eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie administracyjne
 • Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

  Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

  00:03 26.01.2023

  ... do wznowienia postępowania w oparciu o art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że w sprawie zakończonej wydaniem decyzji ostatecznej wznawia się postępowanie, jeśli strona nie z własnej winy nie brała w nim udziału. Brak zatem powiadomienia pozostałych współzobowiązanych o uruchomionym przez jednego z nich postępowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa, postępowanie administracyjne, wznowienie postępowania
 • Zatory płatnicze - nowelizacja ustawy wchodzi w życie

  Zatory płatnicze - nowelizacja ustawy wchodzi w życie

  12:11 08.12.2022

  ... kultury płatniczej w stosunku do swoich kontrahentów. Ustawodawca zdecydował się również na zmianę wzoru, na podstawie którego wyliczane będą administracyjne kary pieniężne. Jednocześnie nowelizacja wprowadza instytucję tak zwanego „miarkowania kary” polegającego na uwzględnianiu, przy wyliczaniu administracyjnych kar pieniężnych, okoliczności ... WIĘCEJ

  Tematy: zatory płatnicze, opóźnienia w płatnościach, transakcje handlowe, nieterminowe płatności
 • Nieruchomości warszawskie po wyroku NSA. Kupcy reprywatyzacyjni pozbawieni przymiotu strony postępowania administracyjnego

  Nieruchomości warszawskie po wyroku NSA. Kupcy reprywatyzacyjni pozbawieni przymiotu strony postępowania administracyjnego

  11:14 28.09.2022

  ... , mogą być kwestionowane. Z jednej strony słychać głosy, że Warszawski ratusz powinien przystąpić do kwerendy spraw, w których wystąpiła cesja roszczeń i rozpocząć postępowanie egzekucyjne. W mojej opinii nie jest to takie automatyczne – decyzje póki nie są wyjęte z obrotu prawnego – są podstawami podstawą kolejnych czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: reprywatyzacja Warszawy, grunty warszawskie, reprywatyzacja, Warszawa
 • Wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych na raty nie wpływa na możliwość egzekucji

  Wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych na raty nie wpływa na możliwość egzekucji

  00:02 22.07.2022

  ... , a jako datę wszczęcia egzekucji należy przyjąć datę zawiadomienia banku. Zatem w ocenie organu podatkowego dokonał on wszelkich niezbędnych czynności, a prowadzone postępowanie nie miało na celu jedynie „wyłudzenia” opłat egzekucyjnych, ale dochodzenie do spłaty zobowiązania. Wyroki sądów administracyjnych W omawianej sprawie wyroki sądów ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, postępowanie podatkowe, zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe
 • Organy podatkowe nie wygaszają bezprzedmiotowych decyzji mimo przedawnienia

  Organy podatkowe nie wygaszają bezprzedmiotowych decyzji mimo przedawnienia

  00:03 10.06.2022

  Na mocy art. 258 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, organ który wydał decyzję jest zobowiązany do stwierdzenia jej wygaśnięcia, jeśli stała się bezprzedmiotowa. Pomimo jasnego zobowiązania organy podatkowe nie zawsze je wykonują, utrzymując strony postępowań podatkowych w sytuacji niepewności prawnej. Tak stało się w przypadku przedsiębiorcy, który ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, postępowanie podatkowe, zobowiązanie podatkowe, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego
 • Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 5 października 2021

  Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 5 października 2021

  09:43 20.10.2021

  Nadchodzą rewolucyjne zmiany w zasadach doręczania korespondencji, zarówno w postępowaniach sądowych i administracyjnych jak i w obrocie gospodarczym. W dniu 5 października br. weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2320). Ustawa nakłada obowiązek nadawania korespondencji przez podmioty publiczne i niepubliczne, w ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, doręczanie pism sądowych, postępowanie sądowe, postępowanie administracyjne
 • Doręczenie elektroniczne - krok w dobrym kierunku?

  Doręczenie elektroniczne - krok w dobrym kierunku?

  00:22 10.05.2021

  ... elektroniczną. Co więcej, postępowanie przed sądami administracyjnymi również może toczyć się w całości elektronicznie, a już niedługo - bo 1 lipca 2021 r. - pełnej informatyzacji ulegnie również postępowanie przed sądami rejestrowymi. Obszarem, który dalej pozostaje w znacznej części „papierowy” jest postępowanie przed sądami powszechnymi, chociaż ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie elektroniczne, doręczenie pisma, doręczenie w postępowaniu administracyjnym, sąd administracyjny
 • Mediacja w prawie administracyjnym - kiedy może się przydać?

  Mediacja w prawie administracyjnym - kiedy może się przydać?

  00:15 10.12.2020

  ... strony do znalezienia kompromisu w sprawie. Jakie są zalety mediacji? Przy pomocy mediatora strony mogą dojść do porozumienia i szybko zakończyć prowadzone postępowanie administracyjne. W ten sposób unikną dalszych, niepotrzebnych kosztów. Wydatek na mediację to bowiem tylko wynagrodzenie mediatora. Dzięki temu mechanizmowi łatwiej też uzyskać ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, prawo administracyjne, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Podważenie decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe?

  Podważenie decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe?

  08:45 29.09.2020

  ... odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl. Jak podważyć decyzję administracyjną? Prawo administracyjne przewiduje wiele możliwości podważenia określonej decyzji administracyjnej. Z jednej strony służy temu droga odwoławcza. Z drugiej natomiast instytucja stwierdzenia nieważności ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja o pozwoleniu na budowę, pozwolenie na budowę, prawo budowlane, decyzja administracyjna
 • Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej

  Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej

  13:33 10.07.2020

  ... administracyjnego. W konsekwencji prowadzi to do zatarcia granic między decyzjami uznaniowymi a pozostałymi. Również uznanie administracyjne powinno być uzasadnione w sposób pełny i oparty na stanie faktycznym, jak też prawnym sprawy. ... już coraz mniej zaskakujący kogokolwiek, smutny obrazek towarzyszący sprawie podatkowej i kończącej postępowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, postępowanie administracyjne, podatki
 • Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

  Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

  17:31 18.09.2014 PORADA

  Witam, pytanie dotyczy stwierdzenia czy spółka miała zdolność prawną. W dniu 10.03.br założyliśmy spółkę z o.o. w trybie S24 na portalu ministerstwa sprawiedliwości. Zgodnie z naszą wiedzą umowa spółki w tym trybie jest zawarta z chwilą złożenia podpisu elektronicznego ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, spółka z o.o., zdolność prawna, wspólnicy spółki
 • Czym jest umorzenie w całości postępowania administracyjnego?

  Czym jest umorzenie w całości postępowania administracyjnego?

  22:15 22.07.2014 PORADA

  Pobierałam zasiłek dla bezrobotnych podczas postępowania sądowego o przywrócenie mnie do pracy. UP stwierdził, że będę zwracać pobrany zasiłek. Otrzymałam decyzję po odwołaniu się do wojewody śląskiego orzekającą o umorzeniu w całości postępowania w zakresie utraty prawa do ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, umorzenie postępowania, zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 • Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  22:52 07.01.2013 PORADA

  Po kilku interwencjach po 3-ch miesiącach od daty złożenia wniosku o emeryturę, Otrzymałam pismo informujące mnie o przesłanie koniecznych dokumentów. Dokumenty wysłałam listem rejestrowanym 26-listopada ub. roku. Po kilku tygodniach od daty wysłania dokumentów wysłałam pocztą ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  00:27 17.11.2012 PORADA

  witam wszystkich zainteresowanych moim pytaniem. Kiedy ZUS w Polsce ma obowiązek poinformować klienta o otrzymaniu i dalszym postępowaniu  w sprawie wniosku o świadczenia emerytalne?  Wniosek wysłany do ZUS w sierpniu br. i po kilkakrotnych prośbach emailem  wreszcie otrzymałam ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: