eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zamówienia publiczne
 • gwarancja na urządzenia w zamówieniach publicznych

  gwarancja na urządzenia w zamówieniach publicznych

  13:06 20.05.2021 PORADA

  Witam, byłem wykonawcą robót budowlanych w zamówieniu publicznym, podpisałem umowę z Zamawiającym na gwarancję na roboty i urządzenia na 5 lat. Gwarancja producenta na urządzenie określona jest na 2 lata, po skończeniu gwarancji producenta, urządzenie (podgrzewacz wody) działa ... WIĘCEJ

  Tematy: gwarancja, okres gwarancyjny, naprawa gwarancyjna, wykonawca
 • Kto się boi nowego Prawa zamówień publicznych?

  Kto się boi nowego Prawa zamówień publicznych?

  13:47 08.12.2020

  ... nowe przepisy ich przedmiotem mogą być zasadniczo wszystkie elementy zamówienia. Wykonawcy mogą negocjować wagi przypisane kryteriom oceny ofert, ale również aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia warunków zamówienia, co ma zapewnić efektywność realizowanego zamówienia. Oczywiście możliwe będzie przeprowadzenia postępowania bez negocjacji, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo Zamówień Publicznych, zamówienia publiczne, ustawa prawo zamówień publicznych, przetargi
 • Firma na ryczałcie a podwykonawstwo wykluczone z ryczałtu - jaki podatek?

  Firma na ryczałcie a podwykonawstwo wykluczone z ryczałtu - jaki podatek?

  18:22 24.07.2020 PORADA

  Prowadzę 1 os. działalność gospodarczą opodatkowaną na ryczałcie. Po wygranym przetargu realizuję zamówienie dla klienta przy pomocy podwykonawcy. Część pracy, którą wykonuję ja (realizacja nagrania dźwiękowego), to moja standardowa usługa, która może być opodatkowana ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, przetarg, udział w przetargu, podwykonawca
 • Wyższe koszty robót budowlanych: jak zmienić postanowienia umowy?

  Wyższe koszty robót budowlanych: jak zmienić postanowienia umowy?

  12:58 11.05.2020

  ... inwestora pokrycia przynajmniej ich części np. poprzez zmianę umowy o roboty budowlane i podwyższenie wynagrodzenia. Dlaczego nie zawsze będzie to jednak proste? Zamówienia publiczne – zmiana wynagrodzenia niełatwa, ale możliwa W przypadku umów zawartych w trybie zamówień publicznych takie podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy co do zasady jest ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, roboty budowlane, zamówienia publiczne, branża budowlana
 • Tarcza antykryzysowa 4.0: zmiany w zamówieniach publicznych

  Tarcza antykryzysowa 4.0: zmiany w zamówieniach publicznych

  13:16 05.05.2020

  ... należnego wykonawcy. Jednocześnie, zaliczka nie będzie mogła być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia. Możliwość wypłaty wynagrodzenia w częściach i udzielenia zaliczki na wykonanie zamówienia były już wcześniej przewidziane w Prawie zamówień publicznych. Do tej pory jednak rozwiązania te nie były stosowane często. Tarcza antykryzysowa 4.0 ma ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, przetargi, tarcza antykryzysowa
 • Prawo budowlane w obliczu pandemii

  Prawo budowlane w obliczu pandemii

  00:44 20.03.2020

  Trwająca pandemia koronowirusa oraz wprowadzony na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego odciska piętno w wielu obszarach naszego życia. Specjalista w zakresie prawa nieruchomości i procesów inwestycyjno – budowlanych adwokat Magdalena Hajduk z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy przeanalizowała jaki wpływ na prawo budowlane ma ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, zamówienia publiczne, koronawirus
 • E-przetargi. Na co zwracać uwagę, by przebiegły bezproblemowo?

  E-przetargi. Na co zwracać uwagę, by przebiegły bezproblemowo?

  11:04 02.09.2019

  Papierową dokumentację powoli zastępują bardziej nowoczesne rozwiązania, a zamówienia publiczne nie są pod tym względem żadnym wyjątkiem. Na rynku co rusz debiutują kolejne narzędzia, których celem jest wspieranie e-przetargów. Pełne ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo Zamówień Publicznych, zamówienia publiczne, przetargi, e-przetargi
 • PZP: Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do KIO można uzupełnić

  PZP: Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do KIO można uzupełnić

  00:20 11.07.2019

  Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, dalej jako: „p.z.p.”, w tym art. 187 ust. 3 p.z.p., jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo, prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, KIO
 • Przetargi - raport IV 2019

  Przetargi - raport IV 2019

  12:28 29.05.2019

  ... . Najwyższą ujemną roczną dynamikę zanotowały – co nie powinno nikogo dziwić – zamówienia na prace budowlane, których liczba rok do roku spadła aż o ... wysokie wydatki z publicznej kasy. W czasie bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, zamiast redukować wydatki i zmniejszać publiczne zadłużenie, my nadal potężne kwoty wydajemy. To może odbić się ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi, liczba przetargów, przetargi w Polsce, przetargi publiczne
 • Przetargi - raport I kw. 2019

  Przetargi - raport I kw. 2019

  12:01 29.04.2019

  ... w budynkach (1.051 razy, spadek o 21,2 proc.). Liderami zestawienia spadków względnych również okazały się zamówienia na prace remontowo-budowlane. Największe spadki dotknęły w I kwartale 2019 roku (względem analogicznego okresu roku ubiegłego) zamówienia na roboty w zakresie budowy dróg (-46,2 proc.), roboty budowlane w zakresie rurociągów do ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi, liczba przetargów, przetargi w Polsce, przetargi publiczne
 • Przetargi - raport II 2019

  Przetargi - raport II 2019

  09:38 29.03.2019

  ... danych opracowanych przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl, w lutym 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się 8 tys. 476 ogłoszeń o wszczęciu zamówienia publicznego, wobec 10 tys. 109 ogłoszeń w lutym 2018 roku i 7 tys. 925 w lutym 2017. Tym samym tegoroczny wynik lutowy okazał się ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi, liczba przetargów, przetargi w Polsce, przetargi publiczne
 • E-przetargi, czyli krajobraz po zmianach

  E-przetargi, czyli krajobraz po zmianach

  11:17 26.03.2019

  ... jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) podpisany przy użyciu algorytmu SHA-1 jest ważny. Takich wyroków i sporów na pewno przed uczestnikami przetargów publicznych jeszcze wiele. Zmiany na korzyść Mimo wciąż pojawiających się pytań i wątpliwości e-przetargi działają sprawnie i bez większych problemów. Podmioty publiczne weszły w nową ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo Zamówień Publicznych, zamówienia publiczne, przetargi, e-przetargi
 • Zwrot wadium gdy pozostaje jeszcze jeden wykonawca

  Zwrot wadium gdy pozostaje jeszcze jeden wykonawca

  09:39 30.11.2018 PORADA

  Proszę o pomoc w poniższej kwestii. W jednej z gmin jest postępowanie, w którym nasza firma brała udział. W dniu 07.11 na stronie zamawiającego pojawiła się informacja o wyborze oferty, nasze wadium zostało zwrócone, aczkolwiek w dniu 05.11 wyraziliśmy zgodę na przedłużenie terminu ... WIĘCEJ

  Tematy: wadium, zwrot wadium, zamawiający, wykonawca
 • Błędy w SIWZ-ie i w formularzach u zamawiającego

  Błędy w SIWZ-ie i w formularzach u zamawiającego

  08:43 19.10.2018 PORADA

  Witam, chciałabym zapytać czy gmina jako zamawiający może umieścić zamówienie publiczne sektorowe jako zapytanie ofertowe? Kwota zamówienia, o której mówimy to około 1 300 000 zł. W SIWZ-ie zażyczyli sobie 2% zabezpieczenia należytego wykonania umowy od ceny oferowanej, natomiast w ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zamówienia publiczne, postępowanie przetargowe
 • Zamówienia publiczne. Treść SIWZ

  Zamówienia publiczne. Treść SIWZ

  14:51 05.10.2018 PORADA

  Zamawiający w SIWZ umieścił następującą klauzulę: „Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, postępowanie przetargowe, dokumentacja przetargowa
 • Wykonawca źle określił nr Grupy w Formularzu oferty

  Wykonawca źle określił nr Grupy w Formularzu oferty

  10:00 13.08.2018 PORADA

  Wykonawca złożył ofertę w Grupach. W formularzu oferty jedną z nich źle opisał w nagłówku. Zamiast Grupa 1, napisał Grupa 2. Treść i asortyment jest prawidłowy do Grupy 1. Omyłka Wykonawcy, czy Zamawiajacy możne ją poprawić? Na otwarciu ofert wartość tej grupy została ... WIĘCEJ

  Tematy: formularz oferty, wykonawca, oferta przetargowa, nazwa grupy
 • Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  11:31 06.07.2018 PORADA

  Firma wygrała przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt budowlany zamierza zlecić firmie zewnętrznej. Czy umowa na wykonanie projektu budowlanego podlega zgłaszaniu Zamawiającemu? WIĘCEJ

  Tematy: usługi projektowe, projekt budowlany, zamówienia publiczne, udzielenie zamówienia publicznego
 • Zmiana przez zamawiającego miejsca lokalizacji

  Zmiana przez zamawiającego miejsca lokalizacji

  14:35 21.03.2018 PORADA

  Witam, moja firma wystąpiła w zapytaniu ofertowym na życzenie zamawiającego. Przy okazji zwróciliśmy uwagę Zamawiającemu, że specyfikacja konstrukcji (w tym wypadku Street Workout) musi posiadać podłoże spełniające normy bezpieczeństwa upadkowego (czego zamawiający nie umieścił ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie przetargowe, oferta przetargowa, zamawiający, wykonawca
 • Udział w przetargu - zamówienia publiczne

  Udział w przetargu - zamówienia publiczne

  12:24 31.01.2018 PORADA

  Czy jeżeli w dokumentach dotyczących zamówienia publicznego widnieje zapis: "należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, udział w przetargu, formularz ofertowy
 • Zatrzymanie wadium

  Zatrzymanie wadium

  11:39 04.01.2018 PORADA

  Pytanie dotyczy wadium. Brałem udział w przetargu, wpłaciłem wadium, złożyłem dokumenty. Po ocenie wstępnej zgodnie z zapisem w SIWZ zamawiający wezwał wszystkich biorących udział w postępowaniu o przedstawienie dodatkowych dokumentów, m.in. zaświadczenia z KRK, ZUS i US ... WIĘCEJ

  Tematy: udział w przetargu, przetarg, wadium, zatrzymanie wadium

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 28

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: