eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spory o roszczenia ze stosunku pracy
 • Pracodawcy mogą się bronić przed roszczeniami pracowników

  Pracodawcy mogą się bronić przed roszczeniami pracowników

  11:16 28.10.2016

  ... wobec swoich pracodawców bezpodstawne roszczenia. Eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej ... procedury sądowe i skomplikowane spory prawne przed sądem pracy. Brak czasu na spory prawne z pracownikami ... - Podobnie jest w sytuacji, gdy odchodzący z firmy pracownik zabiera ze sobą część klientów, co jest dużym problemem firm handlowych ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona prawna dla firm, ubezpieczenie ochrony prawnej, roszczenia pracownika, spory o roszczenia ze stosunku pracy
 • Spory o roszczenia ze stosunku pracy

  Spory o roszczenia ze stosunku pracy

  00:10 13.08.2013

  ... interes. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. Terminy dochodzenia roszczeń w sądzie uzależnione są od sprawy. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę należy złożyć w sądzie w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę. Żądanie o przywrócenie do pracy lub ... WIĘCEJ

  Tematy: pozew pracownika, roszczenia ze stosunku pracy, spory o roszczenia ze stosunku pracy, roszczenia pracownika
 • Weksel gwarancyjny od pracownika wykluczony

  Weksel gwarancyjny od pracownika wykluczony

  11:05 02.05.2013

  ... pracownika powstałych ze stosunku pracy. W swoim stanowisko Ministerstwo wyjaśnia, że posługiwanie się wekslem do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy jest działaniem niezgodnym z prawem. W ocenie Ministerstwa, przeciwko stosowaniu weksli przemawia to, że w Kodeksie pracy zostały wyraźnie uregulowane ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel, weksel gwarancyjny, spory o roszczenia ze stosunku pracy, wyrządzenie szkody pracodawcy
 • Roszczenia ze stosunku pracy - przedawnienie

  Roszczenia ze stosunku pracy - przedawnienie

  11:23 07.02.2012

  ... z Kodeksu cywilnego, który w tym zakresie stosuje się w prawie pracy w sposób odpowiedni (art. 300 K.p.). Same terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy określa już jednak Kodeks pracy, podobnie jak kwestie przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia. Roszczenia ze stosunku pracy zasadniczo ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: pozew pracownika, roszczenia ze stosunku pracy, spory o roszczenia ze stosunku pracy, roszczenia pracownika
 • Dochodzenie roszczeń wobec pracownika

  Dochodzenie roszczeń wobec pracownika

  12:43 28.04.2011

  ... prawa od pracownika. O ile jednak w przypadku kwestii związanych ze sposobem wykonywania przez pracownika pracy, pracodawca może wydawać polecenia służbowe lub stosować ... sprzętu służbowego po rozwiązaniu stosunku pracy, a także o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia. Istnieją jednak takie roszczenia przysługujące pracodawcy przeciwko pracownikowi ... WIĘCEJ

  Tematy: dochodzenie roszczeń, kary porządkowe, roszczenia pracodawcy, spory o roszczenia ze stosunku pracy
 • Ugoda sądowa z pracownikiem a składki ZUS

  Ugoda sądowa z pracownikiem a składki ZUS

  13:28 13.09.2010

  ... Pracownik domagał się wynagrodzenia za godziny nadliczbowe Jeżeli przedmiotem roszczenia jest składnik wynagrodzenia stanowiący podstawę wymiaru składek (np ... stosunku pracy Jeżeli natomiast pracownik wystąpił do pracodawcy z roszczeniem, które jest wyłączone ze składek na ubezpieczenia społeczne, np. odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, rekompensata za godziny nadliczbowe, roszczenia pracownika, spory o roszczenia ze stosunku pracy
 • Spory ze stosunku pracy - charakterystyka

  Spory ze stosunku pracy - charakterystyka

  00:55 03.05.2010

  ... pracy rozumie się sprawy: o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy, o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: spory o roszczenia ze stosunku pracy, rozstrzyganie sporów, sądy pracy, rozwiązywanie sporów
 • Spory ze stosunku pracy: nie każdy zastąpi pracownika

  Spory ze stosunku pracy: nie każdy zastąpi pracownika

  13:17 05.03.2010

  ... sprawę dotyczą ustalenia stosunku pracy, który łączył go z poprzednim pracodawcą. Ze względu na obowiązki ciążące na nim z tytułu nowego zatrudnienia nie może jednak ... dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu, zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone ... WIĘCEJ

  Tematy: spory o roszczenia ze stosunku pracy, rozstrzyganie sporów, sądy pracy, udzielenie pełnomocnictwa
 • Ugoda pozasądowa nie pozbawi prawa do pensji

  Ugoda pozasądowa nie pozbawi prawa do pensji

  01:23 13.01.2010

  ... sporu ze stosunku pracy. Jednym ze sposobów polubownego rozstrzygnięcia takiego konfliktu jest możliwość skorzystania z instytucji ugody pozasądowej. Zwaśnione strony stosunku pracy mogą dążyć do ... ugodowo jest niezwykle szeroki (np. roszczenia majątkowe, uprawnienia urlopowe, kwestia istnienia stosunku pracy). Zawieraniu ugody pozasądowej powinna ... WIĘCEJ

  Tematy: spory o roszczenia ze stosunku pracy, rozstrzyganie sporów, ugoda, prawo do urlopu wypoczynkowego
 • Sąd pracy: pełnomocnictwo procesowe dla związkowca

  Sąd pracy: pełnomocnictwo procesowe dla związkowca

  08:10 23.12.2009

  ... ubezpieczonego może być również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony, a ubezpieczonego - ... może wystąpić również pracownik, który do niej nie należy. Zgodnie bowiem ze wspomnianym już art. 7 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, na wniosek pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: spory o roszczenia ze stosunku pracy, rozstrzyganie sporów, sądy pracy, udzielenie pełnomocnictwa

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: