eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zabezpieczenie wekslowe
 • Egzekucja komornicza z weksla in blanco

  Egzekucja komornicza z weksla in blanco

  00:11 16.07.2018

  ... . Weksel niezupełny (in blanco) to weksel, który nie został wypełniony całkowicie w chwili wystawienia lub nie posiada niektórych cech, jakie Prawo wekslowe wymaga dla jego ważności. Zobowiązanie z weksla in blanco jest związane z dodatkową umową między wystawcą weksla a remitentem, którą jest porozumienie lub ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, prawo wekslowe, zabezpieczenie wekslowe
 • 10 sposobów na weksel in blanco

  10 sposobów na weksel in blanco

  10:00 05.05.2014

  ... , w ustalonym przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną terminie i miejscu. Umowa zawiera jedynie podpis wystawcy, a pozostałe jego rubryki pozostają niewypełnione. Zabezpieczenie wekslowe ma charakter osobisty, bowiem wystawca ponosi odpowiedzialność za spłatę długu z całego swojego majątku. Weksel In blanco może zostać podpisany przez ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, prawo wekslowe, zabezpieczenie wekslowe
 • Weksel in blanco jako forma zabezpieczenia umowy

  Weksel in blanco jako forma zabezpieczenia umowy

  08:20 29.04.2014

  ... . Nieważne są weksle, których suma jest płatna ratami. Klauzule wekslowe Klauzule wekslowe nie są konieczne do ważności weksla, ale określają sposób księgowania, ... weksla, jest wskazówką, by nie księgować tego weksla jako zapłaty, tylko pozabilansowo jako zabezpieczenie. Deklaracja wekslowa Niezwykle ważną czynnością dla dłużnika wekslowego jest ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, prawo wekslowe, zabezpieczenie wekslowe
 • Odpowiedzialność materialna pracownika a weksel in blanco

  Odpowiedzialność materialna pracownika a weksel in blanco

  00:50 16.01.2014

  ... zmiany przewidują, że wystawienie weksla lub oświadczenie pracownika o poddaniu się egzekucji, a także uznanie przez pracownika długu, które mają na celu zabezpieczenie przyszłych roszczeń pracodawcy ze stosunku pracy, będzie nieważne. Nieważność takiego weksla obejmie każdego jego posiadacza. W efekcie nie będzie można dochodzić ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, zabezpieczenie wekslowe, odpowiedzialność pracownika
 • Weksel in blanco od pracownika: będzie zakaz

  Weksel in blanco od pracownika: będzie zakaz

  00:55 29.08.2013

  ... , którzy stosują zabezpieczenia wekslowe w umowach z pracownikami tłumaczą, że ma to na celu ochronę mienia zakładu pracy w przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika. Zdarza się również, że pracodawca uzależnia podpisanie właściwej umowy o pracę od podpisania umowy lojalnościowej zawierającej zabezpieczenie wekslowe. Praktykę tę często ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, umowa lojalnościowa, zabezpieczenie wekslowe


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: