eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zabezpieczenie należności
 • 10 sposobów na weksel in blanco

  10 sposobów na weksel in blanco

  10:00 05.05.2014

  ... pozostają niewypełnione. Zabezpieczenie wekslowe ma charakter osobisty, bowiem wystawca ponosi odpowiedzialność za spłatę długu z całego swojego majątku. Weksel In blanco może zostać podpisany przez dłużnika w każdym momencie trwania umowy, zarówno w trakcie zawierania kontraktu, jak i później, w celu dodatkowego zabezpieczenia należności, bądź już ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, prawo wekslowe, zabezpieczenie wekslowe
 • Weksel in blanco jako forma zabezpieczenia umowy

  Weksel in blanco jako forma zabezpieczenia umowy

  08:20 29.04.2014

  ... z weksla; klauzula „kaucyjny” – określa rodzaj i przeznaczenie weksla, jest wskazówką, by nie księgować tego weksla jako zapłaty, tylko pozabilansowo jako zabezpieczenie. Deklaracja wekslowa Niezwykle ważną czynnością dla dłużnika wekslowego jest podpisanie jasnej i szczegółowej deklaracji wekslowej. Deklaracja taka to najskuteczniejszy instrument ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, prawo wekslowe, zabezpieczenie wekslowe
 • Zabezpieczenie wierzytelności - gwarancja bankowa

  Zabezpieczenie wierzytelności - gwarancja bankowa

  12:31 03.06.2013

  W poniższej publikacji postaramy się przedstawić problematykę gwarancji bankowej jako formy zabezpieczenia wierzytelności. Gwarancja bankowa jest jedną z coraz częściej stosowanych w praktyce form zabezpieczenia wierzytelności. Rosnące zainteresowanie gwarancją bankową wynika z faktu, że jest ona jedną z najbezpieczniejszych form osobistego ... WIĘCEJ

  Tematy: gwarancja bankowa, zabezpieczenie należności, zabezpieczenie wierzytelności, wierzyciele
 • Bezpieczne transakcje gospodarcze

  Bezpieczne transakcje gospodarcze

  13:39 06.04.2012

  ... oczywistą, że tego typu zabezpieczenie ze względu na wysokie koszty związane z jego ustanowieniem nie jest częstym zjawiskiem w bieżącej działalności gospodarczej małych czy średnich firm. Wyjątkiem mogą tu być jedynie gwarancje bankowe wystawiane na zlecenie przedsiębiorców w związku z zabezpieczeniem należności celno-podatkowych. Dlatego też ... WIĘCEJ

  Tematy: transakcje gospodarcze, weryfikacja kontrahenta, zabezpieczenie wierzytelności, zabezpieczenie należności
 • Skuteczne zabezpieczenie wierzytelności

  Skuteczne zabezpieczenie wierzytelności

  13:26 18.01.2012

  ... należności z następnej kategorii pozostanie jeszcze jakaś kwota. Natomiast należności zaliczone do tej samej kategorii - z wyjątkami dotyczącymi zabezpieczeń rzeczowych - zaspokaja się stosunkowo do wysokości każdej z nich, czyli proporcjonalnie. Zabezpieczenia rzeczowe zaspokaja się w całości dla wierzyciela, któremu owo zabezpieczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie wierzytelności, zabezpieczenie należności, egzekucja należności, zabezpieczenia rzeczowe
 • Czy warto podpisać weksel?

  Czy warto podpisać weksel?

  10:38 22.12.2011

  Weksel to jeden z najpopularniejszych rodzajów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Podpisują go zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne, zarówno, gdy biorą kredyt w banku, ale też gdy pożyczają pieniądze od osób prywatnych. Forma zabezpieczenia roszczeń w postaci weksla ma swoje dobre strony, ale bywa też ryzykowna. Zarówno dla podpisującego ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, weksel własny, weksel in blanco
 • Zaginiony weksel należy umorzyć

  Zaginiony weksel należy umorzyć

  13:10 08.07.2010

  ... żądać wystawca, natomiast wierzyciel umorzonego weksla in blanco nie zrealizuje. Osoba fizyczna wystawiła dwa weksle in blanco udziałowcom spółki z o.o. jako zabezpieczenie zawartych z tą spółką umów o roboty budowlane. Po pewnym czasie okazało się, że weksle zaginęły. Wystawca weksla złożył więc wniosek do ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel, weksel in blanco, umorzenie weksela, zabezpieczenie należności
 • Dochodzenie praw z weksla

  Dochodzenie praw z weksla

  10:29 30.11.2009

  Realizacja praw wekslowych w sposób dobrowolny nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Przedstawienie weksla do zapłaty dłużnikowi wekslowemu powinno spowodować jego wykupienie, tzn. zapłatę sumy wekslowej, jednak w praktyce może okazać się nieskuteczne. W takim wypadku niezbędne jest podjęcie stosownych działań na drodze postępowania sądowego. ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel, zabezpieczenie należności, zobowiązanie wekslowe, wierzytelności
 • Umowa kupna sprzedaży a zastrzeżenie prawa własności

  Umowa kupna sprzedaży a zastrzeżenie prawa własności

  13:52 27.09.2007

  ... należność. Sprawdź, jak możesz zabezpieczyć się na wypadek takich sytuacji. Jeżeli kupujący nie reguluje należności w ustalonych terminach zapłaty, pozostaje Ci jedynie roszczenie o zapłatę. Ale istnieje sposób na zabezpieczenie Twoich interesów na wypadek problemów z uzyskaniem zapłaty za sprzedany towar. Podpisując umowę ze swoim ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa kupna sprzedaży, zastrzeżenie prawa własności, wierzytelności, nieterminowe płatności
 • Weksel jako zabezpieczenie należności

  Weksel jako zabezpieczenie należności

  13:32 05.08.2007

  ... odzyskać swoją należność. W obrocie gospodarczym przedsiębiorcy często mają problem z odzyskiwaniem należności od swoich kontrahentów. Sprawa jest o tyle poważna, że zatory płatnicze ... swojej winy w krótkim czasie nie będziesz miał środków na regulowanie należności względem swoich wierzycieli. Zanim zatem zdecydujesz się odroczyć swojemu ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel, należności, zabezpieczenie należności, weksel trasowany


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: