eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › postępowanie administracyjne
 • Organ przegrał ze spółką w sprawie zwrotu VAT, bo nie znał reguł postępowania

  Organ przegrał ze spółką w sprawie zwrotu VAT, bo nie znał reguł postępowania

  13:22 04.12.2023

  ... postępowaniu. Jeśli tak zrobi, otworzy przedsiębiorcy furtkę do wygrania sporu. Organy muszą przestrzegać reguł postępowania Choć zasady prawa mówią, że postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, a w przypadku wątpliwości co do wykładni przepisów prawa lub okoliczności stanu ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie podatkowe, kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa, postępowanie administracyjne
 • Zatory płatnicze - nowe decyzje UOKiK

  Zatory płatnicze - nowe decyzje UOKiK

  11:15 03.10.2023

  ... . Od początku roku wydanych zostało 50 decyzji, a łączna kwota nałożonych kar to ponad 33 mln złotych. Prezes UOKiK prowadzi postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców generujących największe zatory płatnicze i wydaje kolejne decyzje w tym zakresie. W ostatnich trzech miesiącach Prezes UOKiK nałożył kary pieniężne na ... WIĘCEJ

  Tematy: zatory płatnicze, opóźnienia w płatnościach, transakcje handlowe, nieterminowe płatności
 • Wielu podatników może nie zapłacić podatku a ci, którzy zapłacili, żądać jego zwrotu

  Wielu podatników może nie zapłacić podatku a ci, którzy zapłacili, żądać jego zwrotu

  16:26 26.09.2023

  ... ów przepis nie ma zastosowania do zobowiązań podatkowych, to jednak sądy administracyjne stoją na przeciwnym stanowisku. Dlatego też, wracając na grunt przedmiotowej ... wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, zobowiązane są prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, decyzja administracyjna, terminy podatkowe, przywrócenie terminu do wniesienia odwołań
 • Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść podatnika

  Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść podatnika

  11:42 14.07.2023

  ... podatnik nie wykazał w zeznaniu podatkowym za 2016 r. odsetek od tego odszkodowania, które otrzymał w kwocie 177 tys. zł. Organ wszczął więc postępowanie podatkowe, w wyniku którego określił podatnikowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. w wysokości ponad 36 tys. zł. Zobowiązanie do ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, postępowanie podatkowe, zobowiązanie podatkowe, decyzja skarbowa
 • Cyfryzacja procesu budowlanego. Powstanie System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

  Cyfryzacja procesu budowlanego. Powstanie System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

  11:17 28.06.2023

  Wchodzą w życie przepisy, które wymuszają technologiczną rewolucję w procesie budowlanym. Zmiany ważne nie tylko dla architektów, inżynierów czy dla urzędników odpowiedzialnych za administrowanie procesem inwestycyjno-budowlanym, bo każdy planujący budowę domu może na nich skorzystać. Branża z pewnością cieszy się z tych zmian, choć ich powodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie, proces budowlany, przepisy budowlane, budowa domu
 • Wyrok NSA: ochrona firmy i pracowników jest ważniejsza od natychmiastowej zapłaty podatku

  Wyrok NSA: ochrona firmy i pracowników jest ważniejsza od natychmiastowej zapłaty podatku

  14:49 16.05.2023

  Organ zażądał od firmy natychmiastowej zapłaty 30.000 zł podatku za okres 5 lat wstecz. Przedsiębiorca wniósł o wstrzymanie wykonania tej decyzji wskazując na niebezpieczeństwo wyrządzenia tym nieodwracalnej szkody, pozbawienia go możliwości wypłacania pracownikom wynagrodzeń i dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Do jego wniosku ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, decyzja administracyjna, wstrzymanie wykonania decyzji, postępowanie podatkowe
 • Egzekucja jest możliwa tylko gdy dłużnikowi doręczono tytuł wykonawczy

  Egzekucja jest możliwa tylko gdy dłużnikowi doręczono tytuł wykonawczy

  13:22 10.05.2023

  Organy skarbowe mają aż 5 lat na dochodzenie zobowiązań fiskalnych od podatników. Prawo daje im jednak wiele narzędzi do wydłużania tego terminu. Jednym z nich jest zastosowanie wobec podatnika środka egzekucyjnego. W ważnym dla podatników wyroku, wydanym 28 lutego 2023 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, że niedoręczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie egzekucyjne, zobowiązanie podatkowe, przedawnienie zobowiązań podatkowych, egzekucja komornicza
 • Postępowanie w sprawie zatorów płatniczych przydatne w branży motoryzacyjnej?

  Postępowanie w sprawie zatorów płatniczych przydatne w branży motoryzacyjnej?

  00:20 07.04.2023

  ... osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, ale nie więcej niż równowartość 50 000 000 euro. Postępowanie powinno być zakończone nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Prezes Urzędu umarza postępowanie w drodze postanowienia, w przypadku gdy nie stwierdzi nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: zatory płatnicze, opóźnienia w płatnościach, transakcje handlowe, nieterminowe płatności
 • Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

  Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

  00:03 26.01.2023

  ... do wznowienia postępowania w oparciu o art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że w sprawie zakończonej wydaniem decyzji ostatecznej wznawia się postępowanie, jeśli strona nie z własnej winy nie brała w nim udziału. Brak zatem powiadomienia pozostałych współzobowiązanych o uruchomionym przez jednego z nich postępowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa, postępowanie administracyjne, wznowienie postępowania
 • Zatory płatnicze - nowelizacja ustawy wchodzi w życie

  Zatory płatnicze - nowelizacja ustawy wchodzi w życie

  12:11 08.12.2022

  ... kultury płatniczej w stosunku do swoich kontrahentów. Ustawodawca zdecydował się również na zmianę wzoru, na podstawie którego wyliczane będą administracyjne kary pieniężne. Jednocześnie nowelizacja wprowadza instytucję tak zwanego „miarkowania kary” polegającego na uwzględnianiu, przy wyliczaniu administracyjnych kar pieniężnych, okoliczności ... WIĘCEJ

  Tematy: zatory płatnicze, opóźnienia w płatnościach, transakcje handlowe, nieterminowe płatności
 • Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

  Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

  17:31 18.09.2014 PORADA

  Witam, pytanie dotyczy stwierdzenia czy spółka miała zdolność prawną. W dniu 10.03.br założyliśmy spółkę z o.o. w trybie S24 na portalu ministerstwa sprawiedliwości. Zgodnie z naszą wiedzą umowa spółki w tym trybie jest zawarta z chwilą złożenia podpisu elektronicznego ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, spółka z o.o., zdolność prawna, wspólnicy spółki
 • Czym jest umorzenie w całości postępowania administracyjnego?

  Czym jest umorzenie w całości postępowania administracyjnego?

  22:15 22.07.2014 PORADA

  Pobierałam zasiłek dla bezrobotnych podczas postępowania sądowego o przywrócenie mnie do pracy. UP stwierdził, że będę zwracać pobrany zasiłek. Otrzymałam decyzję po odwołaniu się do wojewody śląskiego orzekającą o umorzeniu w całości postępowania w zakresie utraty prawa do ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, umorzenie postępowania, zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 • Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  22:52 07.01.2013 PORADA

  Po kilku interwencjach po 3-ch miesiącach od daty złożenia wniosku o emeryturę, Otrzymałam pismo informujące mnie o przesłanie koniecznych dokumentów. Dokumenty wysłałam listem rejestrowanym 26-listopada ub. roku. Po kilku tygodniach od daty wysłania dokumentów wysłałam pocztą ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  00:27 17.11.2012 PORADA

  witam wszystkich zainteresowanych moim pytaniem. Kiedy ZUS w Polsce ma obowiązek poinformować klienta o otrzymaniu i dalszym postępowaniu  w sprawie wniosku o świadczenia emerytalne?  Wniosek wysłany do ZUS w sierpniu br. i po kilkakrotnych prośbach emailem  wreszcie otrzymałam ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: