eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zastaw rejestrowy
 • Spółka osobowa: ustanowienie zastawu na ogóle praw i obowiązków wspólnika

  Spółka osobowa: ustanowienie zastawu na ogóle praw i obowiązków wspólnika

  09:45 29.04.2015

  Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie uwzględnił bezpośrednio w przepisach kodeksu spółek handlowych dopuszczalności ustanowienia zastawu „na prawach i obowiązkach” wspólnika spółki osobowej, w praktyce możemy spotkać się z szeregiem wątpliwości czy istnieje możliwość obciążenia przedmiotowych „praw i obowiązków” zastawem (cywilnym bądź rejestrowym ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnicy spółki, wspólnik spółki osobowej, odpowiedzialność wspólników, spółka osobowa
 • Surogacja przedmiotu zastawu rejestrowego

  Surogacja przedmiotu zastawu rejestrowego

  09:57 22.08.2014

  ... Z art. 7 natomiast wynika, iż zastaw może obciążać wszelkie zbywalne prawa majątkowe i rzeczy ruchome za wyjątkiem: praw mogących być przedmiotem hipoteki, wierzytelności na których ustanowiono hipotekę oraz statków morskich i statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej. Jak widać, zastaw rejestrowy jest bardzo elastycznym sposobem ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw rejestrowy, zabezpieczenie wierzytelności, wpis do rejestru zastawów, rejestr zastawów
 • Zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy

  Zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy

  08:10 14.06.2012

  ... się przepisy Kodeksu cywilnego. Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, z wyjątkiem rzeczy i praw wymienionych w Ustawie. W szczególności zastaw rejestrowy może zostać ustanowiony na prawach na dobrach niematerialnych, w tym na prawie ochronnym na znak towarowy. Prawo ochronne na znak towarowy ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw rejestrowy, znak towarowy, ustanowienie zastawu rejestrowego, prawo ochronne na znak towarowy
 • Skuteczne zabezpieczenie wierzytelności

  Skuteczne zabezpieczenie wierzytelności

  13:26 18.01.2012

  ... formy zabezpieczeń Z punktu widzenia wierzyciela, najlepszymi zabezpieczeniami są zabezpieczenia rzeczowe. Do zabezpieczeń rzeczowych zaliczają się przede wszystkim: hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy. Są również inne zabezpieczenia rzeczowe, ale niekoniecznie muszą one okazać się skuteczne. Wymienione trzy formy zabezpieczeń rzeczowych są ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie wierzytelności, zabezpieczenie należności, egzekucja należności, zabezpieczenia rzeczowe
 • Zastrzeżenie własności rzeczy w umowie sprzedaży

  Zastrzeżenie własności rzeczy w umowie sprzedaży

  10:16 04.10.2011

  ... do sprzedaży z zastrzeżeniem własności, gdzie sprzedający dobrowolnie wydaje rzecz kupującemu, mimo iż w umowie jest postanowienie o zastrzeżeniu własności. Zastaw rejestrowy pewniejszy Lepszym zabezpieczeniem, choć wymagającym dopełnienia kilku formalności i poniesienia dodatkowych kosztów, jest ustanowienie na sprzedawanej rzeczy zastawu ... WIĘCEJ

  Tematy: zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczy, zastrzeżenie własności, umowa sprzedaży, zastaw rejestrowy
 • Zastaw na znak towarowy

  Zastaw na znak towarowy

  10:59 23.09.2011

  ... ? Co to jest zastaw rejestrowy na znaku towarowym i jak go ustanowić Ogólnie zastaw to forma zabezpieczenia wierzytelność w taki sposób, aby w przypadku niespłacenia zobowiązania przez dłużnika, wierzyciel mógł przejąć zastaw, na przykład prawa do znaku towarowego. Gdy zastaw dotyczy rzeczy, aby ustanowić zastaw konieczne jest wydanie tej ... WIĘCEJ

  Tematy: znak towarowy, znak towarowy firmy, prawo znaków towarowych, ochrona znaków towarowych
 • Zastaw a zastaw rejestrowy

  Zastaw a zastaw rejestrowy

  12:48 07.09.2011

  ... za najwyższą cenę. Inną formą zastawu w polskim systemie prawa jest zastaw rejestrowy. Ta forma zabezpieczenia regulowana jest oddzielną ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Ogólnie można powiedzieć, że zastaw rejestrowy to kwalifikowana forma zwykłego zastawu. Przedmiotem zastawu rejestrowego, podobnie jak ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw, zastaw rejestrowy, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zabezpieczenie wierzytelności
 • Zastaw i zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie wierzytelności

  Zastaw i zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie wierzytelności

  12:33 25.08.2011

  ... mogące być przedmiotem hipoteki) oraz rzeczy, na których w szczególności można ustanowić zastaw rejestrowy. Do tych ostatnich należy m. in. zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą (np. przedsiębiorstwo). Dodatkowo, zastaw rejestrowy może być ustanowiony również na rzeczy, które zastawca nabędzie dopiero w przyszłości. W tym ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie wierzytelności, zastaw rejestrowy, zabezpieczenie rzeczowe, zabezpieczenie osobiste
 • Zabezpieczenie wierzytelności: zastaw rejestrowy

  Zabezpieczenie wierzytelności: zastaw rejestrowy

  11:25 25.03.2011

  ... on na wykorzystanie poszczególnych składników majątku, które mogą być zabezpieczeniem zobowiązania. Zatem, aby uzyskać pożyczkę możemy zastawić np. nasz samochód. Zastaw rejestrowy jest szczególną kategorią zastawu unormowaną w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. – o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.2009.67.569 z późn. zm.). Ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw rejestrowy, zabezpieczenie wierzytelności, wierzytelności, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 • Jaka suma zabezpieczenia wierzytelności?

  Jaka suma zabezpieczenia wierzytelności?

  10:22 18.03.2011

  ... ust. 2 pkt 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów nie reguluje tego, czy zastaw będzie miał charakter „kaucyjny” (czyli zabezpieczający najwyższą sumę), czy też ... kredytu i nie podejmować ryzyka niewypłacalności klienta). Warto podkreślić, że sąd rejestrowy nie będzie badał wysokości sumy zabezpieczenia umowy podczas wpisywania zastawu ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie wierzytelności, wierzytelności, zastaw rejestrowy, spółka z o.o.

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: