eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › termin przedawnienia
 • Niezgłoszone w terminie nabycie spadku a możliwość dochodzenia przez US zapłaty podatku

  Niezgłoszone w terminie nabycie spadku a możliwość dochodzenia przez US zapłaty podatku

  00:14 20.09.2023

  ... podnosząc m.in. zarzut przedawnienia. Jak bowiem głosi art. 68 §1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Również w §2, wydłużającym termin przedawnienia w sytuacji gdy podatnik ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, podatek od spadków i darowizn, nabycie spadku, podatek od spadku
 • Ustawa covidowa nie wydłużała terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych

  Ustawa covidowa nie wydłużała terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych

  14:50 31.08.2023

  ... . Bieg terminu przedawnienia w okresie epidemii COVID Organ II instancji wydał swoją decyzję 8 marca 2023 r. Odnosząc się do zarzutu przedawnienia zobowiązań podatkowych za 2017 rok, którego termin upłynął z dniem 31 grudnia 2022 r. (5-letni okres przedawnienia liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, przedawnienie zobowiązań podatkowych, zobowiązania podatkowe, przedawnienie zobowiązań
 • Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem też ulegają przedawnieniu

  Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem też ulegają przedawnieniu

  13:41 19.07.2023

  ... do spełnienia. Nie przedstawił on bowiem żadnej gwarancji w zakresie zapewnienia źródła finansowania tych rat. Hipoteka na nieruchomości podatnika Termin przedawnienia pozostałego zobowiązania upływał we wrześniu 2014 r., po skutecznym zastosowaniu środka egzekucyjnego w postaci zajęcia wierzytelności z rachunku w banku. Jednak naczelnik ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, przedawnienie zobowiązań podatkowych, zobowiązania podatkowe, przedawnienie zobowiązań
 • Czym jest przedawnienie długu? Jakie są terminy przedawnienia?

  Czym jest przedawnienie długu? Jakie są terminy przedawnienia?

  10:28 12.06.2023

  ... , jeżeli termin przedawnienia wynosi co najmniej 2 lata, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, tj. 31 grudnia. Przykład: Termin przedawnienia dla roszczenia wynosi 3 lata. Roszczenie stało się wymagalne 1 marca 2020 r. Koniec terminu przedawnienia przypadnie na 31 grudnia 2023 r. Zarzut przedawnienia będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie długu, przedawnienie długów, długi, dłużnicy
 • Egzekucja jest możliwa tylko gdy dłużnikowi doręczono tytuł wykonawczy

  Egzekucja jest możliwa tylko gdy dłużnikowi doręczono tytuł wykonawczy

  13:22 10.05.2023

  ... postaci przerwania biegu terminu przedawnienia (sygn. akt I SA/Łd 745/22). Sąd sądem, a… fiskus fiskusem „Celem instytucji przedawnienia w prawie podatkowym ... ten stanowi, że bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie egzekucyjne, zobowiązanie podatkowe, przedawnienie zobowiązań podatkowych, egzekucja komornicza
 • Organy podatkowe nie wygaszają bezprzedmiotowych decyzji mimo przedawnienia

  Organy podatkowe nie wygaszają bezprzedmiotowych decyzji mimo przedawnienia

  00:03 10.06.2022

  ... dopełniając więc z urzędu swojego ustawowego obowiązku wygaszania bezprzedmiotowych decyzji po upływie terminu przedawnienia zobowiązań objętych decyzją, organy skarbowe narażają takie osoby na konieczność podnoszenia zarzutu przedawnienia dopiero w trakcie wszczętego postępowania egzekucyjnego. Zarzutu, którego przecież organ egzekucyjny nie musi ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, postępowanie podatkowe, zobowiązanie podatkowe, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego
 • Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej - ważne zmiany

  Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej - ważne zmiany

  13:17 30.05.2022

  ... oraz zawezwania do próby ugodowej na bieg terminu przedawnienia. Dotychczas zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 k.c. bieg terminu przedawnienia ulegał przerwaniu wskutek wszczęcia mediacji pozasądowej. Z kolei zawezwanie do próby ugodowej również powodowało przerwanie biegu przedawnienia (aczkolwiek bywało to kontestowane w orzecznictwie i piśmiennictwie ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, zawezwanie do próby ugodowej, mediacje, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Przedawnienie roszczeń majątkowych. O czym należy pamiętać?

  Przedawnienie roszczeń majątkowych. O czym należy pamiętać?

  00:15 15.12.2021

  ... roszczeń przeciwko przedsiębiorcom. Choć nowe przepisy skróciły okres przedawnienia z 10 na 6 lat, w roszczeniach konsumentów powstałych przed 9 lipca 2018 r. i do tego dnia się nieprzedawnionych, wciąż zastosowanie znajdują dotychczasowe reguły przedawnienia roszczeń, czyli dłuższy termin przedawnienia wynoszący 10 lat. Praktyka pokazuje, że ma to ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, roszczenia majątkowe, przedawnienie, roszczenia
 • Postępowanie o przestępstwo karne skarbowe a opieszałość skarbówki

  Postępowanie o przestępstwo karne skarbowe a opieszałość skarbówki

  00:01 13.12.2021

  ... wykorzystał instytucję art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej wyłącznie w celu wydłużenia 5-letniego terminu przedawnienia jego zobowiązań podatkowych. Zgodnie bowiem z tym przepisem bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Wszczęcie postępowania karnego skarbowego musi być wystarczająco uzasadnione

  Wszczęcie postępowania karnego skarbowego musi być wystarczająco uzasadnione

  00:01 06.12.2021

  ... podniósł zarzut przedawnienia tych zobowiązań. Dochodzenie w sprawie o przestępstwo karne skarbowe Jednak dyrektor izby administracji skarbowej odpowiedział podatnikowi, że skoro termin przedawnienia zobowiązań z tytułu rozliczeń za 2009 r. upływał z dniem 31 grudnia 2014 r. (poza rozliczeniem za grudzień 2009 r., gdyż termin płatności podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie karne skarbowe, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, zobowiązanie podatkowe
 • Termin przedawnienia długów

  Termin przedawnienia długów

  21:33 11.08.2014 PORADA

  Jakie są terminy przedawnienia długów operatora telefonicznego era? WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, przedawnienie długu, termin przedawnienia, egzekucja długu
 • Nakaz zapłaty a przedawnienie

  Nakaz zapłaty a przedawnienie

  08:34 21.05.2013 PORADA

  Kiedy następuje przedawnienie nakazu zapłaty? WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, egzekucja długu
 • Przedawnienie roszczeń. Jak temu zaradzić?

  Przedawnienie roszczeń. Jak temu zaradzić?

  11:42 09.04.2013 PORADA

  Co należy zrobić, aby nie doszło do przedawnienia roszczeń? WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie roszczeń, przedawnienie roszczeń, postępowanie sądowe, zaspokojenie roszczenia

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: