eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przedawnienie zobowiązań podatkowych
 • Niezgłoszone w terminie nabycie spadku a możliwość dochodzenia przez US zapłaty podatku

  Niezgłoszone w terminie nabycie spadku a możliwość dochodzenia przez US zapłaty podatku

  00:14 20.09.2023

  ... zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia. W zgodnej opinii organów podatkowych (naczelnika urzędu skarbowego i dyrektora izby administracji skarbowej) oraz sądu obowiązek podatkowy spadkobiercy powstał na nowo, wskutek powołania się przez niego ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, podatek od spadków i darowizn, nabycie spadku, podatek od spadku
 • Ustawa covidowa nie wydłużała terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych

  Ustawa covidowa nie wydłużała terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych

  14:50 31.08.2023

  ... ust. 1 pkt 3 ustawy covidowej, w brzmieniu nadanym zmianą z 30 marca 2020 r., nie ma zastosowania do wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dla sądu nie budziło więc wątpliwości, że samorządowe kolegium odwoławcze wydało swoją decyzję już po upływie terminu przedawnienia zobowiązania w podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, przedawnienie zobowiązań podatkowych, zobowiązania podatkowe, przedawnienie zobowiązań
 • Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem też ulegają przedawnieniu

  Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem też ulegają przedawnieniu

  13:41 19.07.2023

  ... podatników, którzy posiadają jakiś majątek. „W dalszym ciągu przepis ten wyłącza przedawnienie zobowiązań podatkowych na podstawie nieuzasadnionego kryterium, tj. formy zabezpieczenia (hipoteka i zastaw skarbowy), dopuszczając przedawnienie zobowiązań podatkowych osób nieposiadających żadnego majątku”. Sąd przywołał również słowa TK, który w swoim ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, przedawnienie zobowiązań podatkowych, zobowiązania podatkowe, przedawnienie zobowiązań
 • Egzekucja jest możliwa tylko gdy dłużnikowi doręczono tytuł wykonawczy

  Egzekucja jest możliwa tylko gdy dłużnikowi doręczono tytuł wykonawczy

  13:22 10.05.2023

  ... czasu nie będą narażeni na jakiekolwiek działania ze strony organów podatkowych zmierzające do określania i egzekwowania od nich należności podatkowych. (…) Egzekwowanie długu podatkowego i towarzysząca mu niepewność podatnika co do stanu jego zobowiązań podatkowych nie mogą trwać przez dziesięciolecia” – orzekł Trybunał Konstytucyjny już 17 ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie egzekucyjne, zobowiązanie podatkowe, przedawnienie zobowiązań podatkowych, egzekucja komornicza
 • Organy podatkowe nie wygaszają bezprzedmiotowych decyzji mimo przedawnienia

  Organy podatkowe nie wygaszają bezprzedmiotowych decyzji mimo przedawnienia

  00:03 10.06.2022

  ... r. z uwagi na przedawnienie tych zobowiązań. Organy „coś” ... zobowiązań podatkowych. Mógłby, gdyby był podatnikiem. Jednak w tej sprawie obarczony odpowiedzialnością członek zarządu występował jako osoba trzecia. Nie dopełniając więc z urzędu swojego ustawowego obowiązku wygaszania bezprzedmiotowych decyzji po upływie terminu przedawnienia zobowiązań ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, postępowanie podatkowe, zobowiązanie podatkowe, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego
 • Postępowanie o przestępstwo karne skarbowe a opieszałość skarbówki

  Postępowanie o przestępstwo karne skarbowe a opieszałość skarbówki

  00:01 13.12.2021

  ... , że ten w sposób instrumentalny wykorzystał instytucję art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej wyłącznie w celu wydłużenia 5-letniego terminu przedawnienia jego zobowiązań podatkowych. Zgodnie bowiem z tym przepisem bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Wszczęcie postępowania karnego skarbowego musi być wystarczająco uzasadnione

  Wszczęcie postępowania karnego skarbowego musi być wystarczająco uzasadnione

  00:01 06.12.2021

  ... zobowiązań po wielu latach Ponieważ postępowanie w zakresie ustalania ostatecznej wysokości zobowiązań podatkowych firmy organ chciał prowadzić po wielu latach od upływu terminu ich płatności, przedsiębiorca podniósł zarzut przedawnienia tych zobowiązań ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie karne skarbowe, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, zobowiązanie podatkowe
 • Sądy karcą fiskusa za wszczynane postępowania karne skarbowe

  Sądy karcą fiskusa za wszczynane postępowania karne skarbowe

  12:17 18.11.2021

  ... lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania” (Dz. U. 1997 Nr 137, poz. 926, ze zm.). Trwająca 11 lat kontrola rozliczeń podatkowych spółki Jedna ze spółek z o.o. w kwietniu 2008 r. złożyła korektę deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r. Ponad 11 lat później ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Instrumentalny charakter wszczynania postępowań karnych skarbowych

  Instrumentalny charakter wszczynania postępowań karnych skarbowych

  12:37 15.11.2021

  ... postępowanie wszczęto na miesiąc przed upływem terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych za I –III kw. 2013 r. tj. 27 XI 2018 r.” (wyrok WSA w Kielcach z 9 września 2021 r., sygn. akt I SA/Ke 232/21). Podsumowanie To niedopuszczalne działania organów podatkowych, nagminnie stosowane wobec przedsiębiorców. Działania, które łamią fundamentalne ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, zobowiązanie podatkowe, ordynacja podatkowa
 • VAT a przeniesienie własności nieruchomości za zaległości podatkowe

  VAT a przeniesienie własności nieruchomości za zaległości podatkowe

  13:17 09.11.2021

  ... VAT, lecz jest jednostronną czynnością polegającą na wywiązaniu się ze zobowiązań podatkowych. Warto wskazać, że w wyroku tym WSA odniósł się ... klasyfikację dokonaną przez organ podatkowy, w myśl której instytucja uregulowania zobowiązań podatkowych poprzez przeniesienie prawa własności instalacji może być zaliczona do „wszelkich innych darowizn” i ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, zobowiązanie podatkowe, Ordynacja podatkowa

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: