eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › kara pieniężna
 • Umowa zlecenie a nałożona kara

  Umowa zlecenie a nałożona kara

  22:42 23.06.2021 PORADA

  Dzień dobry.  Pracowałam na umowę zlecenie.  Nie zgodziłam się na "bycie kablem szefa", to zostałam zmuszona w atmosferze krzyku, zastraszania przez pracodawcę, ubliżania przy innym pracowniku do podpisania przygotowanego pisma, w którym mam nałożoną karę finansową oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, posądzenie o kradzież, umowa zlecenie, oskarżenie o kradzież
 • Odstąpienie od umowy Nova Centrum Edukacyjne

  Odstąpienie od umowy Nova Centrum Edukacyjne

  13:15 19.03.2016 PORADA

  Dzień dobry, wczoraj podpisałem umowe z  Nova Centrum Edukacyjne , ale kiedy przyjechałem do domu i przeczytałem, to zrozumiałem, że bardzo dużo ukrytych kosztów. Chcę napisać odstąpienie od umowy, a le muszę zapłacić 400 zł za to ( kara pieniężna) i n ie rozumiem, dlaczego ... WIĘCEJ

  Tematy: odstąpienie od umowy, kara pieniężna, Nova Centrum Edukacyjne, prawa konsumenta
 • Umowa lojalnościowa - wysokość kary dla pracownika

  Umowa lojalnościowa - wysokość kary dla pracownika

  10:58 10.03.2016 PORADA

  Witam, pracuję w pewnej firmie, w której zarabiam mało (około 1800 zł na rękę najniższą krajową plus premia uznaniowa), w stosunku do wykonywanych obowiązków. Dostałem propozycję pracy w firmie konkurencyjnej na dużo lepszych warunkach. Jedak 6 lat temu podpisałem tzn. lojalkę ... WIĘCEJ

  Tematy: najniższa krajowa, premia uznaniowa, lojalka, umowa lojalnościowa
 • Nagana, upomnienie, kara pieniężna. Co warto wiedzieć o karach pracowniczych?

  Nagana, upomnienie, kara pieniężna. Co warto wiedzieć o karach pracowniczych?

  13:42 07.03.2016

  ... pracownika innej kary niż kara upomnienia, kara nagany lub kara pieniężna. Ta ostatnia może zostać nałożona na pracownika za nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów p.poż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak ... WIĘCEJ

  Tematy: kary dla pracowników, kary porządkowe, nagana, upomnienie
 • Czy otrzymam PIT z firmy, w której zabrali to co zarobiłam?

  Czy otrzymam PIT z firmy, w której zabrali to co zarobiłam?

  11:29 03.03.2016 PORADA

  Witam, w zeszłym roku pracowałam kilka dni za granicą jako opiekunka, jednak zrezygnowałam i nałożyli (firma) na mnie karę. Zabrali to, co zarobilam. W związku z tym czy otrzymam PIT-11? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, praca za granicą, dochody z zagranicy, opiekunka
 • Artykuł 50&3 ustawy o usp

  Artykuł 50&3 ustawy o usp

  09:41 30.07.2015 PORADA

  Mam wezwanie na rozprawę w związku z art. 50&3 ustawy o usp. Z tego co wiem, chodzi o zamiennik kary porządkowej na areszt. Co w sytuacji gdy w międzyczasie zapłaciłem te karę? WIĘCEJ

  Tematy: wezwanie do sądu, areszt, kara pieniężna
 • Jaki jest czas karencji przy darowiźnie?

  Jaki jest czas karencji przy darowiźnie?

  18:05 24.10.2014 PORADA

  Witam, rodzice dostali rok temu w darowiźnie działkę, część działki przeznaczona jest pod zabudowę a dokładnie 2/3 powierzchni. Reszra to grunt rolny. Czy obowiązuje jakaś karencja aby rodzice mogli darować działkę na syna? Prawdopodobnie jestem w I grupie, co zwalnie mnie z ... WIĘCEJ

  Tematy: karencja, darowizna, działka rolna, działka budowlana
 • Czy czeka mnie kara za brak rozliczenia PIT-u z zagranicy?

  Czy czeka mnie kara za brak rozliczenia PIT-u z zagranicy?

  13:54 19.10.2014 PORADA

  Witam, otrzymałem wezwanie do urzędu skarbowego w sprawie rozliczenia PIT za 2011 rok z zagranicy  - Francja. W tym czasie pracowałem w Polsce i rozliczałem się z Polski, a z Francji już nie, bo myślałem, że z takiej pracy sezonowej nie trzeba. Czy coś mogę teraz zrobić i ile ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia z urzędem skarbowym, rozliczenia podatkowe, rezydencja podatkowa, praca za granicą
 • Kary związane z niedotrzymanym terminem z winy pracodawcy

  Kary związane z niedotrzymanym terminem z winy pracodawcy

  19:32 30.09.2014 PORADA

  Czy pracodawca może "podzielić" karę finansową, która została mu naliczona za niedotrzymanie terminów wykonania danych prac? Teraz pracodawca próbuje podzielić karę na pracowników, którzy odeszli z pracy w trakcie trwania prac lecz także chce naliczyć tę kare mojej osobie mimo ... WIĘCEJ

  Tematy: proces sądowy, uprawnienia pracodawcy, obowiązki pracodawcy, umowy terminowe
 • Jak odwołać się od kary od operatora?

  Jak odwołać się od kary od operatora?

  22:00 29.08.2014 PORADA

  Szanowni Państwo, bardzo proszę o informację, czy istnieje możliwość odwołania się od kary pieniężnej od operatora sieci komórkowej? Kwota jest dość wysoka - ponad 2000 zł. Osoba nie wywiązała się z umowy abonentowej i pomimo przypomnień i upomnień zbagatelizowała sprawę, po ... WIĘCEJ

  Tematy: kara pieniężna, odwołanie, abonament telefoniczny, dług
 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej działalność

  Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej działalność

  09:46 05.11.2013 PORADA

  Witam, jakie sankcje i w jakiej wysokości grożą osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlegającej badaniu biegłego rewidenta za niezbadanie sprawozdania finansowego? Dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, osoba fizyczna, kara pieniężna, sprawozdanie finansowe
 • Kara porządkowa dla przewodniczącego związku zawodowego

  Kara porządkowa dla przewodniczącego związku zawodowego

  00:16 06.06.2013

  ... z określonymi negatywnymi zachowaniami, które mogą wpłynąć na zaburzenie procesu pracy. Kodeks pracy przewiduje takie kary jak: upomnienie, nagana oraz kara pieniężna. Regulamin pracy obowiązujący u pracodawcy może rozszerzyć katalog przyczyn, uzasadniających nałożenie na pracownika określonej kary. Kwestie związane z nakładaniem kar porządkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: kara porządkowa, kary porządkowe, kary dla pracowników, odpowiedzialność porządkowa
 • Kara pieniężna za naruszenie porządku

  Kara pieniężna za naruszenie porządku

  00:25 07.07.2012

  Pracodawca może stosować karę pieniężną wyłącznie w sytuacjach określonych w Kodeksie pracy. Jej wysokość nie może przekraczać granic wyznaczonych przepisami prawa pracy. Nie zawsze więc wysokość kary pieniężnej faktycznie potrąconej z wynagrodzenia pracownika będzie odpowiadała nominalnej kwocie kary nałożonej przez pracodawcę. Stosowanie i ... WIĘCEJ

  Tematy: kara finansowa, kara pieniężna, naruszenie porządku, kara dla pracownika
 • Jak stosować kary porządkowe?

  Jak stosować kary porządkowe?

  13:12 21.04.2011

  ... zachowaniem wyrządził szkodę pracodawcy), odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej (jeżeli zachowanie się pracownika zawiera znamiona przestępstwa lub wykroczenia), odpowiedzialności zawodowej. Kara pieniężna polega na potrąceniu z wynagrodzenia za pracę określonych kwot, które nie mogą być wyższe od jednodniowego takiego wynagrodzenia za jedno ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kara porządkowa, kary porządkowe
 • Kara porządkowa a obowiązek wysłuchania pracownika

  Kara porządkowa a obowiązek wysłuchania pracownika

  13:40 09.08.2010

  ... bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Kara pieniężna ma natomiast charakter wyjątkowy i można ją zastosować tylko w szczególnych okolicznościach, tzn. za: nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP ... WIĘCEJ

  Tematy: kara porządkowa, nagana dla pracownika, kara pieniężna, odpowiedzialność porządkowa
 • Potrącenia z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody

  Potrącenia z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody

  13:27 13.04.2010

  ... tytułu zaciągniętych zobowiązań, pracodawca może odliczyć z wynagrodzenia pracownika kary pieniężne za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy (art. 108 kp). Kara pieniężna za jedno przekroczenie (lub dzień nieusprawiedliwionej nieobecności) nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie ... WIĘCEJ

  Tematy: kara pieniężna, potrącenia z wynagrodzeń, wynagrodzenia pracowników, naruszenie obowiązków pracowniczych
 • Carrefour ukarany przez UOKiK

  Carrefour ukarany przez UOKiK

  11:32 03.09.2009

  Ponad 540 tys. zł będzie musiała zapłacić spółka Carrefour za zwłokę w wykonaniu decyzji - uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadząc postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, Prezes UOKiK poza możliwością wydania zgody na transakcję i jej zakazu może wydać zgodę warunkową. Dzieje się tak, kiedy pomimo że ... WIĘCEJ

  Tematy: Carrefour, kara pieniężna, supermarkety, sieci handlowe
 • UKE: Netia zapłaci za naruszenia Tele2

  UKE: Netia zapłaci za naruszenia Tele2

  09:42 09.05.2009

  ... wydał decyzję nakładającą na Netię S.A., jako następcę prawnego Tele2 Polska Sp. z o.o., karę pieniężną w wysokości 300 000 złotych. UKE podał, iż kara została nałożona w związku z: naruszeniem przez Tele2 Polska art. 209 ust. 1 pkt 16 w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo telekomunikacyjne, kara pieniężna, Netia, Tele2
 • Cyfrowy Polsat: 300 tys. zł kary od UKE

  Cyfrowy Polsat: 300 tys. zł kary od UKE

  11:50 08.05.2009

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ukarał Cyfrowy Polsat S.A. za niewypełnienie obowiązku udzielenia informacji lub dostarczenia dokumentów przewidzianych ustawą Prawo telekomunikacyjne podczas kontroli przeprowadzanej przez UKE. W dniu 23 kwietnia 2009 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo telekomunikacyjne, kara pieniężna, Cyfrowy Polsat, operatorzy telekomunikacyjni
 • UKE: 500 tys. zł kary dla Tele2

  UKE: 500 tys. zł kary dla Tele2

  00:54 27.02.2009

  W wyniku kontroli Prezes UKE ustalił, iż Tele2 Polska Sp. z o.o. kierowała na rozliczane w oparciu o stawki ryczałtowe punkty styku z siecią Telekomunikacji Polskiej S.A. ruch telekomunikacyjny pochodzący z zagranicy. W dniu 24 lutego 2009 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję nakładającą na Tele2 Polska sp. z o.o. z siedzibą w ... WIĘCEJ

  Tematy: Tele2, UKE, kara pieniężna, prawo telekomunikacyjne

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: