eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › arbitraż
 • Metody rozwiązywania sporów B2B i B2C

  Metody rozwiązywania sporów B2B i B2C

  00:20 16.03.2020

  ... okręgowych. Zobacz także: https://mikroporady.pl/porady/alternatywne-metody-rozwiazywania-sporow-umowa-i-ugoda-mediacyjna 3. Arbitraż– sąd polubowny Sąd polubowny ... to inna procedura niż negocjacje zapisów umowy lub na sąd polubowny, mediacja czy arbitraż, bowiem postępowanie pojednawcze toczy się w sądzie i prowadzi je sędzia. Postępowanie to ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązywanie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, B2B, B2C
 • Sąd Arbitrażowy Online już działa

  Sąd Arbitrażowy Online już działa

  09:15 13.02.2019

  ... sprawie gospodarczej i cywilnej, w której prawo zezwala na zawarcie ugody. JAK DZIAŁA ARBITRAŻ ONLINE? W Sądzie Arbitrażowym Online OAC drogą elektroniczną odbywa się m.in. wymiana ... archiwum cyfrowego. FINAŁ SPRAWY W KILKA TYGODNI Na rozstrzygnięcie sporu poprzez arbitraż muszą się zgodzić obie strony. Jeśli w umowie zawrzemy odpowiednią klauzulę ... WIĘCEJ

  Tematy: Sąd Arbitrażowy Online, sąd arbitrażowy, e-sądownictwo, e-sąd
 • Sąd polubowny w sporze z ubezpieczycielem

  Sąd polubowny w sporze z ubezpieczycielem

  10:51 03.03.2017

  ... (bez rozprawy). Zaletą trybu uproszczonego jest szybszy termin rozpatrzenia sprawy i niższy koszt złożenia wniosku o arbitraż przez klienta zakładu ubezpieczeń lub ofiarę wypadku (150 zł). „Trzeba pamiętać, że arbitraż może się rozpocząć tylko wtedy, gdy druga strona sporu wyrazi zgodę na takie rozwiązanie ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa konsumenta, sądy polubowne, polubownie rozwiązywanie sporów, mediacje
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  00:22 01.03.2017

  ... albo przez wskazanie gotowego rozstrzygnięcia i narzucenie stronom najlepszego rozwiązania (tj. arbitraż – sąd polubowny). Poprzez mediację należy rozumieć sposób dojścia ... obowiązek poddania się temu rozstrzygnięciu. Postępowanie przed sądem polubownym (tzw. arbitraż) regulowane jest przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego w art. 1183-1204 i tu ... WIĘCEJ

  Tematy: spory konsumenckie, polubowne rozwiązywanie sporów, rozwiązywanie sporów, konsumenci
 • Arbitraż w transporcie – czy jest możliwy?

  Arbitraż w transporcie – czy jest możliwy?

  09:51 17.08.2016

  ... zawierać klauzulę przyznającą właściwość trybunałowi arbitrażowemu pod warunkiem, aby klauzula ta przewidywała, że trybunał arbitrażowy stosować będzie niniejszą Konwencję. Podsumowanie Arbitraż w transporcie jest zatem możliwy bez względu czy dotyczy on przewozu krajowego czy zagranicznego. Ta forma alternatywnego sposobu rozstrzygania sporu staje ... WIĘCEJ

  Tematy: arbitraż, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, sąd arbitrażowy
 • Mediacje gospodarcze po 1 stycznia 2016 roku

  Mediacje gospodarcze po 1 stycznia 2016 roku

  00:50 21.12.2015

  Dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. CEL USTAWY Celem nowych przepisów jest przede wszystkim wzrost ilości spraw gospodarczych kierowanych do mediacji, ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez zmniejszenie finansowych obciążeń związanych z postępowaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacje gospodarcze, mediacje, mediacja, rozstrzyganie sporów
 • Więcej mediacji i arbitrażu: prawo mocniej "zasugeruje" polubowne rozwiązanie sporu

  Więcej mediacji i arbitrażu: prawo mocniej "zasugeruje" polubowne rozwiązanie sporu

  19:28 14.06.2015

  Rozszerzenie i upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami, to główny cel projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nad którym pracuje obecnie Sejmu. Obecnie ugodą zawartą w wyniku mediacji kończy się tylko ok. 0,2 proc. spraw. Nowelizacja ma wprowadzić rozwiązania ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, arbitraż, polubowne rozwiązywanie sporów, spory
 • PGNiG idzie do sądu z Gazpromem. Chodzi o ceny gazu

  PGNiG idzie do sądu z Gazpromem. Chodzi o ceny gazu

  23:13 13.05.2015

  ... sześciu miesięcy, polska firma będzie ma prawo wszczęcia postępowania arbitrażowego. Z prawa tego skorzystała. Skierowanie do Gazpromu wezwania na arbitraż rozpoczyna przewidzianą Kontraktem procedurę arbitrażową. – Negocjacje prowadzone w formule sześciomiesięcznego okna negocjacyjnego określonego w umowie z Gazpromem nie dały satysfakcjonujących ... WIĘCEJ

  Tematy: gaz, gaz ziemny, PGNiG, Gazprom
 • Polubowny sąd konsumencki obowiązkowy?

  Polubowny sąd konsumencki obowiązkowy?

  00:20 30.09.2014

  ... sposób, aby większość z tych sporów (a docelowo może nawet wszystkie) były rozwiązywane w drodze polubownej – czy to poprzez mediację, czy to poprzez arbitraż (sąd polubowny). W moim wpisie postaram się w pigułce przekazać Wam, drodzy przedsiębiorcy, co oznacza dla Was wejście w życie ustawy w takim kształcie ... WIĘCEJ

  Tematy: polubowne sądy konsumenckie, sąd polubowny, mediacja, arbitraż
 • Rosja musi zapłacić 50 miliardów dolarów. Za Jukos

  Rosja musi zapłacić 50 miliardów dolarów. Za Jukos

  14:52 28.07.2014

  Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze wydał werdykt w sprawie nieistniejącego już koncernu naftowego Jukos. Państwo rosyjskie musi zapłacić byłym udziałowcom aż 50 miliardów dolarów za konfiskatę i nacjonalizację aktywów byłej firmy Michaiła Chodorkowskiego. Byli udziałowcy Jukosu domagali się dwukrotnie większej sumy odszkodowania, ale i tak sprawa ... WIĘCEJ

  Tematy: Rosja, Jukos, Michaił Chodorkowski, koncern naftowy
 • Reklamacja towaru z Francji niezgodnego z zamówieniem.

  Reklamacja towaru z Francji niezgodnego z zamówieniem.

  10:41 13.02.2013 PORADA

  W jakim trybie dochodzić roszczeń z tytułu otrzymania materiału niezgodnego z zamówieniem? Od dostawcy z Francji otrzymaliśmy materiał niezgodny z wcześniejszym zamówieniem. Dostawca odmówił korekty faktury i naprawienia szkody - zmniejszenia ceny za odebrany towar. Całość została ... WIĘCEJ

  Tematy: reklamacja, postępowanie reklamacyjne, import towarów, niezgodność towaru z umową

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: