eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › umowy
 • COVID-19 a siła wyższa. Jak uratować relację biznesową?

  COVID-19 a siła wyższa. Jak uratować relację biznesową?

  00:45 24.05.2020

  ... kredytów denominowanych oraz indeksowanych frankiem szwajcarskim (CHF). Przepis ten pozwala na zmianę sposobu wykonania świadczenia, jego wysokości lub nawet rozwiązanie umowy, jeśli spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, czego strony ... WIĘCEJ

  Tematy: COVID-19, koronawirus, przedsiębiorcy, tarcza antykryzysowa
 • Zarządzanie chaosem - jak poradzą sobie przedsiębiorcy?

  Zarządzanie chaosem - jak poradzą sobie przedsiębiorcy?

  10:51 08.05.2020

  ... . Niewykluczone, że rozsądniejszym rozwiązaniem byłoby jednak podjęcie trudu renegocjacji warunków umownych – podsumowuje Przemysław Walasek, partner w Taylor Wessing. Umowy kredytowe, umowy najmu i inne zobowiązania umowne - Większość podmiotów gospodarczych w prowadzeniu codziennej działalności korzysta z różnego rodzaju kredytów i to właśnie ... WIĘCEJ

  Tematy: COVID-19, koronawirus, przedsiębiorcy, tarcza antykryzysowa
 • Pandemia uniemożliwia realizację wielu umów. Czy to siła wyższa?

  Pandemia uniemożliwia realizację wielu umów. Czy to siła wyższa?

  11:24 24.03.2020

  ... a zobowiązania cywilnoprawne Kodeks Cywilny a siła wyższa Do mechanizmów ochronnych na wypadek braku wykonania umowy bez swojej winy i z powodu siły wyższej należą: brak obowiązku ... przed sądem arbitrażowym lub powszechnym. W razie sporu, ciężar wykazania niemożności wykonania umowy na skutek siły wyższej będzie ciążył na tej stronie, która z ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, siła wyższa, przedsiębiorcy, umowy
 • Koronawirus a spłata kredytu i rat leasingowych przez przedsiębiorców

  Koronawirus a spłata kredytu i rat leasingowych przez przedsiębiorców

  12:08 23.03.2020

  ... reguła prawa rzymskiego stanowi, że umów należy dotrzymywać. Podstawowym obowiązkiem strony umowy jest spełnienie zaciągniętego na jej podstawie zobowiązania. Z obowiązku tego ... związku przyczynowego oraz zbieżności w czasie pomiędzy zdarzeniem będącym siłą wyższą, a brakiem realizacji umowy. Dlatego też, tak jak powołać się na nią może obecnie np. ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, spłata kredytu, raty leasingowe, kredyty
 • Co może przedsiębiorca w obliczu siły wyższej epidemii koronawirusa?

  Co może przedsiębiorca w obliczu siły wyższej epidemii koronawirusa?

  10:09 23.03.2020

  ... stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: siła wyższa, koronawirus, przedsiębiorcy, umowy
 • Koronawirus a zobowiązania cywilnoprawne

  Koronawirus a zobowiązania cywilnoprawne

  00:30 22.03.2020

  ... możliwości wycofania się ze zobowiązań z powodu zaistnienia „siły wyższej” nie oznacza, iż strony umowy nie mogą powoływać się na tę klauzulę w szczególnych sytuacjach, a jest ... umownych związanych ze zdarzeniami nieprzewidywalnymi i nie wpisali tej klauzuli do umowy. Nadzwyczajność obecnej sytuacji sprawia, że znaczenie klauzul ogólnych prawa przy ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, zobowiązania cywilnoprawne, COVID-19, umowy
 • Koronawirusowy vis maior. Czy przedsiębiorca może powołać się na siłę wyższą?

  Koronawirusowy vis maior. Czy przedsiębiorca może powołać się na siłę wyższą?

  00:20 21.03.2020

  ... Zazwyczaj zapisy takie są traktowane po macoszemu, gdyż strony umowy wychodzą z założenia, iż i tak w toku wykonywania umowy zapisy te pozostaną martwe. Jeśli jednak stosowne zapisy w tym ... ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, siła wyższa, przedsiębiorcy, umowy
 • Rozwiązanie umowy przez koronawirusa? Sprawdź, co zrobić

  Rozwiązanie umowy przez koronawirusa? Sprawdź, co zrobić

  13:02 19.03.2020

  ... rozwiewa mec. Agata Jaczyńska, senior associate w kancelarii Chałas i Wspólnicy. Wielu przedsiębiorców prowadząc działalność gospodarczą zawarło umowy, które nie pozwalają na zmianę czy rozwiązanie umowy wobec wystąpienia siły wyższej, bez pociągania za sobą negatywnych konsekwencji. Ogłoszenie stanu epidemii Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: umowy, umowa, realizacja umów, rozwiązanie umowy
 • Koronawirus: co z realizacją umów, czy grożą nam kary umowne?

  Koronawirus: co z realizacją umów, czy grożą nam kary umowne?

  11:04 18.03.2020

  ... wpływu na ich treść. Z tego tekstu dowiesz się: Czym jest następcza niemożliwość świadczenia? Czy za spowodowane koronawirusem przekroczenie terminu wykonania umowy wykonawcy zawsze grożą kary umowne? Czy w związku z pandemią kredytobiorcom przysługuje droga prawna umożliwiająca uzyskanie większej ulgi w spłacie zobowiązań kredytowych? Obiektywna ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, epidemia, realizacja umów, kary umowne
 • Cesja umowy na inną osobę - jak to zrobić?

  Cesja umowy na inną osobę - jak to zrobić?

  00:40 21.06.2016

  ... już istniejącej umowy na inną osobę. Teoretycznie najprostszym wyjściem byłoby rozwiązanie umowy istniejącej i zawarcie nowej, pomiędzy nowymi stronami. Często jednak chcemy zachować ciągłość umowy. Co należy wówczas zrobić? Osoby mające rozeznanie w prawie cywilnym odpowiedzą w tym momencie – należy zrobić cesję umowy. Jednak cesja praw z umowy na ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja umowy, cesja, umowa, umowy

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: