eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › postępowanie sądowe
 • Wygórowana kara umowna? Dłużnik powinien wskazać jej wysokość

  Wygórowana kara umowna? Dłużnik powinien wskazać jej wysokość

  13:48 07.02.2024

  ... formalnych, a tym samym nie może być podstawą sformułowania stanowiska przez sąd. Spory gospodarcze z pomocą prawnika Jak pokazuje opisany przypadek procesy sądowe w sprawach gospodarczych są z reguły bardzo złożone i, co kluczowe, by skutecznie wygrać przed sądem konieczne jest spełnienie szeregu wymogów formalnych. W tym ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, wysokość kary umownej, umowa o roboty budowlane
 • co grozi za niestawienie się w sądzie

  co grozi za niestawienie się w sądzie

  18:07 21.03.2023 PORADA

  Witam, dostałem wezwanie do sądu obowiązkowe a chodzi o odwołanie ubezpieczenia w pracy gdy miałem wypadek. ZUS nie chciał wypłacić. Czy muszę się stawić w sądzie, bo nie mam dojazdu? WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie sądowe, wezwanie do sądu, nieobecność w sądzie, odwołanie od decyzji ZUS
 • Jak przewoźnik może udokumentować roszczenia w postępowaniu sądowym?

  Jak przewoźnik może udokumentować roszczenia w postępowaniu sądowym?

  00:20 11.03.2023

  ... wszelkie inne dokumenty – karty postojowe, potwierdzenie uiszczenia dodatkowych opłat czy dokumenty otrzymane przy załadunku czy rozładunku. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych rozpoczyna się w chwili złożenia pozwu. Warto złożyć go w elektronicznym postępowaniu upominawczym, ponieważ jest ono ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie sądowe, sprawy gospodarcze, TSL, branża TSL
 • Windykacja sądowa - kiedy i dlaczego warto z niej skorzystać?

  Windykacja sądowa - kiedy i dlaczego warto z niej skorzystać?

  00:31 12.11.2022

  ... . Pozew składa wierzyciel lub jego pełnomocnik. Powództwo obejmuje odpowiednio sformułowane żądanie spłaty należności przez dłużnika oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego. Postępowanie sądowe może być prowadzone w postępowaniu zwykłym przed sądem stacjonarnym lub elektronicznym przed e-sądem. Windykacja sądowa za pomocą EPU E-sąd rozpoznaje ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja, windykacja sądowa, windykacja należności, windykacja polubowna
 • Więcej postępowań sądowych z udziałem banków?

  Więcej postępowań sądowych z udziałem banków?

  11:06 10.10.2022

  ... postanowienia związane z WIBOR-em – komentuje dr Jan Gąsiorowski. Warto przy tym pamiętać, że spory o unieważnienie umów kredytowych to nie jedyne postępowania sądowe, które toczą się przy udziale banków. W okresie wzrostu gospodarczego banki zazwyczaj biorą udział w postępowaniach dotyczących pociągnięcia z gwarancji bankowej oraz wypłatą ... WIĘCEJ

  Tematy: banki, sektor bankowy, polski sektor bankowy, rynek bankowy
 • Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 5 października 2021

  Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 5 października 2021

  09:43 20.10.2021

  Nadchodzą rewolucyjne zmiany w zasadach doręczania korespondencji, zarówno w postępowaniach sądowych i administracyjnych jak i w obrocie gospodarczym. W dniu 5 października br. weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2320). Ustawa nakłada obowiązek nadawania korespondencji przez podmioty publiczne i niepubliczne, w ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, doręczanie pism sądowych, postępowanie sądowe, postępowanie administracyjne
 • Sąd Pracy Prawnik

  Sąd Pracy Prawnik

  20:34 11.10.2021 PORADA

  Witam. Czy po wniesieniu sprawy do Sądu Pracy przeciwko pracodawcy z art. 55 przysługuje mi Prawnik z Urzędu czy muszę na własny koszt poszukać swojego Prawnika? WIĘCEJ

  Tematy: art. 55 kodeksu pracy, pozew do sądu pracy, postępowanie sądowe, sąd pracy
 • NSA: Przedmiot i podstawy skargi kasacyjnej

  NSA: Przedmiot i podstawy skargi kasacyjnej

  13:27 06.08.2021

  ... postępowaniu sądowoadministracyjnym jest zwykłym środkiem odwoławczym i można ją wnieść od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Skargę kasacyjną wnosi się do WSA przez profesjonalnego pełnomocnika adwokata, radcę prawnego, a w sprawach obowiązków podatkowych i celnych także przez ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie podatkowe, postępowanie sądowe, kodeks postępowania administracyjnego, skarga kasacyjna
 • Jak wnieść sprawę na handlarza aut.

  Jak wnieść sprawę na handlarza aut.

  22:07 05.06.2021 PORADA

  Dzień dobry. Chcę wnieść sprawę do sądu na handlarza aut z tytułu rękojmi. Mam dokumenty od Woj. Inspektora Inspekcji Handlowej o braku możliwości zawarcia ugody oraz rachunki za poniesione koszty i nie wiem jak dalej postępować. Wiem tylko, że mam wpłacić do sądu kwotę na ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie sądowe, pozew do sądu, sąd, proces sądowy
 • Zabezpieczenie powództwa przed wszczęciem postępowania.

  Zabezpieczenie powództwa przed wszczęciem postępowania.

  09:32 24.05.2021 PORADA

  Dzień dobry. Mam szereg pytań dotyczących wniosku o zabezpieczenie powództwa PRZED wszczęciem postępowania. 1. Czy tytuł wniosku musi brzmieć: " Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania ". 2. Czy wniosek musi zawierać krótkie przedstawienie sprawy i ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie powództwa, wniosek o zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczeń, wniosek do sądu
 • Opłata sądowa za pozew jest kosztem podatkowym

  Opłata sądowa za pozew jest kosztem podatkowym

  12:41 09.03.2021

  Opłata sądowa uiszczona w związku ze złożeniem pozwu o zapłatę może stanowić koszt uzyskania przychodów w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.03.2021 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.504.2020.1.BJ. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Jak mogę dowiedzieć się o wyroku sądu?

  Jak mogę dowiedzieć się o wyroku sądu?

  12:19 04.11.2020 PORADA

  Dzień dobry, mój chłopak miał rozprawę w sądzie, na której obecność była NIEOBOWIĄZKOWA. Ze względu na pandemię wolał skorzystać z tego i nie zjawił się w sądzie. W jaki sposób ma się teraz dowiedzieć jaki zapadł wyrok? Pójść do sądu osobiście? Dlaczego wyrok nie może ... WIĘCEJ

  Tematy: wyrok sądowy, nieobecność w sądzie, postępowanie sądowe, rozprawa sądowa
 • Umorzenie egzekucji komorniczej i wszczęcie ponownie. Czy jest to zasadne?

  Umorzenie egzekucji komorniczej i wszczęcie ponownie. Czy jest to zasadne?

  12:12 11.07.2020 PORADA

  Moje pytanie to: rok temu komornik umorzył egzekucję z mocy prawa, a wszystkie koszty sądowe zostały pobrane przez komornika. Wierzyciel pierwotny sprzedał dług firmie windykacyjnej, która wszczęła ponownie egzekucję komorniczą na podstawie powszedniego nakazu zapłaty. W wykazie od ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, egzekucja komornicza, umorzenie egzekucji komorniczej, egzekucja długu
 • Pozwy o wypłatę ekwiwalentu. Czy mam je wycofać po otrzymaniu części należności?

  Pozwy o wypłatę ekwiwalentu. Czy mam je wycofać po otrzymaniu części należności?

  17:58 30.05.2020 PORADA

  Dzień dobry, Złożyłam pozew do sądu o wypłatę ekwiwalentu. Po otrzymaniu odpisu pozwu, pracodawca wypłacił mi część wynagrodzenia tytułem „spłata części ekwiwalentu”. Czy w takim przypadku należy cofnąć pozew? Czy czekać aż spłaci całość? Z góry dziękuję za ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, wypłata ekwiwalentu, pozew do sądu, pracodawca nie płaci
 • Czy można odpisać od kosztów uzyskania przychodów poradę prawną?

  Czy można odpisać od kosztów uzyskania przychodów poradę prawną?

  12:58 20.04.2020 PORADA

  Czy można odpisać od kosztów uzyskania przychodów koszty porady prawnej, która dotyczyła wygranej sprawy w sądzie z pracodawcą o niewypłacne wynagrodzenie za nadgodziny? Pytanie dotyczy PIT-37. WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodów, porada prawna, nadgodziny
 • Koronawirus: zmiany w postępowaniu sądowym, terminach przedawnienia i pracy sądów

  Koronawirus: zmiany w postępowaniu sądowym, terminach przedawnienia i pracy sądów

  12:47 25.03.2020

  ... . Z tego też względu resort sprawiedliwości zapowiada wprowadzenie nadzwyczajnych zmian w prawie, które będą w obecnych warunkach organizowały pracę sądów, postępowania sądowe oraz kwestie związane z terminami przedawnienia roszczeń. Sądownictwo zmuszone jest dostosować się do nadzwyczajnych warunków panujących w czasie pandemii. Stosowne kroki ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, postępowanie sądowe, sądy
 • Koronawirusowy vis maior. Czy przedsiębiorca może powołać się na siłę wyższą?

  Koronawirusowy vis maior. Czy przedsiębiorca może powołać się na siłę wyższą?

  00:20 21.03.2020

  ... będzie wystąpienie ze stosownym wnioskiem do właściwego sądu. Wpływ koronawirusa na postępowanie sądowe Wartym rozważenia jest także wpływ pandemii na bieg roszczeń lub ... biegu terminu przedawniania roszczenia. W myśl art. 173 Kodeksu postępowania cywilnego „Postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, siła wyższa, przedsiębiorcy, umowy
 • Metody rozwiązywania sporów B2B i B2C

  Metody rozwiązywania sporów B2B i B2C

  00:20 16.03.2020

  ... się z wszczęciem procesu sądowego jest postępowanie pojednawcze. Postępowanie takie zostało unormowane w art. 184 – 186 k.p.c. Jest to inna procedura niż negocjacje zapisów umowy lub na sąd polubowny, mediacja czy arbitraż, bowiem postępowanie pojednawcze toczy się w sądzie i prowadzi je sędzia. Postępowanie to jest dopuszczalne w każdej sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązywanie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, B2B, B2C
 • Wezwanie na świadka a termin porodu. Jak usprawiedliwić nieobecność?

  Wezwanie na świadka a termin porodu. Jak usprawiedliwić nieobecność?

  01:12 28.12.2019 PORADA

  Dostałam wezwanie na świadka w sprawie przeciwko siostrze. Wezwanie jest na maj 2020 roku ("stawiennictwo obowiązkowe"), akurat w tym terminie, kiedy przypada mi termin porodu. W najlepszym wypadku będę po porodzie, ale w połogu i w tym stanie też nie wyobrażam sobie wstawienia się na ... WIĘCEJ

  Tematy: wezwanie na świadka, termin porodu, nieobecność w sądzie, usprawiedliwiona nieobecność
 • Powiązanie postępowania sądowego w sprawie wcześniejszej emerytury a przyznanie nowej emerytury

  Powiązanie postępowania sądowego w sprawie wcześniejszej emerytury a przyznanie nowej emerytury

  14:22 29.05.2019 PORADA

  Od 2015 r. trwa postępowanie sądowe (obecnie kasacja) o wcześniejsze przejście na emeryturę. 25 marca br. złożyłam wniosek o przyznanie emerytury na nowych zasadach (ukończenie 60 lat). Czy postępowanie sądowe blokuje przyznanie emerytury na nowych zasadach? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, postępowanie sądowe, kasacja, przejście na emeryturę

 

1 2 ... 10 ... 20

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: