eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadczenia alimentacyjne
 • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

  Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

  00:50 14.09.2020

  ... art. 903 k.c) Pracodawca potrąceń na świadczenia alimentacyjne dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonych przez niego tytułów wykonawczych. Pracodawca dokonuje potrąceń alimentacyjnych w trybie egzekucji sądowej lub bez postępowania egzekucyjnego, za wyjątkiem sytuacji, gdy: świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz ... WIĘCEJ

  Tematy: potrącenia z wynagrodzeń, potrącenia z wynagrodzenia, kwota wolna od potrąceń, świadczenia alimentacyjne
 • Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych dzieci względem rodziców

  Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych dzieci względem rodziców

  11:31 14.08.2017

  ... do przedawnienia roszczeń o świadczenia alimentacyjne, pozbawiając w ten sposób dziecko należnych mu środków utrzymania i wychowania. Termin przedawnienia roszczeń o świadczenia alimentacyjne wynosi 3 lata. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 121 k.c. bieg przedawnienia roszczenia o świadczenia alimentacyjne nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, przedawnienie roszczeń, roszczenia alimentacyjne, alimenty
 • Rozliczenie alimentów w rocznym zeznaniu podatkowym 2015

  Rozliczenie alimentów w rocznym zeznaniu podatkowym 2015

  13:27 22.04.2016

  Alimenty są z reguły świadczeniem przymusowym, nakładanym na daną osobę przez sąd. Niekiedy jednak zdarza się, że strony umawiają się na ich regulowanie dobrowolne. W zależności od tego, kto alimenty otrzymuje, będą one zwolnione z podatku bądź opodatkowane. Te, od których podatek się należy, trzeba wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Zasady ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, alimenty, świadczenia alimentacyjne, zwolnienia podatkowe
 • Niezapłacone alimenty to ponad 8 mld zł

  Niezapłacone alimenty to ponad 8 mld zł

  12:29 08.01.2016

  ... Kodeksu karnego, na podstawie których gminy zostały zobligowane do umieszczania danych o dłużnikach alimentacyjnych w biurach informacji gospodarczej, odnotowane w KRD zadłużenie alimentacyjne powiększyło się o - bagatela - 3 mld złotych. Na tym jednak nie koniec, ponieważ z obowiązku informacyjnego wywiązały się dotychczas 1 954 gminy. Krajowy ... WIĘCEJ

  Tematy: alimenty, świadczenia alimentacyjne, dług alimentacyjny, dłużnik alimentacyjny
 • Zapłata nietypowych alimentów na dzieci zwolniona z podatku

  Zapłata nietypowych alimentów na dzieci zwolniona z podatku

  13:47 26.10.2015

  ... oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Zatem alimenty należą do świadczeń uzyskanych ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, alimenty, świadczenia alimentacyjne, zwolnienia podatkowe
 • Niezapłacone alimenty rosną w zatrważającym tempie

  Niezapłacone alimenty rosną w zatrważającym tempie

  09:52 13.10.2015

  ... rodzica pozostającego w związku małżeńskim z dłużnikiem alimentacyjnym (15 proc.), a trzecią – osoby wychowywane przez rodzica, który ponownie zawarł związek małżeński (10,4 proc.). Świadczenia trafiały do 215,2 tys. rodzin. Ich łączna wartość w 2014 r. wyniosła prawie 1,5 mld zł, co daje przeciętnie niecałe 386 zł miesięcznie ... WIĘCEJ

  Tematy: alimenty, świadczenia alimentacyjne, dług alimentacyjny, dłużnik alimentacyjny
 • Masz podpis elektroniczny? Alimenty załatwisz przez internet

  Masz podpis elektroniczny? Alimenty załatwisz przez internet

  12:22 02.10.2015

  ... ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, otworzy nowe możliwości przed obywatelami. Dzięki zmianom, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku, o świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można ubiegać się nie tylko tradycyjnie, ale także przez internet. Elektronicznie będzie można uzyskać również wydaną przez ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o alimenty, alimenty z funduszu alimentacyjnego, fundusz alimentacyjny, e-wniosek
 • Zaległe alimenty ściągnie tylko komornik

  Zaległe alimenty ściągnie tylko komornik

  22:04 23.06.2015

  ... dla osób, które utraciły środki na utrzymanie w wyniku śmierci rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Do dochodu osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą już wliczane kwoty alimentów, gdy nie są one już otrzymywane z powodu śmierci rodzica zobowiązanego do ich ... WIĘCEJ

  Tematy: alimenty, świadczenia alimentacyjne, dług alimentacyjny, dłużnik alimentacyjny
 • Dobrowolne/przymusowe alimenty w zeznaniu podatkowym PIT 2014

  Dobrowolne/przymusowe alimenty w zeznaniu podatkowym PIT 2014

  13:20 13.02.2015

  Z reguły alimenty są płacone pod przymusem. Nikt bowiem nie lubi nadmiernie uszczuplać swojego majątku. Niemniej niekiedy strony umawiają się na regulowanie ich w określonej wysokości bez angażowania w tę czynność sądu. Niestety gdy beneficjentami takich dobrowolnych alimentów nie będą dzieci je wypłacającego, po stronie otrzymującego alimenty ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, alimenty, świadczenia alimentacyjne, zwolnienia podatkowe
 • Otrzymane alimenty od ex-męża w zeznaniu z podatkiem dochodowym?

  Otrzymane alimenty od ex-męża w zeznaniu z podatkiem dochodowym?

  13:39 29.12.2014

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera cały katalog źródeł przychodów tym podatkiem opodatkowanych. Wśród nich mieszczą się tzw. inne przychody, do których zalicza się wszelkie przychody (objęte opodatkowaniem) a nieujęte w innych, bardziej skonkretyzowanych źródłach przychodów. Przychody takie ujmuje się oczywiście w zeznaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, alimenty, świadczenia alimentacyjne, zwolnienia podatkowe

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: