eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność materialna
 • Odpowiedzialność materialna pracowników

  Odpowiedzialność materialna pracowników

  17:51 21.08.2019 PORADA

  Witam, czy pracownicy mogą zostać obciążeni kosztami inwentaryzacji w przypadku gdy remanent został przeprowadzony po około 1,5 roku i w tym okresie pracowało kilka osób, które już nie pracują i nie była robiona inwentaryzacja przed ich przyjściem i po zwolnieniu się z pracy. WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna pracownika, odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, odpowiedzialność finansowa pracownika
 • Manko na kasie

  Manko na kasie

  09:46 22.07.2019 PORADA

  Witam, pracuję przez wakacje w supermarkecie (umowa na okres próbny). Po trzech dniach pracy dano mnie na kasę (to był mój pierwszy raz w życiu, kiedy stałem na kasię). Po pierwszym dniu kasetka wyszła na zero, po drugim dniu miałem nadpłatę 10 zł, a po trzecim dniu miałem manko 40 ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w sklepie, manko, umowa na okres próbny, odpowiedzialność materialna
 • Jakie konsekwencje za braki w towarze dla zwolnionego już pracownika?

  Jakie konsekwencje za braki w towarze dla zwolnionego już pracownika?

  20:26 17.01.2019 PORADA

  Witam, od prawie miesiąca nie pracuję, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Teraz wychodzi, że roczna inwentaryzacja przebiegła bardzo źle. Zatrudniając się nie podpisywałem odpowiedzialności materialnej. Czy będę ponosić za to jakieś konsekwencje prawne i czy będę musiał ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie pracownika, rozwiązanie umowy o pracę, porozumienie stron, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Jaka jest wysokość odpowiedzialności materialnej kasjera przy oszustwie walutowym?

  Jaka jest wysokość odpowiedzialności materialnej kasjera przy oszustwie walutowym?

  16:40 15.07.2018 PORADA

  Dzień dobry, proszę o określenie odpowiedzialności materialnej pracownika kantoru walutowego w przypadku oszustwa dokonanego przez klienta podczas wymiany waluty. Nastąpiła zamina pakietów pieniędzy. Sprawa została zgłoszona na policję. Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność materialna pracownika, kantor walutowy, wymiana waluty
 • Masz dziecko lub psa? Lepiej kup OC

  Masz dziecko lub psa? Lepiej kup OC

  00:51 31.05.2018

  ... objąć zwierzęta domowe takie jak: psy, koty, ptaki, a nawet rybki akwariowe. – W Gothaer za dodatkową składką można również rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną związaną z posiadaniem i użytkowaniem koni w celach rekreacyjnych – mówi Anna Materny. Przykład szkód, które mogą się wydarzyć z udziałem tych zwierząt? Jeźdźcy ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność za szkodę, art 415 kc, oc w życiu prywatnym
 • Odpowiedzialność materialna za wyrządzenie szkody

  Odpowiedzialność materialna za wyrządzenie szkody

  14:19 28.02.2018 PORADA

  Witam, naliczając odszkodowanie za wyrządzoną szkodę przez pracownika (nieumyślną), mam zastosować wysokość 2-krotności wynagrodzenia przysługującemu pracownikowi w momencie powstania szkody. Proszę o informację, czy do wyliczenia wysokości odszkodowania biorę pod uwagę ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność materialna pracownika, odszkodowanie, wysokość odszkodowania
 • OC w życiu prywatnym od A do Z

  OC w życiu prywatnym od A do Z

  00:30 24.01.2018

  Czym jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym? To swoistego rodzaju ochrona przed nieprzyjemnymi zdarzeniami, które mogą nas spotkać niemal każdego dnia. Zalanie mieszkania sąsiadom czy wybicie im szyby nie należą wcale do sytuacji odosobnionych, dlatego też o wykupieniu polisy warto pomyśleć. Okazuje się jednak, że grupa zainteresowanych tym ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność za szkodę, OC w życiu prywatnym, OC
 • L4 a inwentaryzacja

  L4 a inwentaryzacja

  15:57 27.11.2017 PORADA

  Witam, od miesiąca przybywam na L4. Zostałem poinformowany o inwentaryzacji, gdyż mam podpisaną odpowiedzialność materialną. Czy muszę wskazywać jakąś osobę, która będzie mnie reprezentować? Czy muszę odpowiadać na tego maila? Jestem po operacji i szybko do tej pracy nie wrócę ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, zwolnienie lekarskie, inwentaryzacja, odpowiedzialność materialna
 • Czy pracodawca może domagać się zapłaty za straty z inwentaryzacji?

  Czy pracodawca może domagać się zapłaty za straty z inwentaryzacji?

  15:46 05.07.2017 PORADA

  W dniu 29.12.2014 roku otrzymałem rozwiązanie umowy o pracę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, które upływało 17.01.2015 roku. Pracodawca zobowiązał mnie do dnia 29.12.2014 do rozliczenia się z nim z rzeczy powierzonych i podpisania listy obiegowej itp. Od dnia 29.12.2014 nie byłem już w ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, inwentaryzacja
 • Komu potrzebne jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

  Komu potrzebne jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

  10:21 01.03.2017

  ... rynny uszkodzi zaparkowany obok samochód. Najważniejszy zdrowy rozsądek Nie można zapomnieć o tym, że najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa jest nasza rozwaga i odpowiedzialność. Dzięki nim możemy uniknąć wielu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, których konsekwencjami bylibyśmy obciążeni. – Mimo że ubezpieczenie chroni nas w wielu przypadkach ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność za szkodę, OC w życiu prywatnym, OC
 • Odpowiedzialność za szkodę. Co gdy zawini dziecko lub pupil?

  Odpowiedzialność za szkodę. Co gdy zawini dziecko lub pupil?

  10:42 06.10.2016

  ... wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” (patrz artykuł 415 kodeksu cywilnego). W przypadku dzieci do ukończenia trzynastego roku życia, odpowiedzialność za szkody ponoszą osoby sprawujące opiekę z mocy prawa (zwykle są to biologiczni rodzice). Rodzice zostają zwolnieni z odpowiedzialności jeśli czasowo przekazali ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność za szkodę, art 415 kc, oc w życiu prywatnym
 • Umowa zlecenie - odpowiedzialność

  Umowa zlecenie - odpowiedzialność

  19:08 03.10.2016 PORADA

  Witam, pracuję w warsztacie samochodowym jako mechanik na umowę zlecenie. Kilka dni temu dostałem zadanie naprawy części przy pomocy specjalnego sprzętu. Niestety nie było to możliwe u mnie w pracy, gdyż nie posiadamy prasy. Chwilę później z  dyrektorem pojechaliśmy do obcej firmy ... WIĘCEJ

  Tematy: mechanik, umowa zlecenia, odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność materialna
 • Zwolniłem się z pracy. Czy szef może straszyć mnie sądem?

  Zwolniłem się z pracy. Czy szef może straszyć mnie sądem?

  11:48 12.10.2015 PORADA

  Korzystając z skróconego okresu wypowiedzenia przy połączeniu spółek i złożyłem wypowiedzenie. Właściciel zagroził mi, że jeśli w ciągu 7 dni nie wykonam wszystkich prac zleconych mu (zarzucił mnie papierami), to on poda mnie do sądu za niewykonanie swoich obowiązków i oskarży o ... WIĘCEJ

  Tematy: skrócony okres wypowiedzenia, zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, pozew sądowy
 • Praca bez podpisania umowy zlecenia przez pracodawcę

  Praca bez podpisania umowy zlecenia przez pracodawcę

  02:29 26.03.2015 PORADA

  Od dnia 30.01.2015 do dnia 15.02.2015 pracowałem w sklepie prowadzonym przez ajentkę (sieciówka Małpka Ekspress). Jedynie ustnie ustaliliśmy stawkę za godzinę pracy. Chciałem zobaczyć treść umowy zlecenia, ale nie została mi przedstawiona, więc w formie pisemnej napisałem ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, odpowiedzialność materialna, treść umowy, wynagrodzenie za pracę
 • Odpowiedzialność materialna pracownika - mienie powierzone

  Odpowiedzialność materialna pracownika - mienie powierzone

  11:38 17.12.2012

  ... szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody. Nie jest więc możliwe ustalenie w umowie, że pracownicy przyjmujący wspólną odpowiedzialność za mienie powierzone, odpowiadają za szkodę w tym mieniu solidarnie. Szczegółowe zasady powyższej wspólnej odpowiedzialności pracowników określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna pracownika, odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność materialna
 • Odpowiedzialność materialna pracownika - podstawowe zasady

  Odpowiedzialność materialna pracownika - podstawowe zasady

  12:00 13.12.2012

  ... i nie może naprawić szkody. W razie naprawienia szkody osoby trzeciej przez pracodawcę, pracownik ponosi odpowiedzialność za tę szkodę tylko względem pracodawcy, na szczególnych zasadach określonych prawem pracy. Odpowiedzialność pracownika względem pracodawcy, zarówno za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej (naprawioną przez pracodawcę), jak i za ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność materialna, wyrządzenie szkody pracodawcy
 • Niewykonanie pracy a odpowiedzialność materialna pracownika

  Niewykonanie pracy a odpowiedzialność materialna pracownika

  13:15 29.08.2011

  ... , że szkoda musi być normalnym, typowym następstwem działania pracownika. 2. Szkoda wynikła z winy nieumyślnej - odpowiedzialność ograniczona Pracownik wyrządzający pracodawcy szkodę z winy nieumyślnej ponosi odpowiedzialność za szkodę tylko w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę, a wysokość odszkodowania nie może przewyższać ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność za szkodę, odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność pracownika za szkodę, wyrządzenie szkody pracodawcy
 • Odpowiedzialność materialna pracownika a wysokość szkody

  Odpowiedzialność materialna pracownika a wysokość szkody

  10:19 09.04.2010

  ... jedynie kwotą netto. Warto pamiętać, że pracownik może ponosić ograniczoną, co do wysokości szkody odpowiedzialność materialną. 1. Gdy pracownik nie naprawi szkody - rozstrzygnie sąd pracy Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną, jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność materialna, odszkodowanie, odpowiedzialność pracownika za szkodę, wyrządzenie szkody pracodawcy
 • Odpowiedzialność pracownika za mienie pracodawcy

  Odpowiedzialność pracownika za mienie pracodawcy

  00:50 26.08.2009

  ... jest spełnienie warunku prawidłowego powierzenia mienia. Chodzi o to, by pracownik wiedział dokładnie, za jakie mienie i w jakiej ilości ma ponosić odpowiedzialność oraz wyrażał na to zgodę. Prawidłowe powierzenie następuje na podstawie inwentaryzacji powierzanych składników mienia, przeprowadzanej w obecności pracownika. Tylko wtedy możliwe ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność materialna, mienie pracodawcy
 • Wypadek samochodowy: odpowiedzialność pracownika

  Wypadek samochodowy: odpowiedzialność pracownika

  13:17 06.04.2009

  ... mienie, wówczas pracownik będzie ponosił odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę na zasadach ogólnych. 3. Przy odpowiedzialności na zasadach ogólnych - pełne odszkodowanie tylko przy umyślnym wyrządzeniu szkody Zgodnie z ogólnym zasadami odpowiedzialności materialnej pracownik ponosi odpowiedzialność, jeżeli wskutek niewykonania lub ... WIĘCEJ

  Tematy: spowodowanie wypadku, wypadek, odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność pracownika za szkodę

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: