eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › weksel in blanco
 • Koniec automatyzmu w postępowaniu nakazowym

  Koniec automatyzmu w postępowaniu nakazowym

  00:36 03.12.2019

  ... weksla. Trybunał w wyroku z dnia 7 listopada 2019 r. stanął na stanowisku, że jeśli polski sąd ma wątpliwości co do zasadności roszczenia opartego o wekselin blanco”, wystawionego jako zabezpieczenia dla zobowiązań wynikających z kredytu konsumenckiego i następnie wypełnionego przez pożyczkodawcę, to jest on zobowiązany do zbadania z urzędu czy ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie nakazowe, nakaz zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, dochodzenie roszczeń
 • Egzekucja komornicza z weksla in blanco

  Egzekucja komornicza z weksla in blanco

  00:11 16.07.2018

  ... . Zobowiązanie z weksla in blanco jest związane z dodatkową umową między wystawcą weksla a remitentem, którą jest porozumienie lub deklaracja wekslowa, gdzie obie strony uzgadniają sposób i okoliczności, w jakich weksel in blanco może zostać uzupełniony o brakujące elementy w momencie jego emisji. Zajęcia weksla in blanco (wierzytelności związanej ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, prawo wekslowe, zabezpieczenie wekslowe
 • 10 sposobów na weksel in blanco

  10 sposobów na weksel in blanco

  10:00 05.05.2014

  ... . Tymczasem doskonałą formą zabezpieczenia przyszłych roszczeń mógłby być weksel In blanco. Mógłby, gdyby wiedza dotycząca jego właściwego sporządzenia i skutków prawnych polegała na faktach, a nie na mitach skutecznie odstraszających przed jego zastosowaniem. Czym więc jest weksel In blanco? Kiedy można go zastosować? Jakie są jego skutki ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, prawo wekslowe, zabezpieczenie wekslowe
 • Weksel in blanco jako forma zabezpieczenia umowy

  Weksel in blanco jako forma zabezpieczenia umowy

  08:20 29.04.2014

  ... miejscu przez wystawcę (weksel własny) lub inną osobę przez niego wskazaną, tj. trasata (weksel trasowany), którego egzekucja wyposażona jest w specjalny rygor. Proste? Proste. Weksel in blanco Wyrażenia „in blanco” nikomu nie trzeba tłumaczyć. Powszechne skojarzenia tego sformułowania są jak najbardziej prawidłowe. Weksel in blanco w nomenklaturze ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, prawo wekslowe, zabezpieczenie wekslowe
 • Odpowiedzialność materialna pracownika a weksel in blanco

  Odpowiedzialność materialna pracownika a weksel in blanco

  00:50 16.01.2014

  ... weksel in blanco - ale czy na pewno? Weksel jest papierem wartościowym. Pracodawca posiadający prawa do weksla może domagać się od pracownika zapłaty sumy określonej w wekslu lub wpisać wymaganą sumę w wekslu in blanco ... wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy, co oznacza, że taki weksel jest nieważny z mocy prawa (Wyrok SN z dnia 26 stycznia ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, zabezpieczenie wekslowe, odpowiedzialność pracownika
 • Weksel in blanco od pracownika: będzie zakaz

  Weksel in blanco od pracownika: będzie zakaz

  00:55 29.08.2013

  ... „umowy lojalnościowe”. Znajduje się w nich zobowiązanie się pracownika do podpisania weksla in blanco i deklaracji wekslowej jako zabezpieczenie ewentualnych szkód w mieniu pracodawcy. Podpisywanie takich ... zabezpieczenie przyszłych roszczeń pracodawcy ze stosunku pracy lub przyjmie taki weksel, oświadczenie lub uznanie podlegać będzie karze grzywny ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, umowa lojalnościowa, zabezpieczenie wekslowe
 • Czy warto podpisać weksel?

  Czy warto podpisać weksel?

  10:38 22.12.2011

  ... odbiorcy weksla - odwrotnie niż przy wekslu trasowanym, gdzie dłużnikiem głównym jest trasat, który przyjął weksel. Odrębnym rodzajem weksla, występującym zarówno w formie weksla zwykłego jak i trasowanego jest weksel in blanco. Jest to weksel celowo nieuzupełniony w chwili wystawienia, a więc taki, który nie został wypełniony całkowicie lub nie ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, weksel własny, weksel in blanco
 • Weksel in blanco

  Weksel in blanco

  12:29 16.08.2011

  ... . Dla wierzyciela – ponieważ ułatwia mu to wykazanie, że wypełnił weksel in blanco zgodnie z porozumieniem zawartym z dłużnikiem wekslowym, zaś dla dłużnika – ponieważ w ten sposób pisemnie określa ścisłe zasady, na jakich weksel może zostać uzupełniony. Kiedy weksel in blanco może okazać się przydatny? Przede wszystkim wtedy, kiedy zobowiązanie ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, zobowiązanie wekslowe, zabezpieczenie spłaty długu
 • Zaginiony weksel należy umorzyć

  Zaginiony weksel należy umorzyć

  13:10 08.07.2010

  ... dokumentu w chwili zaginięcia, może wnioskować o jego umorzenie – i przedstawił takie zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Musisz umorzyć zaginiony weksel Jeżeli ktoś wystawił Ci weksel in blanco, to w razie jego utraty (np. zniszczenia) możesz dalej realizować prawa z weksla ale dopiero po jego umorzeniu przez sąd ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel, weksel in blanco, umorzenie weksela, zabezpieczenie należności


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: