eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność pracownika za szkodę
 • Odpowiedzialność materialna pracownika za wypadek samochodem służbowym

  Odpowiedzialność materialna pracownika za wypadek samochodem służbowym

  00:30 03.01.2023

  ... z którym zatrudniający odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonywa swoje zobowiązania, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Tym samym pracodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika w związku z wykonywaniem przez niego ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód służbowy, wypadek, odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność pracownika za szkodę
 • Zatrzymanie wynagrodzenia

  Zatrzymanie wynagrodzenia

  17:23 01.12.2020 PORADA

  Pracownik wyrządził szkodę umyślnie, sprawa na policji, w prokuraturze. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia - wysłane - pracownik poszedł na ZLA - czekam na 2 awizowanie. Do 10 grudnia powinnam wypłacić wynagrodzenie. Jeśli wnioskuję o odszkodowanie do wysokości szkody 30.000 - mogę ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika za szkodę, umyślne wyrządzenie szkody, odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność finansowa pracownika
 • Samochód służbowy. Co robić, jeśli pracownik nie chce go zwrócić?

  Samochód służbowy. Co robić, jeśli pracownik nie chce go zwrócić?

  00:41 23.07.2016

  ... samochodu służbowego nie nabywa prawa własności. Uzyskuje tylko możliwość użytkowania pojazdu za zgodą pracodawcy. Nawet jeżeli auto stanowi przedmiot umowy leasingu lub ... widziani Firma ma prawo wezwać pracownika do zwrotu pojazdu na piśmie – przez wysłanie listu poleconego na adres zamieszkania pracownika wskazanego w umowie o pracę. Ponadto można ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód służbowy, używanie samochodu służbowego, umowa powierzenia pojazdu, odpowiedzialność pracownika za szkodę
 • Odpowiedzialność materialna pracownika: pod jakimi warunkami?

  Odpowiedzialność materialna pracownika: pod jakimi warunkami?

  00:26 25.11.2014

  ... za „mienie powierzone” jest otwarty. Kodeks pracy w art. 124 §2 wyraźnie mówi, że odpowiedzialność pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: mienie pracodawcy, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność majątkowa pracownika, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • Firmowa kolizja drogowa - kto odpowiada za szkodę?

  Firmowa kolizja drogowa - kto odpowiada za szkodę?

  08:05 04.07.2014

  ... mierze ryzyko prowadzenia działalności. Pracownicy są narzędziami, a zakład pracy ponosi odpowiedzialność za ich dobór. Tendencja ta jest bardzo wyraźnie zarysowana na płaszczyźnie odpowiedzialności pracownika za wyrządzoną podczas pracy szkodę. Pracownik odpowiada w sposób mocno ograniczony, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach może zostać ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód służbowy, samochód firmowy, wypadek drogowy, wypadek samochodem służbowym
 • Wypadek spowodowany zaśnięciem za kierownicą

  Wypadek spowodowany zaśnięciem za kierownicą

  21:42 11.07.2013 PORADA

  Mój znajomy pracujący w transporcie międzynarodowym był sprawcą wypadku za granicą (Francja). Nic się nikomu nie stało ale zniszczeniu uległo auto, chłodnia i towar z niej został sprzedany po niższej cenie. Pytanie: czy w oświadczeniu o wypadku, które ma napisać powinien się ... WIĘCEJ

  Tematy: spowodowanie wypadku, odpowiedzialność pracownika za szkodę, Francja, wypadek drogowy
 • W jakim zakresie występuje odpowiedzialność materialna pracownika?

  W jakim zakresie występuje odpowiedzialność materialna pracownika?

  16:53 27.06.2013 PORADA

  Odpowiedzialność materialna pracownika: w jakim zakresie ona występuje? Czy za nieumyślne spowodowanie popsucia się maszyny (praca maszyną zgodna z posiadaną wiedzą), pracownik odpowiada za szkodę? WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna pracownika, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, odpowiedzialność pracownika za szkodę, zakres odpowiedzialności pracownika
 • Weksel gwarancyjny od pracownika wykluczony

  Weksel gwarancyjny od pracownika wykluczony

  11:05 02.05.2013

  ... Społecznej przedstawiło stanowisko dotyczące praktyki stosowania weksla w celu zabezpieczenia roszczeń wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy. W swoim stanowisko Ministerstwo wyjaśnia, że posługiwanie się wekslem do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy jest działaniem niezgodnym z prawem. W ocenie ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel, weksel gwarancyjny, spory o roszczenia ze stosunku pracy, wyrządzenie szkody pracodawcy
 • Obciążenie za szkodę - przypadkowe zablokowanie kasy pancernej

  Obciążenie za szkodę - przypadkowe zablokowanie kasy pancernej

  10:55 06.03.2013 PORADA

  Pracuję od 2 dni jako sprzątaczka - na polecenie szefa wskazującego na brud w jego gabinecie dokładnie posprzątałam całe pomieszczenie, m.in. wycierałam z zewnątrz kasę pancerną. Obecnie szef zarzuca mi, iż czyszcząc kasę prawdopodobnie przypadkiem nacisnęłam jakiś przycisk, przez ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna pracownika, odpowiedzialność pracownika, zakres odpowiedzialności pracownika, odpowiedzialność pracownika za szkodę
 • Czy firma ma prawo obciążyć mnie za szkodę samochodową po ustaniu stosunku pracy?

  Czy firma ma prawo obciążyć mnie za szkodę samochodową po ustaniu stosunku pracy?

  18:50 15.02.2013 PORADA

  Witam, Pracowałem w firmie, gdzie miałem przekazany samochód służbowy na podstawie regulaminu, który mówił, że za szkodę z mojej winy - mogę zostać obciążony karą umowną w wysokości 1000 zł. W kwietniu zlikwidowałem szkodę za pośrednictwem ubezpieczyciela i do końca lipca ... WIĘCEJ

  Tematy: ustanie stosunku pracy, wezwanie do zapłaty, odpowiedzialność materialna pracownika, kara umowna
 • Odpowiedzialność materialna pracownika - mienie powierzone

  Odpowiedzialność materialna pracownika - mienie powierzone

  11:38 17.12.2012

  ... za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody. Nie jest więc możliwe ustalenie w umowie, że pracownicy przyjmujący wspólną odpowiedzialność za mienie powierzone, odpowiadają za szkodę ... wszyscy pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność. Podsumowując, zasady odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna pracownika, odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność materialna
 • Odpowiedzialność materialna pracownika - podstawowe zasady

  Odpowiedzialność materialna pracownika - podstawowe zasady

  12:00 13.12.2012

  ... trzeciej przez pracodawcę, pracownik ponosi odpowiedzialność zaszkodę tylko względem pracodawcy, na szczególnych zasadach określonych prawem pracy. Odpowiedzialność pracownika względem pracodawcy, zarówno za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej (naprawioną przez pracodawcę), jak i za szkodę wyrządzoną przez pracownika samemu pracodawcy, jest przy ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność materialna, wyrządzenie szkody pracodawcy
 • Odpowiedzialność pracownika za zniszczenie samochodu służbowego

  Odpowiedzialność pracownika za zniszczenie samochodu służbowego

  00:22 09.11.2012

  ... : Odpowiedzialność pracownika za zniszczenie lub uszkodzenie samochodu służbowego jest uregulowana w Kodeksie pracy, w przepisach o odpowiedzialności materialnej. Pracownik ponosi taką odpowiedzialność jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę. Odpowiedzialność ta ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, samochód służbowy
 • Kiedy pracownik musi zapłacić za szkodę?

  Kiedy pracownik musi zapłacić za szkodę?

  20:52 05.11.2012 PORADA

  Witam, mam problem więc zacznę od początku. Firma wysłała mnie na delegacje ok 70 km od miejsca zamieszkania, oczywiście autem firmowym, w drodze na ta delegacje zdarzył się wypadek. Jako że tylko ja byłam uczestnikiem wypadku (żadnych osób trzecich) policja stwierdziła, że ja jestem ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek drogowy, samochód firmowy, odpowiedzialność materialna pracownika, odpowiedzialność pracownika
 • Kiedy płacić za szkodę?

  Kiedy płacić za szkodę?

  16:30 11.09.2012 PORADA

  czy mam obowiązek zapłacić za zniszczone auto (wynik wypadku) gdy nie mam takiego warunku w mojej umowie o prace? WIĘCEJ

  Tematy: wypadek drogowy, samochód firmowy, odpowiedzialność materialna pracownika, odpowiedzialność pracownika
 • Jaka kara dla pracownika za wadliwe wykonanie pracy?

  Jaka kara dla pracownika za wadliwe wykonanie pracy?

  00:10 08.09.2012

  ... wadliwego wykonania przez pracownika produktów lub usług: pracodawca będzie mógł uznać, że pracownikowi nie będzie przysługiwać wynagrodzenie albo wynagrodzenie zostanie obniżone, czy też pracodawca zażąda od pracownika usunięcia wad towaru bez prawa do wynagrodzenia za czas naprawy (wynagrodzenie przysługuje jedynie za wykonany produkt, stosownie ... WIĘCEJ

  Tematy: naruszenie obowiązków pracowniczych, kara dla pracownika, odpowiedzialność pracownika za szkodę, potrącenia z wynagrodzeń
 • Wypadek samochodowy pracownika

  Wypadek samochodowy pracownika

  10:30 03.09.2012

  ... winy, a innego uczestnika ruchu. Aby pracownik całkowicie odpowiadał za szkody musi być więc to wypadek spowodowany umyślnie, z jego winy, a pojazd musiał zostać mu powierzony w prawidłowy sposób. Jeśli tak się nie stało pracownika obejmuje odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych, innymi słowy musi on pokryć ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek drogowy, wypadki drogowe, samochód firmowy, samochód służbowy

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: