eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › zamówienia publiczne
 • Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych. Jak działają i kiedy są przydatne?

  Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych. Jak działają i kiedy są przydatne?

  00:03 09.04.2024

  ... . Dzięki temu możemy nie tylko uzyskać środki na wadium czy różnorodne zabezpieczenia kontraktu, ale także zewnętrzne potwierdzenie zdolności do wykonania zamówienia, zwiększyć naszą wiarygodność i co za tym idzie – konkurencyjność rynkową. Poręczenia kontraktowe to nowoczesne i efektywne narzędzie, które może znacząco ułatwić udział ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi publiczne, postępowanie przetargowe, udział w przetargu, poręczenia i gwarancje
 • Ubezpieczenia w przetargach budowlanych a inflacja

  Ubezpieczenia w przetargach budowlanych a inflacja

  11:29 02.11.2023

  Inflacja - to słowo od ponad roku przewija się i dominuje w niemal wszystkich dziedzinach gospodarki. Dotyka znacząco również rynek ubezpieczeniowy i zapisy ubezpieczeniowe w zamówieniach publicznych. Obecnie ma to duże znaczenie, tym bardziej, że liczba przetargów w Polsce znacząco rośnie we wszystkich sektorach. W ubiegłym roku ogłoszono w sumie ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenia, ubezpieczenie, przetargi budowlane, przetargi
 • Zamówienia publiczne: zalecana koncyliacja w Prokuratorii Generalnej

  Zamówienia publiczne: zalecana koncyliacja w Prokuratorii Generalnej

  11:59 12.01.2023

  ... z niej przedsiębiorcy, którym drastycznie rosnące koszty utrudniają planową realizację zamówienia, wymuszając konieczność waloryzacji pierwotnej kwoty umowy. Dla zamawiających jest to dobra droga do rozwiązania sporu i uniknięcia procesu sądowego, pozwalająca zaoszczędzić publiczne pieniądze potrzebne do przeprowadzenia nowego przetargu oraz sporu ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, przetargi, wynagrodzenie podwykonawcy
 • Tarcza Prawna. Jakie zmiany w Prawie zamówień publicznych?

  Tarcza Prawna. Jakie zmiany w Prawie zamówień publicznych?

  00:30 15.11.2022

  ... trakcie realizacji. Do umów o udzielenie zamówienia publicznego będących w toku znajdzie zastosowanie art. 48 ww. ustawy, zgodnie z którym zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego jest dopuszczalna ze względu na istotną zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, których zamawiający, działając z należytą starannością ... WIĘCEJ

  Tematy: Tarcza Prawna, prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: zmiana wynagrodzenia umownego z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen?

  Zamówienia publiczne: zmiana wynagrodzenia umownego z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen?

  00:35 19.08.2022

  ... zamówień publicznych (w poprzedniej jak i obecnie obowiązującej wersji) dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego, bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia (w tym zmiany wynagrodzenia wykonawcy). Regulacje te pozwalają na dostosowanie umowy do zmian wywołanych okolicznościami ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, wynagrodzenie umowne, prawo zamówień publicznych, umowa o zamówienie publiczne
 • gwarancja na urządzenia w zamówieniach publicznych

  gwarancja na urządzenia w zamówieniach publicznych

  13:06 20.05.2021 PORADA

  Witam, byłem wykonawcą robót budowlanych w zamówieniu publicznym, podpisałem umowę z Zamawiającym na gwarancję na roboty i urządzenia na 5 lat. Gwarancja producenta na urządzenie określona jest na 2 lata, po skończeniu gwarancji producenta, urządzenie (podgrzewacz wody) działa ... WIĘCEJ

  Tematy: gwarancja, okres gwarancyjny, naprawa gwarancyjna, wykonawca
 • Kto się boi nowego Prawa zamówień publicznych?

  Kto się boi nowego Prawa zamówień publicznych?

  13:47 08.12.2020

  ... nowe przepisy ich przedmiotem mogą być zasadniczo wszystkie elementy zamówienia. Wykonawcy mogą negocjować wagi przypisane kryteriom oceny ofert, ale również aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia warunków zamówienia, co ma zapewnić efektywność realizowanego zamówienia. Oczywiście możliwe będzie przeprowadzenia postępowania bez negocjacji, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo Zamówień Publicznych, zamówienia publiczne, ustawa prawo zamówień publicznych, przetargi
 • Firma na ryczałcie a podwykonawstwo wykluczone z ryczałtu - jaki podatek?

  Firma na ryczałcie a podwykonawstwo wykluczone z ryczałtu - jaki podatek?

  18:22 24.07.2020 PORADA

  Prowadzę 1 os. działalność gospodarczą opodatkowaną na ryczałcie. Po wygranym przetargu realizuję zamówienie dla klienta przy pomocy podwykonawcy. Część pracy, którą wykonuję ja (realizacja nagrania dźwiękowego), to moja standardowa usługa, która może być opodatkowana ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, przetarg, udział w przetargu, podwykonawca
 • Wyższe koszty robót budowlanych: jak zmienić postanowienia umowy?

  Wyższe koszty robót budowlanych: jak zmienić postanowienia umowy?

  12:58 11.05.2020

  ... inwestora pokrycia przynajmniej ich części np. poprzez zmianę umowy o roboty budowlane i podwyższenie wynagrodzenia. Dlaczego nie zawsze będzie to jednak proste? Zamówienia publiczne – zmiana wynagrodzenia niełatwa, ale możliwa W przypadku umów zawartych w trybie zamówień publicznych takie podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy co do zasady jest ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, roboty budowlane, zamówienia publiczne, branża budowlana
 • Tarcza antykryzysowa 4.0: zmiany w zamówieniach publicznych

  Tarcza antykryzysowa 4.0: zmiany w zamówieniach publicznych

  13:16 05.05.2020

  ... należnego wykonawcy. Jednocześnie, zaliczka nie będzie mogła być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia. Możliwość wypłaty wynagrodzenia w częściach i udzielenia zaliczki na wykonanie zamówienia były już wcześniej przewidziane w Prawie zamówień publicznych. Do tej pory jednak rozwiązania te nie były stosowane często. Tarcza antykryzysowa 4.0 ma ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, przetargi, tarcza antykryzysowa
 • Prawo budowlane w obliczu pandemii

  Prawo budowlane w obliczu pandemii

  00:44 20.03.2020

  Trwająca pandemia koronowirusa oraz wprowadzony na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego odciska piętno w wielu obszarach naszego życia. Specjalista w zakresie prawa nieruchomości i procesów inwestycyjno – budowlanych adwokat Magdalena Hajduk z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy przeanalizowała jaki wpływ na prawo budowlane ma ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, zamówienia publiczne, koronawirus
 • E-przetargi. Na co zwracać uwagę, by przebiegły bezproblemowo?

  E-przetargi. Na co zwracać uwagę, by przebiegły bezproblemowo?

  11:04 02.09.2019

  Papierową dokumentację powoli zastępują bardziej nowoczesne rozwiązania, a zamówienia publiczne nie są pod tym względem żadnym wyjątkiem. Na rynku co rusz debiutują kolejne narzędzia, których celem jest wspieranie e-przetargów. Pełne ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo Zamówień Publicznych, zamówienia publiczne, przetargi, e-przetargi
 • Zwrot wadium gdy pozostaje jeszcze jeden wykonawca

  Zwrot wadium gdy pozostaje jeszcze jeden wykonawca

  09:39 30.11.2018 PORADA

  Proszę o pomoc w poniższej kwestii. W jednej z gmin jest postępowanie, w którym nasza firma brała udział. W dniu 07.11 na stronie zamawiającego pojawiła się informacja o wyborze oferty, nasze wadium zostało zwrócone, aczkolwiek w dniu 05.11 wyraziliśmy zgodę na przedłużenie terminu ... WIĘCEJ

  Tematy: wadium, zwrot wadium, zamawiający, wykonawca
 • Błędy w SIWZ-ie i w formularzach u zamawiającego

  Błędy w SIWZ-ie i w formularzach u zamawiającego

  08:43 19.10.2018 PORADA

  Witam, chciałabym zapytać czy gmina jako zamawiający może umieścić zamówienie publiczne sektorowe jako zapytanie ofertowe? Kwota zamówienia, o której mówimy to około 1 300 000 zł. W SIWZ-ie zażyczyli sobie 2% zabezpieczenia należytego wykonania umowy od ceny oferowanej, natomiast w ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zamówienia publiczne, postępowanie przetargowe
 • Zamówienia publiczne. Treść SIWZ

  Zamówienia publiczne. Treść SIWZ

  14:51 05.10.2018 PORADA

  Zamawiający w SIWZ umieścił następującą klauzulę: „Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, postępowanie przetargowe, dokumentacja przetargowa
 • Wykonawca źle określił nr Grupy w Formularzu oferty

  Wykonawca źle określił nr Grupy w Formularzu oferty

  10:00 13.08.2018 PORADA

  Wykonawca złożył ofertę w Grupach. W formularzu oferty jedną z nich źle opisał w nagłówku. Zamiast Grupa 1, napisał Grupa 2. Treść i asortyment jest prawidłowy do Grupy 1. Omyłka Wykonawcy, czy Zamawiajacy możne ją poprawić? Na otwarciu ofert wartość tej grupy została ... WIĘCEJ

  Tematy: formularz oferty, wykonawca, oferta przetargowa, nazwa grupy
 • Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  11:31 06.07.2018 PORADA

  Firma wygrała przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt budowlany zamierza zlecić firmie zewnętrznej. Czy umowa na wykonanie projektu budowlanego podlega zgłaszaniu Zamawiającemu? WIĘCEJ

  Tematy: usługi projektowe, projekt budowlany, zamówienia publiczne, udzielenie zamówienia publicznego
 • Zmiana przez zamawiającego miejsca lokalizacji

  Zmiana przez zamawiającego miejsca lokalizacji

  14:35 21.03.2018 PORADA

  Witam, moja firma wystąpiła w zapytaniu ofertowym na życzenie zamawiającego. Przy okazji zwróciliśmy uwagę Zamawiającemu, że specyfikacja konstrukcji (w tym wypadku Street Workout) musi posiadać podłoże spełniające normy bezpieczeństwa upadkowego (czego zamawiający nie umieścił ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie przetargowe, oferta przetargowa, zamawiający, wykonawca
 • Udział w przetargu - zamówienia publiczne

  Udział w przetargu - zamówienia publiczne

  12:24 31.01.2018 PORADA

  Czy jeżeli w dokumentach dotyczących zamówienia publicznego widnieje zapis: "należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, udział w przetargu, formularz ofertowy
 • Zatrzymanie wadium

  Zatrzymanie wadium

  11:39 04.01.2018 PORADA

  Pytanie dotyczy wadium. Brałem udział w przetargu, wpłaciłem wadium, złożyłem dokumenty. Po ocenie wstępnej zgodnie z zapisem w SIWZ zamawiający wezwał wszystkich biorących udział w postępowaniu o przedstawienie dodatkowych dokumentów, m.in. zaświadczenia z KRK, ZUS i US ... WIĘCEJ

  Tematy: udział w przetargu, przetarg, wadium, zatrzymanie wadium

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 29

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: