eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność pracownika
 • Wyrok TSUE: za oszustwa podatkowe pracownika nie powinien odpowiadać pracodawca

  Wyrok TSUE: za oszustwa podatkowe pracownika nie powinien odpowiadać pracodawca

  15:34 04.03.2024

  ... zgodziła się na obarczanie jej odpowiedzialnością za nielegalne działania swojego pracownika wystawiającego puste faktury, który robił to bez wiedzy i zgody ... podkreślił, że przyjęcie odmiennego prowadziłoby do sytuacji, że każdy przedsiębiorca ponosiłby odpowiedzialność za bezprawne posłużenie się ogólnodostępnymi w Internecie danymi na temat jego ... WIĘCEJ

  Tematy: puste faktury, pusta faktura, faktura VAT, faktura
 • Zaostrzenie kar dla managerów. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Zaostrzenie kar dla managerów. Nawet 25 lat za łapownictwo

  13:51 21.09.2023

  Kary za przestępstwa gospodarcze osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem takiego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. ... WIĘCEJ

  Tematy: white collar crime, kodeks karny, prawo karne, odpowiedzialność pracownika
 • Odpowiedzialność materialna pracownika za wypadek samochodem służbowym

  Odpowiedzialność materialna pracownika za wypadek samochodem służbowym

  00:30 03.01.2023

  ... ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków pracowniczych. W takiej sytuacji roszczenia poszkodowanego skierowane będą przeciwko temu pierwszemu i wystarczy, że spełniona zostanie przesłanka powstania szkody przy wykonywaniu obowiązków przez pracownika. Ustawodawca poszedł ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód służbowy, wypadek, odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność pracownika za szkodę
 • Groźna "dziura" w przepisach: Pracownik wystawi pustą fakturę, pracodawca musi zapłacić VAT

  Groźna "dziura" w przepisach: Pracownik wystawi pustą fakturę, pracodawca musi zapłacić VAT

  00:03 27.07.2022

  ... mocno wzrosła w ostatnich latach. Odpowiedzialność pracownika W przypadku zastosowania art. 108 ustawy o VAT względem pracodawcy z powodu nieuczciwego działania pracownika, przedsiębiorca może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym względem zatrudnionego na podstawie kodeksu pracy. Odpowiedzialność pracownika na gruncie kodeksu pracy jest ... WIĘCEJ

  Tematy: puste faktury, pusta faktura, faktura VAT, faktura
 • Umowa zlecenie a nałożona kara

  Umowa zlecenie a nałożona kara

  22:42 23.06.2021 PORADA

  Dzień dobry.  Pracowałam na umowę zlecenie.  Nie zgodziłam się na "bycie kablem szefa", to zostałam zmuszona w atmosferze krzyku, zastraszania przez pracodawcę, ubliżania przy innym pracowniku do podpisania przygotowanego pisma, w którym mam nałożoną karę finansową oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, posądzenie o kradzież, umowa zlecenie, oskarżenie o kradzież
 • Zatrzymanie wynagrodzenia

  Zatrzymanie wynagrodzenia

  17:23 01.12.2020 PORADA

  Pracownik wyrządził szkodę umyślnie, sprawa na policji, w prokuraturze. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia - wysłane - pracownik poszedł na ZLA - czekam na 2 awizowanie. Do 10 grudnia powinnam wypłacić wynagrodzenie. Jeśli wnioskuję o odszkodowanie do wysokości szkody 30.000 - mogę ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika za szkodę, umyślne wyrządzenie szkody, odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność finansowa pracownika
 • Nota obciążeniowa a zwolnienie z pracy

  Nota obciążeniowa a zwolnienie z pracy

  09:46 08.06.2020 PORADA

  Witam. Jestem kierowcą ciężarówki. Na początku kwietnia miałem zdarzenie podczas rozładunku, że uszkodziłem naczepę. Dodam, że wykonywałem polecenie służbowe, byłem trzeźwy. Nie było żadnych uszkodzeń mienia na terenie zakładu, na którym do tego doszło. Nie było policji ... WIĘCEJ

  Tematy: nota obciążeniowa, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, firma transportowa, odpowiedzialność pracownika
 • Czy pracodawca może żądać ode mnie zwrotu pieniędzy?

  Czy pracodawca może żądać ode mnie zwrotu pieniędzy?

  17:50 14.03.2020 PORADA

  Byłam zatrudniona na umowę o pracę od dnia 3.09.2018 na stanowisku specjalista sprzedaży. Miałam zawarta umowę o odpowiedzialności materialnej (zaznaczone, że pełnię obowiązki specjalisty sprzedaży). Od 1 kwietnia 2019 roku dostałam aneks do umowy. Dotyczący zmiany stanowiska na ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana stanowiska pracy, aneks do umowy o pracę, odpowiedzialność materialna pracownika, odpowiedzialność pracownika
 • Brak początkowej inwentaryzacji a manko

  Brak początkowej inwentaryzacji a manko

  18:00 06.12.2019 PORADA

  Od dnia 1.10.2018 zaczęłam pracę w sklepie spożywczym, nie wykonano inwentaryzacji początkowej. W styczniu wykonano inwentaryzację roczną (wykonana przeze mnie i druga pracownicę), nie zostałam poinformowana o jej wyniku. W marcu podczas mojej uzasadnionej nieobecności wykonano kolejną ... WIĘCEJ

  Tematy: manko, inwentaryzacja, praca w sklepie, odpowiedzialność materialna pracownika
 • Konsekwencje dla sprzedawcy dotyczące błędów

  Konsekwencje dla sprzedawcy dotyczące błędów

  22:18 15.11.2019 PORADA

  Witam, od dwóch tygodni pracuje jako sprzedawca, w tym od 3 dni jestem jedyną osobą na zmianie. Pracujemy na komputerze i programie, do którego jest podłączona kasa, a każdy produkt skanujemy ręcznie, natomiast w terminalu ręcznie wpisujemy kwotę. Przy każdej transakcji trzeba ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność finansowa pracownika, kasa fiskalna, gotówka
 • Kradzież na wypożyczalni, a odpowiedzialność majątkowa

  Kradzież na wypożyczalni, a odpowiedzialność majątkowa

  21:46 01.03.2019 PORADA

  Witam, jestem pracownikiem wypożyczalni sprzętu budowlanego. Podczas rutynowej kontroli sprzętu zauważyłem brak jednej pozycji - mianowicie młota wyburzeniowego. Na daną pozycję brakuje aktywnej umowy najmu wypożyczenia (sprzęt powinien znajdować się na firmie według papierów). W ... WIĘCEJ

  Tematy: kradzież w pracy, posądzenie o kradzież, odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność materialna pracownika
 • Czy muszę płacić za manko w sklepie?

  Czy muszę płacić za manko w sklepie?

  21:54 26.11.2018 PORADA

  Witam, pracuję na stacji benzynowej. Za braki w papierosach, alkoholu i gazetach mój szef każe płacić pracownikom z własnej kieszeni. Po prostu po stwierdzeniu takich braków, na kartce wypisuje kwotę do zapłaty dzieląc ją przez ilość pracowników i każdy z nas ma obowiązek włożyć ... WIĘCEJ

  Tematy: manko, odpowiedzialność finansowa pracownika, odpowiedzialność pracownika, praca w sklepie
 • Paragony anulowane przed zatwierdzeniem

  Paragony anulowane przed zatwierdzeniem

  19:07 10.09.2018 PORADA

  Czy firma może wymusić na pracowniku poniesienie odpowiedzialności za anulowanie paragonu przed jego zatwierdzeniem? Tzn. sytuacja gdy paragon został anulowany, na raporcie dobowym istnieje wpis: ilość paragonów anulowanych oraz wartość anulowanych paragonów. WIĘCEJ

  Tematy: paragon fiskalny, anulowanie paragonu fiskalnego, odpowiedzialność pracownika, obowiązki pracownika
 • Czy muszę podpisać oświadczenie o odpowiedzialności za towar w magazynie?

  Czy muszę podpisać oświadczenie o odpowiedzialności za towar w magazynie?

  09:56 09.08.2018 PORADA

  Pracuję w pewnym salonie prasowym dużej sieci ogólnopolskiej.  Podczas podpisywania umowy o pracę musiałem podpisać oświadczenie, że muszę odpowiadać pieniężnie za towar znajdujący się na sklepie w magazynie, w którym pracuje. Podpisałem ten papier, ale miałem obiekcje. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność finansowa pracownika, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, zakres odpowiedzialności pracownika
 • Odpowiedzialność pracowników – członków zarządu

  Odpowiedzialność pracowników – członków zarządu

  00:32 02.04.2015

  ... pracowniczych za ten sam czyn, członek zarządu może ponieść odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych oraz odpowiedzialność cywilną za naruszenie tzw. stosunku korporacyjnego. W takim przypadku pozostaje do rozważenia, w jaki sposób pociągnąć pracownika do odpowiedzialności i na jakiej podstawie, zwłaszcza że omawiane reżimy ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członkowie zarządu, odpowiedzialność członka zarządu, odpowiedzialność pracowników
 • Odpowiedzialność materialna pracownika a weksel in blanco

  Odpowiedzialność materialna pracownika a weksel in blanco

  00:50 16.01.2014

  ... ze strony pracownika, pracodawca może w sposób stosunkowo prosty i szybki dochodzić jej na drodze sądowej a potem egzekucyjne. W taki sposób pracodawca unika często długotrwałych postępowań przed Sądem Pracy, a co jeszcze ważniejsze, zostaje zwolniony z konieczności wykazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika oraz wysokości ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, zabezpieczenie wekslowe, odpowiedzialność pracownika
 • Kiedy zwolnienie z odpowiedzialności za szkodę?

  Kiedy zwolnienie z odpowiedzialności za szkodę?

  13:44 28.12.2011

  ... z tym odpowiedzialności. Jeśli zachowanie lub zaniechanie pracownika nie wyczerpuje znamion chociażby tego rodzaju winy, nie będzie można pociągnąć go do jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej. Z kolei umyślne wyrządzenie szkody obciąża pracownika pełną odpowiedzialnością. Odpowiedzialność tylko za typową szkodę Wyłączenie odpowiedzialności ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za szkodę

  Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za szkodę

  11:03 18.08.2010

  Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za szkodę powstaje wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy (tzw. odpowiedzialność kontraktowa) lub naruszenia określonego obowiązku (odpowiedzialność deliktowa). Ze względu na specyfikę obowiązków pracowniczych, odpowiedzialność kontraktowa pracownika uregulowana jest w Kodeksie ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność za szkodę, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność pracownika
 • Odmowa naprawy szkody - dyscyplinarka

  Odmowa naprawy szkody - dyscyplinarka

  00:56 28.02.2010

  ... naruszenie jednego z podstawowych obowiązków pracowniczych, jakim jest obowiązek dbałości o dobro i mienie zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 kp). A zatem zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym było uzasadnione okolicznościami. www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika za szkodę, wyrządzenie szkody pracodawcy, odpowiedzialność za szkodę, odpowiedzialność pracownika
 • Wyrządzenie szkody a odpowiedzialność pracownika

  Wyrządzenie szkody a odpowiedzialność pracownika

  00:29 20.12.2009

  ... być normalnym, typowym następstwem działania pracownika. Jeżeli szkoda została wyrządzona z winy nieumyślnej i powstała w mieniu, które nie zostało powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się, w takiej sytuacji odpowiedzialność pracownika jest ograniczona. Oznacza to, że pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność za szkodę, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność pracownika, wyrządzenie szkody pracodawcy

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: