eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie administracyjne
 • Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 5 października 2021

  Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 5 października 2021

  09:43 20.10.2021

  Nadchodzą rewolucyjne zmiany w zasadach doręczania korespondencji, zarówno w postępowaniach sądowych i administracyjnych jak i w obrocie gospodarczym. W dniu 5 października br. weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2320). Ustawa nakłada obowiązek nadawania korespondencji przez podmioty publiczne i niepubliczne, w ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, doręczanie pism sądowych, postępowanie sądowe, postępowanie administracyjne
 • Doręczenie elektroniczne - krok w dobrym kierunku?

  Doręczenie elektroniczne - krok w dobrym kierunku?

  00:22 10.05.2021

  ... elektroniczną. Co więcej, postępowanie przed sądami administracyjnymi również może toczyć się w całości elektronicznie, a już niedługo - bo 1 lipca 2021 r. - pełnej informatyzacji ulegnie również postępowanie przed sądami rejestrowymi. Obszarem, który dalej pozostaje w znacznej części „papierowy” jest postępowanie przed sądami powszechnymi, chociaż ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie elektroniczne, doręczenie pisma, doręczenie w postępowaniu administracyjnym, sąd administracyjny
 • Mediacja w prawie administracyjnym - kiedy może się przydać?

  Mediacja w prawie administracyjnym - kiedy może się przydać?

  00:15 10.12.2020

  ... strony do znalezienia kompromisu w sprawie. Jakie są zalety mediacji? Przy pomocy mediatora strony mogą dojść do porozumienia i szybko zakończyć prowadzone postępowanie administracyjne. W ten sposób unikną dalszych, niepotrzebnych kosztów. Wydatek na mediację to bowiem tylko wynagrodzenie mediatora. Dzięki temu mechanizmowi łatwiej też uzyskać ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, prawo administracyjne, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Podważenie decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe?

  Podważenie decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe?

  08:45 29.09.2020

  ... odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl. Jak podważyć decyzję administracyjną? Prawo administracyjne przewiduje wiele możliwości podważenia określonej decyzji administracyjnej. Z jednej strony służy temu droga odwoławcza. Z drugiej natomiast instytucja stwierdzenia nieważności ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja o pozwoleniu na budowę, pozwolenie na budowę, prawo budowlane, decyzja administracyjna
 • Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej

  Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej

  13:33 10.07.2020

  ... administracyjnego. W konsekwencji prowadzi to do zatarcia granic między decyzjami uznaniowymi a pozostałymi. Również uznanie administracyjne powinno być uzasadnione w sposób pełny i oparty na stanie faktycznym, jak też prawnym sprawy. ... już coraz mniej zaskakujący kogokolwiek, smutny obrazek towarzyszący sprawie podatkowej i kończącej postępowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, postępowanie administracyjne, podatki
 • Ordynacja podatkowa: rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

  Ordynacja podatkowa: rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

  09:44 30.06.2020

  ... , jeżeli nie dają się usunąć, mają być co do zasady rozstrzygane na korzyść podatników. Przypomnieć należy, że kontrola czy też postępowanie podatkowe nie jest procesem poszlakowym, tylko procedurą opartą na konkretnych dowodach świadczących o zaistnieniu bądź nie konkretnego stanu faktycznego, przedstawionego przez ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, postępowanie administracyjne, podatki
 • Ponaglenie, czyli jak przyspieszyć postępowanie administracyjne?

  Ponaglenie, czyli jak przyspieszyć postępowanie administracyjne?

  10:14 07.05.2020

  ... , że postępowanie administracyjne trwa i musi trwać bardzo długo. To mit. Stronom postępowania przysługują bowiem narzędzia, które mogą usprawnić cały proces. Jak skutecznie przyspieszyć wydanie decyzji administracyjnej? Długie i żmudne postępowania administracyjne Wszyscy wiemy jak długo potrafią toczyć się sprawy administracyjne. Na załatwienie ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna, administracja publiczna, ponaglenie
 • Zaniedbania procesowe a uchylenie ostatecznej decyzji podatkowej

  Zaniedbania procesowe a uchylenie ostatecznej decyzji podatkowej

  10:50 09.01.2020

  ... Dlatego też może nastąpić jedynie w przypadkach wskazanych w ustawach podatkowych. Niedopuszczalne jest zatem stosowanie wykładni rozszerzającej w celu użycia tego środka nadzwyczajnego. Postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji nie może również prowadzić do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy co do jej istoty, bowiem jego celem jest ... WIĘCEJ

  Tematy: wznowienie postępowania, postępowanie administracyjne, ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe
 • Postępowanie administracyjne: kto może być stroną?

  Postępowanie administracyjne: kto może być stroną?

  00:20 10.12.2019

  ... niezależnym i bezstronnym organem, jeśli tylko przedstawiciele tej społeczności mają „wystarczający interes”. „Tak więc, aby być stroną w postępowaniu administracyjnym, wystarczy, że postępowanie dotyczy interesu prawnego danego podmiotu, nie musi być nawet naruszony ten interes. (…) dla ustalenia, czy dany podmiot ma interes prawny ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Postępowanie administracyjne: sąd musi rozpoznać wniesioną przeciw organowi skargę

  Postępowanie administracyjne: sąd musi rozpoznać wniesioną przeciw organowi skargę

  00:15 13.11.2019

  ... wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa” (sygn. akt II OSK 2610/19). Liczy się skutek Postępowanie administracyjne rządzi się swoimi prawami. Jednak zarówno w zakresie tego rodzaju postępowań, jak i prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, i na innej drodze, zawsze ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna, sąd administracyjny
 • Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

  Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

  17:31 18.09.2014 PORADA

  Witam, pytanie dotyczy stwierdzenia czy spółka miała zdolność prawną. W dniu 10.03.br założyliśmy spółkę z o.o. w trybie S24 na portalu ministerstwa sprawiedliwości. Zgodnie z naszą wiedzą umowa spółki w tym trybie jest zawarta z chwilą złożenia podpisu elektronicznego ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, spółka z o.o., zdolność prawna, wspólnicy spółki
 • Czym jest umorzenie w całości postępowania administracyjnego?

  Czym jest umorzenie w całości postępowania administracyjnego?

  22:15 22.07.2014 PORADA

  Pobierałam zasiłek dla bezrobotnych podczas postępowania sądowego o przywrócenie mnie do pracy. UP stwierdził, że będę zwracać pobrany zasiłek. Otrzymałam decyzję po odwołaniu się do wojewody śląskiego orzekającą o umorzeniu w całości postępowania w zakresie utraty prawa do ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, umorzenie postępowania, zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 • Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  22:52 07.01.2013 PORADA

  Po kilku interwencjach po 3-ch miesiącach od daty złożenia wniosku o emeryturę, Otrzymałam pismo informujące mnie o przesłanie koniecznych dokumentów. Dokumenty wysłałam listem rejestrowanym 26-listopada ub. roku. Po kilku tygodniach od daty wysłania dokumentów wysłałam pocztą ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  00:27 17.11.2012 PORADA

  witam wszystkich zainteresowanych moim pytaniem. Kiedy ZUS w Polsce ma obowiązek poinformować klienta o otrzymaniu i dalszym postępowaniu  w sprawie wniosku o świadczenia emerytalne?  Wniosek wysłany do ZUS w sierpniu br. i po kilkakrotnych prośbach emailem  wreszcie otrzymałam ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: