eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › mediacja
 • Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej - ważne zmiany

  Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej - ważne zmiany

  13:17 30.05.2022

  ... uzyskamy kolejnych lat na to, by wystąpić do sądu z pozwem lecz – przewidując, że mediacja lub próba ugodowa nie przyniosą skutku – pozew taki będzie musiał być w zasadzie przygotowywany równolegle, ... zmiany, by uniknąć ewentualnej przykrej niespodzianki w postaci skutecznie podniesionego zarzutu przedawnienia w późniejszym procesie, o ile mediacja ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, zawezwanie do próby ugodowej, mediacje, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Mediacja w prawie administracyjnym - kiedy może się przydać?

  Mediacja w prawie administracyjnym - kiedy może się przydać?

  00:15 10.12.2020

  ... mechanizmu? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Jak działa mediacja? Mediacja jest realizacją jednej z podstawowych zasad prawa administracyjnego – zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych. Zgodnie z nią organy administracji publicznej w sprawach, w których ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, prawo administracyjne, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Czy w 2020 r. będziemy mieć rewolucję w Ordynacji podatkowej?

  Czy w 2020 r. będziemy mieć rewolucję w Ordynacji podatkowej?

  13:46 30.10.2018

  ... i wezwania mają zostać zastąpione procedurą mediacyjną, czy też umową zawartą pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem, która będzie wiązała obie strony. Mediacja zakłada procedurę rozwiązywania sporu z udziałem osoby trzeciej, wskazanej na liście prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Zawierane umowy będą udokumentowane protokołem, a organ ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Nowa ordynacja podatkowa: mediacja zamiast postępowań uproszczonych

  Nowa ordynacja podatkowa: mediacja zamiast postępowań uproszczonych

  13:08 08.10.2018

  ... być dopuszczalna we wszystkich tych przypadkach, gdzie możliwe jest zawarcie umowy podatkowej, której poświęcono w projekcie osobny rozdział (art. 373 i 374). Mediacja może być zawierana pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym w większości spornych spraw poza tymi, których przedmiotem jest ustalenie wysokości podatku. Zgodnie z uzasadnieniem ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Co może mediator?

  Co może mediator?

  09:52 02.05.2018

  ... prawny (stąd nazwa – od słowa: ewaluacja). Mediator prowadzący w ten sposób mediację bywa również określany w literaturze mediatorem koncyliacyjnym (T. Cyrol, 2013). Oczywiście mediacja ewaluatywna nie polega na przedkładaniu stronom wydrukowanej ugody, lecz na aktywnej roli mediatora w sugerowaniu stronom, w którym kierunku mogą szukać rozwiązania ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Rachunek wystawiony dla sądu przez mediatora

  Rachunek wystawiony dla sądu przez mediatora

  16:45 22.09.2017 PORADA

  Dzień dobry, jestem mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów. Nie posiadam działalności gospodarczej, tymczasem sąd zlecił mi przeprowadzenie mediacji. Podstawą do rozliczenia się jest rachunek. W jakiej formie jako osoba fizyczna powinienem go wystawić? Czy wystarczy, ... WIĘCEJ

  Tematy: mediator, mediator sądowy, mediacja, rachunek za usługę
 • Od czwartku możliwa mediacja między przedsiębiorcą a urzędem

  Od czwartku możliwa mediacja między przedsiębiorcą a urzędem

  13:37 30.05.2017

  ... zobowiązujący organy do nie odstępowania od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym (art. 8 § 2 ww. ustawy). Czytaj także: - Mediacja - aspekty praktyczne - Mediacje – zasada poufności Co więcej od 1 czerwca br. strona postępowania, w tym przedsiębiorca, będzie też mogła oczekiwać dokładnego wyjaśnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Sprawa z oskarżenia prywatnego a mediator

  Sprawa z oskarżenia prywatnego a mediator

  23:24 13.03.2017 PORADA

  Mam trzech oskarżonych o pomówienie i zniesławienie. Co do jednego sąd zaproponował negocjacje. Następne są w trakcie rozpoznawania. Myślę, że sąd znowu zaproponuje mediacje. Szkoda mojego czasu, bo te osoby są tak zdesperowane, że nie wytrzymuję tych pomówień. Czy mogę sama ... WIĘCEJ

  Tematy: pomówienie, zniesławienie, pozew sądowy, mediacje
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  00:22 01.03.2017

  ... dowodu z opinii biegłego. Co do możliwości wycofania się z trwającego już pozasądowego postępowania to zależy to od formy, która została wybrana (mediacja, koncyliacja czy arbitraż). W przypadku zbliżenia stanowisk i przedstawia propozycji rozwiązania sporu zarówno przedsiębiorca, jak i konsument w dowolnym momencie mogą zrezygnować z postępowania ... WIĘCEJ

  Tematy: spory konsumenckie, polubowne rozwiązywanie sporów, rozwiązywanie sporów, konsumenci
 • Czy zgodzić się na mediację?

  Czy zgodzić się na mediację?

  13:22 08.02.2017 PORADA

  Witam, złożyłam pozew w sądzie pracy o wypłatę należnego wynagrodzenia oraz odpraw z tytułu likwidacji stanowiska oraz skróconego okresu wypowiedzenia. Sąd skierował sprawę do mediacji. Moim zdaniem wypłata w/w składników należy mi się i chciałabym odmówić mediacji. Proszę o ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd pracy, pozew do sądu pracy, zaległe wynagrodzenie, likwidacja stanowiska pracy
 • Mediacja - aspekty praktyczne

  Mediacja - aspekty praktyczne

  00:30 02.06.2016

  ... próby polubownego rozstrzygnięcia sporu oraz np. jakie mogą być konsekwencje nie udowodnienia bądź nie podjęcia prób, o których wyżej. Czytaj także: - Mediacja – alternatywa dla rozwiązywania sporów sądowych - Mediacje – zasada poufności Jak wynika z uzasadnienia wprowadzonej nowelizacji ma ona między innymi na celu szybkie ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Mediacje – zasada poufności

  Mediacje – zasada poufności

  00:20 14.04.2016

  Jedną z podstawowych zasad mediacji obok zasady dobrowolności oraz bezpośredniości jest zasada zachowania poufności. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie mediacji, która weszła w życie w styczniu 2016 roku, rozszerzyła dotychczasowy krąg osób, których dotyczy zobowiązanie do zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedziały się ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacje, mediacja, polubowne rozwiązywanie sporów, rozstrzyganie sporów
 • Mediacja – alternatywa dla rozwiązywania sporów sądowych

  Mediacja – alternatywa dla rozwiązywania sporów sądowych

  12:32 18.03.2016

  ... polubownych metod rozstrzygania sporów tj. głównie mediacji. Na czym polega mediacja W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ... nie jest. Analiza statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wskazuje, że na chwilę obecną mediacja w Polsce wcale nie jest popularna. Należało by się zastanowić, co stoi na ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: