eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › termin przedawnienia
 • Przedawnienie roszczeń majątkowych. O czym należy pamiętać?

  Przedawnienie roszczeń majątkowych. O czym należy pamiętać?

  00:15 15.12.2021

  ... roszczeń przeciwko przedsiębiorcom. Choć nowe przepisy skróciły okres przedawnienia z 10 na 6 lat, w roszczeniach konsumentów powstałych przed 9 lipca 2018 r. i do tego dnia się nieprzedawnionych, wciąż zastosowanie znajdują dotychczasowe reguły przedawnienia roszczeń, czyli dłuższy termin przedawnienia wynoszący 10 lat. Praktyka pokazuje, że ma to ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, roszczenia majątkowe, przedawnienie, roszczenia
 • Postępowanie o przestępstwo karne skarbowe a opieszałość skarbówki

  Postępowanie o przestępstwo karne skarbowe a opieszałość skarbówki

  00:01 13.12.2021

  ... wykorzystał instytucję art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej wyłącznie w celu wydłużenia 5-letniego terminu przedawnienia jego zobowiązań podatkowych. Zgodnie bowiem z tym przepisem bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Wszczęcie postępowania karnego skarbowego musi być wystarczająco uzasadnione

  Wszczęcie postępowania karnego skarbowego musi być wystarczająco uzasadnione

  00:01 06.12.2021

  ... podniósł zarzut przedawnienia tych zobowiązań. Dochodzenie w sprawie o przestępstwo karne skarbowe Jednak dyrektor izby administracji skarbowej odpowiedział podatnikowi, że skoro termin przedawnienia zobowiązań z tytułu rozliczeń za 2009 r. upływał z dniem 31 grudnia 2014 r. (poza rozliczeniem za grudzień 2009 r., gdyż termin płatności podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie karne skarbowe, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, zobowiązanie podatkowe
 • Sądy karcą fiskusa za wszczynane postępowania karne skarbowe

  Sądy karcą fiskusa za wszczynane postępowania karne skarbowe

  12:17 18.11.2021

  ... upłynął termin płatności podatku, na dochodzenie jego zapłaty. Później zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Jednak, aby wydłużyć termin „ściągalności” podatków, urzędy skarbowe korzystają z furtki, jaką daje im regulacja art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Stanowi ona bowiem, że: „Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Instrumentalny charakter wszczynania postępowań karnych skarbowych

  Instrumentalny charakter wszczynania postępowań karnych skarbowych

  12:37 15.11.2021

  ... zarzutu przedawnienia dochodzonych przez organ zobowiązań podatkowych, dyrektor izby administracji skarbowej oznajmił, że 4 grudnia 2018 r. poinformował przedsiębiorcę o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, doręczając mu zawiadomienie o wszczęciu przeciw niemu dochodzenia o przestępstwo skarbowe. Ponieważ termin przedawnienia upływał ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, zobowiązanie podatkowe, ordynacja podatkowa
 • VAT a przeniesienie własności nieruchomości za zaległości podatkowe

  VAT a przeniesienie własności nieruchomości za zaległości podatkowe

  13:17 09.11.2021

  Podatnicy posiadający zaległości podatkowe zastanawiają się, jak je uregulować, przy czym nie zawsze mają wystarczające środki finansowe, aby to zrobić. Jedną z form wygaśnięcia zobowiązania podatkowego przewidzianą w art. 66 Ordynacji podatkowej jest przeniesienie własności rzeczy oraz praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, zobowiązanie podatkowe, Ordynacja podatkowa
 • Fiskus przegrywa w sądach sprawy karne skarbowe

  Fiskus przegrywa w sądach sprawy karne skarbowe

  13:34 05.10.2021

  ... karnych przeciw przedsiębiorcom? Takie działania urzędników wobec przedsiębiorców należy uznać za niedopuszczalne. Wszak termin przedawnienia zobowiązań podatkowych nie jest krótki. Urzędnicy mają aż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin uregulowania zobowiązania, na jego dochodzenie. Już 9 lat temu, 17 lipca 2012 ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Fiskus nadużywa wszczynania postępowań karnych skarbowych

  Fiskus nadużywa wszczynania postępowań karnych skarbowych

  13:22 21.09.2021

  ... przeciw przedsiębiorcy w sprawie jego zobowiązań podatkowych powoduje z automatu zawieszenie biegu terminu przedawnienia tych zobowiązań, który w normalnych warunkach wynosi nie mało, bo 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w jakim upłynął termin płatności podatku. Nadużywanie tej procedury stało się powszechną praktyką, którą jednak coraz ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Po 7 latach kontroli i postępowań podatkowych fiskus uznał że nic się nie stało

  Po 7 latach kontroli i postępowań podatkowych fiskus uznał że nic się nie stało

  13:26 08.07.2021

  ... tych podstaw, a więc braku dowodów na udział przedsiębiorcy w oszustwie karuzelowym, jego sprawa zostanie zakończona, na 3 miesiące przed upływem 5-letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, 15 września 2016 r., organy skarbowe wszczęły przeciw przedsiębiorcy postępowanie karne skarbowe. To pozwoliło im zawiesić bieg tego terminu ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Frankowicze nie muszą już obawiać się przedawnienia roszczeń

  Frankowicze nie muszą już obawiać się przedawnienia roszczeń

  11:33 30.06.2021

  ... możliwość dochodzenia części roszczeń przeciwko bankowi ze względu na obowiązujący w Polsce dziesięcioletni okres przedawnienia. Wyrok TSUE z 10 czerwca 2021 r. (C-776/19) rozwiał te obawy. Trybunał Sprawiedliwości uznał bowiem, że żaden termin przedawnienia nie może zacząć biec, dopóki kredytobiorca nie dowie się o wadliwości swojej umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: frankowicze, przedawnienie roszczeń, kredyty we frankach, kredyty we frankach szwajcarskich
 • Termin przedawnienia długów

  Termin przedawnienia długów

  21:33 11.08.2014 PORADA

  Jakie są terminy przedawnienia długów operatora telefonicznego era? WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, przedawnienie długu, termin przedawnienia, egzekucja długu
 • Nakaz zapłaty a przedawnienie

  Nakaz zapłaty a przedawnienie

  08:34 21.05.2013 PORADA

  Kiedy następuje przedawnienie nakazu zapłaty? WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, egzekucja długu
 • Przedawnienie roszczeń. Jak temu zaradzić?

  Przedawnienie roszczeń. Jak temu zaradzić?

  11:42 09.04.2013 PORADA

  Co należy zrobić, aby nie doszło do przedawnienia roszczeń? WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie roszczeń, przedawnienie roszczeń, postępowanie sądowe, zaspokojenie roszczenia

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: