eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wyrządzenie szkody pracodawcy
 • Odpowiedzialność materialna pracownika a weksel in blanco

  Odpowiedzialność materialna pracownika a weksel in blanco

  00:50 16.01.2014

  ... przeszkód dla pełnego stosowania weksli w celu zabezpieczenia przyszłych roszczeń pracodawcy. Z powyższego wynika jednak także, że pracownik nie ma ... wystawienie weksla gwarancyjnego jako środka zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy, co oznacza, że taki weksel jest nieważny z mocy prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, zabezpieczenie wekslowe, odpowiedzialność pracownika
 • Weksel gwarancyjny od pracownika wykluczony

  Weksel gwarancyjny od pracownika wykluczony

  11:05 02.05.2013

  ... się wekslem do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy jest działaniem niezgodnym z prawem. W ocenie Ministerstwa, przeciwko stosowaniu weksli przemawia to, że w Kodeksie pracy zostały wyraźnie uregulowane zasady odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy z tytułu: szkody wyrządzonej w jego mieniu wskutek ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel, weksel gwarancyjny, spory o roszczenia ze stosunku pracy, wyrządzenie szkody pracodawcy
 • Odpowiedzialność materialna pracownika - mienie powierzone

  Odpowiedzialność materialna pracownika - mienie powierzone

  11:38 17.12.2012

  ... szczególną pieczę pracownika, który ma obowiązek zwrócić mienie otrzymane od pracodawcy lub rozliczyć się z tego mienia. Przepisy prawa pracy przewidują, że gdy ... całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody. Nie jest więc możliwe ustalenie w umowie, ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna pracownika, odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność materialna
 • Odpowiedzialność materialna pracownika - podstawowe zasady

  Odpowiedzialność materialna pracownika - podstawowe zasady

  12:00 13.12.2012

  ... do naprawienia takiej szkody. Poszkodowany może dochodzić więc odszkodowania od pracodawcy, nie zaś od pracownika – sprawcy szkody. Wyjątkowo, w orzecznictwie przyjmuje się, że odszkodowania można dochodzić bezpośrednio od pracownika, jeśli pracodawca jest niewypłacalny i nie może naprawić szkody. W razie naprawienia szkody osoby trzeciej przez ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność materialna, wyrządzenie szkody pracodawcy
 • Odpowiedzialność pracownika za szkodę w mieniu

  Odpowiedzialność pracownika za szkodę w mieniu

  12:10 31.07.2012

  ... powierzone bardzo trudno jest zwolnić się z tej odpowiedzialności. Ze strony pracodawcy wystarczy wykazanie, iż powstała szkoda w mieniu oraz że zostało ono prawidłowo powierzone. Natomiast pracownik musi wykazać, że jest "niewinny" jeżeli chodzi o wyrządzenie szkody, wbrew ogólnej zasadzie, iż to strona powodowa (zainteresowana uzyskaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, wyrządzenie szkody pracodawcy, odpowiedzialność za szkodę
 • Kiedy zwolnienie z odpowiedzialności za szkodę?

  Kiedy zwolnienie z odpowiedzialności za szkodę?

  13:44 28.12.2011

  ... jest zwolniony z obowiązku naprawienia szkody. Bez winy nie ma odpowiedzialności Pracownik jest zobowiązany do pokrycia szkody w mieniu pracodawcy na zasadach ogólnych bądź w ... go do jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej. Z kolei umyślne wyrządzenie szkody obciąża pracownika pełną odpowiedzialnością. Odpowiedzialność tylko za typową szkodę ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • Niewykonanie pracy a odpowiedzialność materialna pracownika

  Niewykonanie pracy a odpowiedzialność materialna pracownika

  13:15 29.08.2011

  ... pracodawcy, a jeżeli tak, to w jaki sposób ustalić wartość tej szkody? Odpowiedź: Jeżeli pracownikowi można przypisać winę umyślną, w takiej sytuacji będzie on odpowiadał za powstałą szkodę (utracone przychody jak również ewentualne straty wynikłe z utraty innych zamówień klienta) w pełnej wysokości. Jeśli jednak wyrządzenie pracodawcy szkody ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność za szkodę, odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność pracownika za szkodę, wyrządzenie szkody pracodawcy
 • Odpowiedzialność byłego pracownika za szkodę

  Odpowiedzialność byłego pracownika za szkodę

  11:55 22.09.2010

  ... umyślnie wyrządził pracodawcy szkodę, to jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. 4. Wyrządzenie szkody w samochodzie może być spowodowane czynem niedozwolonym W przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym należy ustalić, czy uszkodzenie samochodu można uznać za umyślne wyrządzenie szkody. O umyślnym wyrządzeniu szkody możemy mówić ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność za szkodę, odszkodowanie za szkodę, wyrządzenie szkody pracodawcy
 • Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za szkodę

  Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za szkodę

  11:03 18.08.2010

  ... bezprawne i zawinione, oraz że spowodowało powstanie szkody w majątku pracodawcy. Pracownik nie będzie odpowiadał za szkodę w zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniła się do jej powstania albo zwiększenia. Nie ponosi także odpowiedzialności za ryzyko związane z działalnością pracodawcy oraz za szkodę powstałą w wyniku tej ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność za szkodę, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność pracownika
 • Odpowiedzialność materialna pracownika a wysokość szkody

  Odpowiedzialność materialna pracownika a wysokość szkody

  10:19 09.04.2010

  ... przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Jednakże, jeśli pracownik umyślnie wyrządził pracodawcy szkodę, to jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Jeżeli jednak wyrządzenie szkody nastąpiło w mieniu powierzonym, powinna ona być naprawiona w pełnej wysokości. Wartość szkody wycenia pracodawca. Jeżeli pracownik ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna, odszkodowanie, odpowiedzialność pracownika za szkodę, wyrządzenie szkody pracodawcy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: