eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zabezpieczenie wierzytelności
 • Zastaw ustawowy: centra handlowe mogą zająć towar najemcy?

  Zastaw ustawowy: centra handlowe mogą zająć towar najemcy?

  12:15 23.10.2020

  ... innych sklepów, wywieźć mebli czy zdemontować sprzętu. Właściciele centrów mogą się bowiem temu sprzeciwić. Ruchomości najemców stanowią w tym wypadku ustawowe zabezpieczenie ich roszczeń o czynsz i świadczenia dodatkowe. Bez formalności Zgodnie z art. 670 Kc, dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw na rzeczach ruchomych najemcy, zabezpieczenie wierzytelności, centra handlowe, prawa najemcy
 • Administrator hipoteki - jaką rolę pełni?

  Administrator hipoteki - jaką rolę pełni?

  08:51 06.09.2018

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach emitent może ustanowić zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z obligacji. Jednym zaś ze sposobów zabezpieczenia, stosowanym w praktyce obrotu, jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Ustanowienie zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki ... WIĘCEJ

  Tematy: administrator hipoteki, hipoteka, hipoteka na nieruchomości, ustawa o obligacjach
 • Zastaw na udziałach w spółce z o.o.

  Zastaw na udziałach w spółce z o.o.

  10:29 10.07.2018

  ... jednym z rodzajów ograniczonych prawa rzeczowych. Przedmiotem zastawu mogą być rzeczy ruchome lub zbywalne prawa majątkowe. Celem ustanowienia zastawu jest ochrona wierzytelności wierzyciela, a jego istota sprowadza się do przyznania wierzycielowi możliwości dochodzenia zaspokojenia z rzeczy (prawa), która jest przedmiotem zastawu bez względu na ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw, zabezpieczenie wierzytelności, udziały w spółce, prawa rzeczowe
 • Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczenia interesów wierzycieli

  Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczenia interesów wierzycieli

  10:11 29.06.2015

  Coraz popularniejszym środkiem zabezpieczenia wykonania umów jest tzw. gwarancja bankowa. Wśród innych sposobów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków obligacyjnych wyróżnia ją znaczny poziom pewności oraz łatwość realizacji dla kontrahenta-wierzyciela. Gwarancja bankowa wydaje się zatem być doskonałym instrumentem ochrony ... WIĘCEJ

  Tematy: gwarancja bankowa, wierzyciele, dłużnicy, gwarancja na pierwsze żądanie
 • Surogacja przedmiotu zastawu rejestrowego

  Surogacja przedmiotu zastawu rejestrowego

  09:57 22.08.2014

  ... hipoteki, wierzytelności na których ustanowiono hipotekę oraz statków morskich i statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej. Jak widać, zastaw rejestrowy jest bardzo elastycznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności – można nim obciążyć nie tylko rzeczy ruchome ale również prawa na dobrach niematerialnych, wierzytelności, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw rejestrowy, zabezpieczenie wierzytelności, wpis do rejestru zastawów, rejestr zastawów
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie w prawie polskim

  Przewłaszczenie na zabezpieczenie w prawie polskim

  12:18 23.12.2013

  ... 939), która dopuszcza taką formę zabezpieczenia wierzytelności banku między innymi w art. 101 ustawy, zgodnie z którym 1. Zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane ... części zabezpieczonej wierzytelności. Nie jest to jednak postępowanie zupełnie pozbawione jakichkolwiek reguł. Strony umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie mogą określić ... WIĘCEJ

  Tematy: przewłaszczenie na zabezpieczenie, wierzytelności, przewłaszczenie, zabezpieczenie wierzytelności
 • Zabezpieczenie wierzytelności - gwarancja bankowa

  Zabezpieczenie wierzytelności - gwarancja bankowa

  12:31 03.06.2013

  ... gwarancji bankowej jako formy zabezpieczenia wierzytelności. Gwarancja bankowa jest jedną z coraz częściej stosowanych w praktyce form zabezpieczenia wierzytelności. Rosnące zainteresowanie gwarancją bankową wynika z faktu, że jest ona jedną z najbezpieczniejszych form osobistego zabezpieczenia wierzytelności, stosowaną na wypadek niewykonania lub ... WIĘCEJ

  Tematy: gwarancja bankowa, zabezpieczenie należności, zabezpieczenie wierzytelności, wierzyciele
 • Rzecz ruchoma jako przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie

  Rzecz ruchoma jako przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie

  12:40 14.03.2013

  ... rzeczy ruchomej jako przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności dochodzi na podstawie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, która zwykle przybiera formę pisemną. Dzięki niej dochodzi do przeniesienia własności na rzecz wierzyciela rzeczy ruchomej na zabezpieczenie, któremu towarzyszy także przeniesienie posiadania ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie wierzytelności, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przewłaszczenie, wierzytelności
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie

  Przewłaszczenie na zabezpieczenie

  00:05 23.01.2013

  ... skutki przewłaszczenia. Zabezpieczenie wierzytelności bankowych Zgodnie z przepisami prawa bankowego dopuszczalne jest przewłaszczenie na zabezpieczenie dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Przewłaszczenie na zabezpieczenie może służyć do zabezpieczenia każdej wierzytelności banku. Mogą to być także wierzytelności niewynikające z czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: przewłaszczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zabezpieczenie wierzytelności, wierzytelności
 • Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie

  Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie

  13:17 26.07.2012

  ... z późn. zm.), zgodnie z którą zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika (lub osobę trzecią), do czasu spłaty zadłużenia, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych. Powyższe nie oznacza jednak, że przewłaszczenie na zabezpieczenie może być ustanawiane tylko na ... WIĘCEJ

  Tematy: przewłaszczenie na zabezpieczenie, zabezpieczenie wierzytelności, przewłaszczenie

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: