eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozwiązywanie sporów
 • Zarządzanie chaosem - jak poradzą sobie przedsiębiorcy?

  Zarządzanie chaosem - jak poradzą sobie przedsiębiorcy?

  10:51 08.05.2020

  ... radca prawny (prawo obrotu nieruchomościami, finansowanie nieruchomości) Izabela Salicka, psycholog społeczny, mediator organizacyjny, facylitator dialogu dr Ewelina Stobiecka, radca prawny (rozwiązywanie sporów) Krystian Stanasiuk, LL.M., radca prawny (prawo pracy) Andrzej Mikosz, radca prawny (prawo spółek, M&A i rynki kapitałowe) dr Jakub Pitera ... WIĘCEJ

  Tematy: COVID-19, koronawirus, przedsiębiorcy, tarcza antykryzysowa
 • Ugoda pomiędzy przedsiębiorcami

  Ugoda pomiędzy przedsiębiorcami

  00:35 25.03.2020

  ... Ci obce, jako osoba współpracująca z innymi przedsiębiorcami lub w ramach kontaktów z klientami, nie raz zmuszony byłeś prowadzić negocjacje. Ta metoda rozwiązywania sporów i tym samym dochodzenia przez nie do porozumienia jest wykorzystywana chyba najczęściej. Warto przyjrzeć się regulacjom prawnym w zakresie negocjacji zawartych w Kodeksie ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda, ugoda sądowa, rozwiązywanie sporów, rozstrzyganie sporów
 • Metody rozwiązywania sporów B2B i B2C

  Metody rozwiązywania sporów B2B i B2C

  00:20 16.03.2020

  ... sądowy. 5. Postępowanie przed sądem powszechnym Rozwiązywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami przed sądem powszechnym jest metodą ostateczną, kosztowną i zawsze znaczeni rozciągniętą w czasie. W tym miejscu należy dodać, że w toku rozprawy możemy zawrzeć ugodę przedsądową. Metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem 1. Stałe ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązywanie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, B2B, B2C
 • Mediacje: ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mediacje: ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  08:55 19.02.2019

  ... ustawy o finansach publicznych, które w art. 54 a regulują kwestie zawierania ugód przez jednostki sektora finansów publicznych. Przepisy te pomagają w rozwiązywaniu sporów powstałych na styku sektora publicznego i prywatnego. Zgodnie z nimi jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacje, mediacje gospodarcze, rozwiązywanie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Mediacje gospodarcze - dla kogo i po co?

  Mediacje gospodarcze - dla kogo i po co?

  09:43 28.08.2018

  Dlaczego mediacje gospodarcze w przypadku problemów prawnych pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi są dobrym rozwiązaniem? W obrocie gospodarczym konsekwencje wynikające z błędu czy braku czasu często są daleko idące i mogą prowadzić do konfliktów, w tym również prawnych, a także mocno naruszyć zasobność naszego portfela. Błędy te, zwłaszcza w ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacje gospodarcze, mediacje, polubowne rozwiązywanie sporów, rozstrzyganie sporów
 • Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich (ADR) ma już 1 rok

  Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich (ADR) ma już 1 rok

  12:38 12.01.2018

  ... zgodę obie strony sporu. Zainteresowanie, jakie wzbudza polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich, jest całkiem pokaźne. Na przestrzeni roku Punkt Kontaktowy ... i wskazać, do jakiej instytucji je złożyć. W czyjej gestii leży polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich Inspekcja Handlowa. IH zajmuje się sporami konsumenckimi, które mają związek ... WIĘCEJ

  Tematy: spory konsumenckie, ochrona konsumentów, konsumenci, prawa konsumentów
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. 4 najpopularniejsze błędy

  Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. 4 najpopularniejsze błędy

  12:00 12.07.2017

  ... publiczne szkoły wyższe. 2/ „Pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentem wymaga zgody obu stron. Nikt nie może mi narzucić takiej zgody” Co do zasady powyższe twierdzenie może być zgodne z prawdą. Rzeczywiście, w większości wypadków przedsiębiorca musi wyrazić zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentem (o tym co w wypadku, gdy ... WIĘCEJ

  Tematy: spory konsumenckie, polubowne rozwiązywanie sporów, rozwiązywanie sporów, konsumenci
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  00:22 01.03.2017

  ... między konsumentem a przedsiębiorcą; działań podejmowanych przez sąd w celu rozstrzygnięcia sporu w toku postępowania sądowego; pozasądowego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami; sporów: dotyczących usług niemających charakteru gospodarczego, świadczonych w interesie ogólnym, wynikających z umów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: spory konsumenckie, polubowne rozwiązywanie sporów, rozwiązywanie sporów, konsumenci
 • Mediacje zamiast pozwania dłużnika do sądu

  Mediacje zamiast pozwania dłużnika do sądu

  11:13 26.01.2016

  ... 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1595). Ustawa powyższa stanowi próbę odciążenia sądów powszechnych poprzez zwiększenie zakresu spraw cywilnych rozwiązywanych ugodą zawartą przed ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacje, mediacja, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Mediacje gospodarcze po 1 stycznia 2016 roku

  Mediacje gospodarcze po 1 stycznia 2016 roku

  00:50 21.12.2015

  ... do mediacji, ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez zmniejszenie finansowych obciążeń związanych z postępowaniem sądowym, skrócenie czasu rozstrzygania sporów, zwiększenie kultury prawnej oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów w biznesie. Takie rozwiązanie umożliwia zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacje gospodarcze, mediacje, mediacja, rozstrzyganie sporów

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: