle Kodeksu pracy zobowiązany jest przestrzegać ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, jak również przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników, kara porządkowa
 • Weksel in blanco od pracownika: będzie zakaz

  Weksel in blanco od pracownika: będzie zakaz

  00:55 29.08.2013

  ... lojalnościowej zawierającej zabezpieczenie wekslowe. Praktykę tę często stosuje się przy pracy na stanowiskach np. sprzedawców, kelnerów, kasjerów albo tych pracowników, którym powierza się mienie pracodawcy: handlowców, kierowców, operatorów maszyn. Kontrowersyjne zabezpieczenia Stosowanie tego rodzaju zabezpieczeń jest kontrowersyjne, budzi także ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, umowa lojalnościowa, zabezpieczenie wekslowe
 • Kara porządkowa dla przewodniczącego związku zawodowego

  Kara porządkowa dla przewodniczącego związku zawodowego

  00:16 06.06.2013

  Przepisy kodeksu pracy tj. art. 108-113 k. p. zawierają postanowienia o odpowiedzialności porządkowej pracowników. Celem tych przepisów jest wyposażenie pracodawcy w środki umożliwiające dyscyplinowanie pracowników w związku z określonymi negatywnymi zachowaniami, które mogą wpłynąć na zaburzenie procesu pracy. Kodeks pracy przewiduje takie kary ... WIĘCEJ

  Tematy: kara porządkowa, kary porządkowe, kary dla pracowników, odpowiedzialność porządkowa
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika

  Odpowiedzialność porządkowa pracownika

  11:01 10.12.2012

  ... można odpowiedzialność porządkową, dyscyplinarną oraz materialną. W niniejszej publikacji zostaną przedstawione zagadnienia związane z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Odpowiedzialność porządkowa pracownika ... porządkowej pracownika ma na celu z jednej strony, realizację uprawnień kierowniczych pracodawcy, z drugiej zaś ochronę pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników, kara porządkowa
 • Jak stosować kary porządkowe?

  Jak stosować kary porządkowe?

  13:12 21.04.2011

  ... Odpowiedzialność porządkowa (uregulowana przepisami z art. 108-113 KP) polega na stosowaniu przez pracodawcę określonych form negatywnej oceny danego pracownika w postaci kar porządkowych czyli: upomnienia, nagany, kary pieniężnej. Odpowiedzialność porządkowa ... pracowników, podobnie jak to ma miejsce w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kara porządkowa, kary porządkowe
 • Kara porządkowa a związki zawodowe

  Kara porządkowa a związki zawodowe

  13:51 28.10.2010

  ... organizacji związkowej. Zatem pracodawca powinien poinformować reprezentującą pracownika organizację związkową dopiero o wniesieniu przez pracownika sprzeciwu. 1. Kara porządkowa - tylko przy określonych przewinieniach Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników
 • Kara porządkowa i sprzeciw pracownika

  Kara porządkowa i sprzeciw pracownika

  13:04 17.08.2010

  ... pracy przewiduje dla pracownika instytucję sprzeciwu. Odpowiedzialność porządkowa to odpowiedzialność pracownika za nieprzestrzeganie ustalonej u pracodawcy organizacji i porządku w ... wskazywać: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych; datę dopuszczenia się przez pracowników tego naruszenia; informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników
 • Kara porządkowa a obowiązek wysłuchania pracownika

  Kara porządkowa a obowiązek wysłuchania pracownika

  13:40 09.08.2010

  ... u pracodawcy organizacji i porządku pracy. Należy jednak pamiętać, że kara porządkowa może być zastosowana tylko i włącznie po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Rozważmy następującą sytuację: Pan Paweł jest właścicielem niewielkiej firmy transportowej. Zatrudnia kilku pracowników. Jeden z nich regularnie spóźniał się do pracy. Pan Paweł postanowił ... WIĘCEJ

  Tematy: kara porządkowa, nagana dla pracownika, kara pieniężna, odpowiedzialność porządkowa
 • Kara porządkowa: jaką zastosować?

  Kara porządkowa: jaką zastosować?

  11:07 20.07.2010

  ... do czynienia z nieprzestrzeganiem ustalonej organizacji i porządku pracy. Za swoje przewinienie może on więc ponieść jedynie odpowiedzialność porządkową. Odpowiedzialność porządkowa to odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, przyjętego ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność karna, kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Odpowiedzialność pracowników: kara porządkowa

  Odpowiedzialność pracowników: kara porządkowa

  14:00 23.10.2008

  Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość ukarania pracownika za różnego rodzaju przewinienia. Stosownym narzędziem jest tu m.in. kara porządkowa. Można ją jednak zastosować tylko w określonych przypadkach. Warto się więc zastanowić, jakie są jej dopuszczalne rodzaje? Kiedy można nałożyć ją ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność porządkowa pracowników, odpowiedzialność porządkowa, kara dla pracownika


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: