eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kara porządkowa
 • Czy mogę nie otrzymać nagrody, gdy zostałem ukarany karą porządkową?

  Czy mogę nie otrzymać nagrody, gdy zostałem ukarany karą porządkową?

  14:07 18.01.2022 PORADA

  Dzień dobry, mam takie pytanie: zostałem w kwietniu 2020 r. ukarany karą nagany z wpisem do akt. W lutym 2021 r. pracodawca wprowadził zmiany w regulaminie pracy i wprowadził do regulaminu zapis: "nagroda jubileuszowa nie przysługuje pracownikowi wobec którego w okresie 2 lat przed ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, regulamin wynagradzania, nagradzanie pracowników
 • Kara nagany

  Kara nagany

  23:17 19.02.2021 PORADA

  Witam,  Dostałem karę nagany, której teść brzmi: Na podstawie art. 108kp oraz 114kp z powodu nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych. Czy pracodawca powinien podać konkretny dzień, w którym niedopełniłem swoich obowiązków i czy może być tak, że nie podał jakich ... WIĘCEJ

  Tematy: nagana dla pracownika, kara dla pracownika, kara porządkowa, nagana
 • Zakaz wypowiadania się w mediach

  Zakaz wypowiadania się w mediach

  13:26 16.07.2020 PORADA

  Czy zakaz wypowiadania się w mediach należy uznać za rodzaj kary porządkowej? Jakiś czas temu udzieliłem w mediach informacji niezgodnych z linią dyrekcji. Otrzymałem karę upomnienia, a po wszystkim zakaz wypowiadania się w mediach. Czy w związku z tym ów zakaz można uznać za ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla pracownika, kara porządkowa, upomnienie, media
 • Jakie kary dla pracownika?

  Jakie kary dla pracownika?

  00:41 20.05.2019

  ... jest limitowana. Innymi słowy, wysokość kary pieniężnej nie może być dowolna. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, ... alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi. Na tym nie koniec. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Właśnie ten ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, kara porządkowa, nagana dla pracownika, kara dla pracownika
 • Nagana, upomnienie, kara pieniężna. Co warto wiedzieć o karach pracowniczych?

  Nagana, upomnienie, kara pieniężna. Co warto wiedzieć o karach pracowniczych?

  13:42 07.03.2016

  ... nie może nałożyć na pracownika innej kary niż kara upomnienia, kara nagany lub kara pieniężna. Ta ostatnia może zostać nałożona na pracownika ... Kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego przez pracodawcę i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara ... WIĘCEJ

  Tematy: kary dla pracowników, kary porządkowe, nagana, upomnienie
 • Zasadność zastosowania kary porządkowej - nagany

  Zasadność zastosowania kary porządkowej - nagany

  20:39 24.02.2016 PORADA

  Pracodawca na podstawie art. 108 par. 1 pkt 2 KP ukarał pracownika karą porzadkową nagany za nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej uzasadniając, że podczas kontroli wykryto przypadki nieregulowania w terminie wymagalnych zobowiązań. Czy kara porzadkowa jest adekwatna do tego ... WIĘCEJ

  Tematy: nagana, nagana dla pracownika, kara porządkowa, uprawnienia pracodawcy
 • Kara porządkowa: kiedy i za co?

  Kara porządkowa: kiedy i za co?

  11:31 25.03.2014

  ... , przewidziane w przepisach szczególnych. Pracownik winien zawsze pamiętać, że kara porządkowa jest swego rodzaju łagodniejszą formą kary, skutkującą odpowiedzialnością ... czynności (wyrok SN z 9 kwietnia 1998 r., I PKN 45/98) Należy zawsze pamiętać, że kara porządkowa może być nałożona jedynie przed upływem dwóch tygodni od powzięcia przez pracodawcę ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, kara porządkowa, nagana dla pracownika, kary dla pracowników
 • Kara porządkowa: jej nałożenie nie takie proste

  Kara porządkowa: jej nałożenie nie takie proste

  10:10 12.11.2013

  ... pierwsze, kara porządkowa może być zastosowana w stosunku do pracownika jedynie przez okres 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązków przez pracownika, ale nie później niż 3 miesiące od daty samego zdarzenia. Są to terminy dla pracodawcy nieprzekraczalne. Jeśli zostaną przekroczone, wówczas kara zostanie ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, kara porządkowa, obowiązki pracownika, kara dla pracownika
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników: kary

  Odpowiedzialność porządkowa pracowników: kary

  10:30 30.09.2013

  ... części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Pracodawca środki pozyskane z kar pieniężnych zobowiązany jest przeznaczyć na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Kara może być zastosowana tylko i wyłącznie po wcześniejszym wysłuchaniu pracownika. Pracodawca ma na to do dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników, kara porządkowa
 • Kara porządkowa dla przewodniczącego związku zawodowego

  Kara porządkowa dla przewodniczącego związku zawodowego

  00:16 06.06.2013

  ... w związku z określonymi negatywnymi zachowaniami, które mogą wpłynąć na zaburzenie procesu pracy. Kodeks pracy przewiduje takie kary jak: upomnienie, nagana oraz kara pieniężna. Regulamin pracy obowiązujący u pracodawcy może rozszerzyć katalog przyczyn, uzasadniających nałożenie na pracownika określonej kary. Kwestie związane z nakładaniem kar ... WIĘCEJ

  Tematy: kara porządkowa, kary porządkowe, kary dla pracowników, odpowiedzialność porządkowa
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika

  Odpowiedzialność porządkowa pracownika

  11:01 10.12.2012

  ... zostaną przedstawione zagadnienia związane z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Odpowiedzialność porządkowa pracownika polega na ponoszeniu przez pracownika konsekwencji, zarówno ... pracownika, stopień jego winy oraz jego dotychczasowy stosunek do pracy. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od uzyskania wiadomości o naruszeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników, kara porządkowa
 • Jak stosować kary porządkowe?

  Jak stosować kary porządkowe?

  13:12 21.04.2011

  ... pracownika w postaci kar porządkowych czyli: upomnienia, nagany, kary pieniężnej. Odpowiedzialność porządkowa różni się przy tym od odpowiedzialności odszkodowawczej w ten sposób, iż ... SN z 5.11.1998 r., I PKN 422/98, OSNP 1999, nr 24, poz. 786). Kara porządkowa nie może być stosowana po upływie 2 tygodni od dnia, w którym pracodawca dowiedział ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kara porządkowa, kary porządkowe
 • Kara porządkowa a związki zawodowe

  Kara porządkowa a związki zawodowe

  13:51 28.10.2010

  ... stanowiska organizacji związkowej. Zatem pracodawca powinien poinformować reprezentującą pracownika organizację związkową dopiero o wniesieniu przez pracownika sprzeciwu. 1. Kara porządkowa - tylko przy określonych przewinieniach Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników
 • Mobbing i kara porządkowa a prawa pracownika

  Mobbing i kara porządkowa a prawa pracownika

  10:15 10.09.2010

  ... , przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Ważne! Nałożenie kary jest ograniczone w czasie Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się ... WIĘCEJ

  Tematy: mobbing w pracy, mobbing, prawa pracownika, kara porządkowa

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: