eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › mediacja
 • Mediacja w prawie administracyjnym - kiedy może się przydać?

  Mediacja w prawie administracyjnym - kiedy może się przydać?

  00:15 10.12.2020

  ... mechanizmu? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Jak działa mediacja? Mediacja jest realizacją jednej z podstawowych zasad prawa administracyjnego – zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych. Zgodnie z nią organy administracji publicznej w sprawach, w których ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, prawo administracyjne, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Czy w 2020 r. będziemy mieć rewolucję w Ordynacji podatkowej?

  Czy w 2020 r. będziemy mieć rewolucję w Ordynacji podatkowej?

  13:46 30.10.2018

  ... i wezwania mają zostać zastąpione procedurą mediacyjną, czy też umową zawartą pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem, która będzie wiązała obie strony. Mediacja zakłada procedurę rozwiązywania sporu z udziałem osoby trzeciej, wskazanej na liście prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Zawierane umowy będą udokumentowane protokołem, a organ ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Nowa ordynacja podatkowa: mediacja zamiast postępowań uproszczonych

  Nowa ordynacja podatkowa: mediacja zamiast postępowań uproszczonych

  13:08 08.10.2018

  ... być dopuszczalna we wszystkich tych przypadkach, gdzie możliwe jest zawarcie umowy podatkowej, której poświęcono w projekcie osobny rozdział (art. 373 i 374). Mediacja może być zawierana pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym w większości spornych spraw poza tymi, których przedmiotem jest ustalenie wysokości podatku. Zgodnie z uzasadnieniem ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Co może mediator?

  Co może mediator?

  09:52 02.05.2018

  ... prawny (stąd nazwa – od słowa: ewaluacja). Mediator prowadzący w ten sposób mediację bywa również określany w literaturze mediatorem koncyliacyjnym (T. Cyrol, 2013). Oczywiście mediacja ewaluatywna nie polega na przedkładaniu stronom wydrukowanej ugody, lecz na aktywnej roli mediatora w sugerowaniu stronom, w którym kierunku mogą szukać rozwiązania ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Rachunek wystawiony dla sądu przez mediatora

  Rachunek wystawiony dla sądu przez mediatora

  16:45 22.09.2017 PORADA

  Dzień dobry, jestem mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów. Nie posiadam działalności gospodarczej, tymczasem sąd zlecił mi przeprowadzenie mediacji. Podstawą do rozliczenia się jest rachunek. W jakiej formie jako osoba fizyczna powinienem go wystawić? Czy wystarczy, ... WIĘCEJ

  Tematy: mediator, mediator sądowy, mediacja, rachunek za usługę
 • Od czwartku możliwa mediacja między przedsiębiorcą a urzędem

  Od czwartku możliwa mediacja między przedsiębiorcą a urzędem

  13:37 30.05.2017

  ... zobowiązujący organy do nie odstępowania od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym (art. 8 § 2 ww. ustawy). Czytaj także: - Mediacja - aspekty praktyczne - Mediacje – zasada poufności Co więcej od 1 czerwca br. strona postępowania, w tym przedsiębiorca, będzie też mogła oczekiwać dokładnego wyjaśnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Sprawa z oskarżenia prywatnego a mediator

  Sprawa z oskarżenia prywatnego a mediator

  23:24 13.03.2017 PORADA

  Mam trzech oskarżonych o pomówienie i zniesławienie. Co do jednego sąd zaproponował negocjacje. Następne są w trakcie rozpoznawania. Myślę, że sąd znowu zaproponuje mediacje. Szkoda mojego czasu, bo te osoby są tak zdesperowane, że nie wytrzymuję tych pomówień. Czy mogę sama ... WIĘCEJ

  Tematy: pomówienie, zniesławienie, pozew sądowy, mediacje
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  00:22 01.03.2017

  ... dowodu z opinii biegłego. Co do możliwości wycofania się z trwającego już pozasądowego postępowania to zależy to od formy, która została wybrana (mediacja, koncyliacja czy arbitraż). W przypadku zbliżenia stanowisk i przedstawia propozycji rozwiązania sporu zarówno przedsiębiorca, jak i konsument w dowolnym momencie mogą zrezygnować z postępowania ... WIĘCEJ

  Tematy: spory konsumenckie, polubowne rozwiązywanie sporów, rozwiązywanie sporów, konsumenci
 • Czy zgodzić się na mediację?

  Czy zgodzić się na mediację?

  13:22 08.02.2017 PORADA

  Witam, złożyłam pozew w sądzie pracy o wypłatę należnego wynagrodzenia oraz odpraw z tytułu likwidacji stanowiska oraz skróconego okresu wypowiedzenia. Sąd skierował sprawę do mediacji. Moim zdaniem wypłata w/w składników należy mi się i chciałabym odmówić mediacji. Proszę o ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd pracy, pozew do sądu pracy, zaległe wynagrodzenie, likwidacja stanowiska pracy
 • Mediacja - aspekty praktyczne

  Mediacja - aspekty praktyczne

  00:30 02.06.2016

  ... próby polubownego rozstrzygnięcia sporu oraz np. jakie mogą być konsekwencje nie udowodnienia bądź nie podjęcia prób, o których wyżej. Czytaj także: - Mediacja – alternatywa dla rozwiązywania sporów sądowych - Mediacje – zasada poufności Jak wynika z uzasadnienia wprowadzonej nowelizacji ma ona między innymi na celu szybkie ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Mediacje – zasada poufności

  Mediacje – zasada poufności

  00:20 14.04.2016

  Jedną z podstawowych zasad mediacji obok zasady dobrowolności oraz bezpośredniości jest zasada zachowania poufności. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie mediacji, która weszła w życie w styczniu 2016 roku, rozszerzyła dotychczasowy krąg osób, których dotyczy zobowiązanie do zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedziały się ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacje, mediacja, polubowne rozwiązywanie sporów, rozstrzyganie sporów
 • Mediacja – alternatywa dla rozwiązywania sporów sądowych

  Mediacja – alternatywa dla rozwiązywania sporów sądowych

  12:32 18.03.2016

  ... polubownych metod rozstrzygania sporów tj. głównie mediacji. Na czym polega mediacja W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ... nie jest. Analiza statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wskazuje, że na chwilę obecną mediacja w Polsce wcale nie jest popularna. Należało by się zastanowić, co stoi na ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Mediacje zamiast pozwania dłużnika do sądu

  Mediacje zamiast pozwania dłużnika do sądu

  11:13 26.01.2016

  ... tej pory przepisy stanowiły, że sąd powinien dążyć (czyli nie jest do tego bezwzględnie zobowiązany) do ugodowego rozwiązania sporu, natomiast mediacja jest wskazana jedynie jako jeden ze sposobów rozwiązania sporu (sąd nie ma obowiązku zasugerowania stronom mediacji jako sposobu rozwiązania sporu ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacje, mediacja, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: