eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadczenia alimentacyjne
 • Jak odzyskać zaległe alimenty?

  Jak odzyskać zaległe alimenty?

  00:20 25.04.2023

  ... wobec Funduszu Alimentacyjnego nigdy nie ulega przedawnieniu. Na koniec dwie ważne kwestie. Pierwsza – według artykułu 137 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech . Sprawa jednak nie jest oczywista, ponieważ alimenty są świadczeniem regularnym, więc każda rata będzie przedawniać ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległe alimenty, alimenty, alimenciarze, alimenty na dziecko
 • Utrata prawa jazdy za niepłacenie alimentów?

  Utrata prawa jazdy za niepłacenie alimentów?

  00:54 20.11.2022

  ... na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku otrzymania powyższego wniosku, przyznania osobie uprawnionej świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego albo umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej. Po otrzymaniu wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo jazdy, utrata prawa jazdy, odebranie prawa jazdy, alimenty
 • Długi alimentacyjne nie przedawniają się. Jak odzyskać alimenty?

  Długi alimentacyjne nie przedawniają się. Jak odzyskać alimenty?

  00:40 12.10.2022

  ... Od 29 grudnia 2021 r. obowiązują przepisy, na mocy których długi alimentacyjne wobec Funduszu Alimentacyjnego nie przedawniają się. Oznacza to, że niezależnie od ... , które mimo pozytywnej decyzji sądu nie otrzymują alimentów, mogą ubiegać się o świadczenia z tytułu Funduszu Alimentacyjnego. Maksymalna miesięczna kwota, którą można uzyskać w ramach ... WIĘCEJ

  Tematy: alimenty, dłużnicy alimentacyjni, dzieci, alimenty na dziecko
 • Niezapłacone alimenty: jak dyscyplinować dłużnika?

  Niezapłacone alimenty: jak dyscyplinować dłużnika?

  00:23 04.09.2022

  ... rodziców biologicznych, ale także przysposabiających lub adoptujących dziecko. Świadczenie alimentacyjne przyznawane jest najczęściej na mocy orzeczenia sądowego – sąd nadaje ... wzmożonych wydatków rodziców, jak właśnie początek roku szkolnego, brak tego świadczenia może szczególnie negatywnie wpłynąć na sytuację materialną rodzin. Dlatego warto ... WIĘCEJ

  Tematy: dłużnicy alimentacyjni, dzieci, alimenty, alimenty na dziecko
 • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

  Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

  00:50 14.09.2020

  ... art. 903 k.c) Pracodawca potrąceń na świadczenia alimentacyjne dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonych przez niego tytułów wykonawczych. Pracodawca dokonuje potrąceń alimentacyjnych w trybie egzekucji sądowej lub bez postępowania egzekucyjnego, za wyjątkiem sytuacji, gdy: świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz ... WIĘCEJ

  Tematy: potrącenia z wynagrodzeń, potrącenia z wynagrodzenia, kwota wolna od potrąceń, świadczenia alimentacyjne
 • Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych dzieci względem rodziców

  Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych dzieci względem rodziców

  11:31 14.08.2017

  ... do przedawnienia roszczeń o świadczenia alimentacyjne, pozbawiając w ten sposób dziecko należnych mu środków utrzymania i wychowania. Termin przedawnienia roszczeń o świadczenia alimentacyjne wynosi 3 lata. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 121 k.c. bieg przedawnienia roszczenia o świadczenia alimentacyjne nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, przedawnienie roszczeń, roszczenia alimentacyjne, alimenty
 • Rozliczenie alimentów w rocznym zeznaniu podatkowym 2015

  Rozliczenie alimentów w rocznym zeznaniu podatkowym 2015

  13:27 22.04.2016

  Alimenty są z reguły świadczeniem przymusowym, nakładanym na daną osobę przez sąd. Niekiedy jednak zdarza się, że strony umawiają się na ich regulowanie dobrowolne. W zależności od tego, kto alimenty otrzymuje, będą one zwolnione z podatku bądź opodatkowane. Te, od których podatek się należy, trzeba wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Zasady ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, alimenty, świadczenia alimentacyjne, zwolnienia podatkowe
 • Niezapłacone alimenty to ponad 8 mld zł

  Niezapłacone alimenty to ponad 8 mld zł

  12:29 08.01.2016

  ... Kodeksu karnego, na podstawie których gminy zostały zobligowane do umieszczania danych o dłużnikach alimentacyjnych w biurach informacji gospodarczej, odnotowane w KRD zadłużenie alimentacyjne powiększyło się o - bagatela - 3 mld złotych. Na tym jednak nie koniec, ponieważ z obowiązku informacyjnego wywiązały się dotychczas 1 954 gminy. Krajowy ... WIĘCEJ

  Tematy: alimenty, świadczenia alimentacyjne, dług alimentacyjny, dłużnik alimentacyjny
 • Zapłata nietypowych alimentów na dzieci zwolniona z podatku

  Zapłata nietypowych alimentów na dzieci zwolniona z podatku

  13:47 26.10.2015

  ... oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Zatem alimenty należą do świadczeń uzyskanych ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, alimenty, świadczenia alimentacyjne, zwolnienia podatkowe
 • Niezapłacone alimenty rosną w zatrważającym tempie

  Niezapłacone alimenty rosną w zatrważającym tempie

  09:52 13.10.2015

  ... rodzica pozostającego w związku małżeńskim z dłużnikiem alimentacyjnym (15 proc.), a trzecią – osoby wychowywane przez rodzica, który ponownie zawarł związek małżeński (10,4 proc.). Świadczenia trafiały do 215,2 tys. rodzin. Ich łączna wartość w 2014 r. wyniosła prawie 1,5 mld zł, co daje przeciętnie niecałe 386 zł miesięcznie ... WIĘCEJ

  Tematy: alimenty, świadczenia alimentacyjne, dług alimentacyjny, dłużnik alimentacyjny

 

1 2 ... 4

następnaAdvertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: