eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność porządkowa
 • Na czym polega odpowiedzialność porządkowa pracownika?

  Na czym polega odpowiedzialność porządkowa pracownika?

  09:41 17.12.2014

  ... się mało albo wcale, a szkoda – bo wielu właśnie z tego powodu traci zaufanie szefa, a czasem nawet pracę. Zobacz na czym polega odpowiedzialność porządkowa i kiedy ją (nawet nieświadomie) naruszasz! Obowiązki pracownika nie kończą się na wypełnianiu zadań, tak jak obowiązki pracodawcy nie kończą się ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, opuszczenie miejsca pracy, naruszenie obowiązków pracowniczych, kary porządkowe
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników: kary

  Odpowiedzialność porządkowa pracowników: kary

  10:30 30.09.2013

  Pracownik w świetle Kodeksu pracy zobowiązany jest przestrzegać ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, jak również przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników, kara porządkowa
 • Kara porządkowa dla przewodniczącego związku zawodowego

  Kara porządkowa dla przewodniczącego związku zawodowego

  00:16 06.06.2013

  Przepisy kodeksu pracy tj. art. 108-113 k. p. zawierają postanowienia o odpowiedzialności porządkowej pracowników. Celem tych przepisów jest wyposażenie pracodawcy w środki umożliwiające dyscyplinowanie pracowników w związku z określonymi negatywnymi zachowaniami, które mogą wpłynąć na zaburzenie procesu pracy. Kodeks pracy przewiduje takie kary ... WIĘCEJ

  Tematy: kara porządkowa, kary porządkowe, kary dla pracowników, odpowiedzialność porządkowa
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika

  Odpowiedzialność porządkowa pracownika

  11:01 10.12.2012

  ... różne rodzaje odpowiedzialności pracowniczej, do których zaliczyć można odpowiedzialność porządkową, dyscyplinarną oraz materialną. W niniejszej publikacji zostaną przedstawione zagadnienia związane z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Odpowiedzialność porządkowa pracownika polega na ponoszeniu przez pracownika konsekwencji, zarówno ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników, kara porządkowa
 • Jak stosować kary porządkowe?

  Jak stosować kary porządkowe?

  13:12 21.04.2011

  ... nie robi, ryzykuje odpowiedzialnością porządkową lub odszkodowawczą. Odpowiedzialność porządkowa (uregulowana przepisami z art. 108-113 KP) polega na stosowaniu przez pracodawcę określonych form negatywnej oceny danego pracownika w postaci kar porządkowych czyli: upomnienia, nagany, kary pieniężnej. Odpowiedzialność porządkowa różni się przy tym od ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kara porządkowa, kary porządkowe
 • Kara porządkowa a związki zawodowe

  Kara porządkowa a związki zawodowe

  13:51 28.10.2010

  ... organizacji związkowej. Zatem pracodawca powinien poinformować reprezentującą pracownika organizację związkową dopiero o wniesieniu przez pracownika sprzeciwu. 1. Kara porządkowa - tylko przy określonych przewinieniach Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników
 • Kara porządkowa i sprzeciw pracownika

  Kara porządkowa i sprzeciw pracownika

  13:04 17.08.2010

  ... karą porządkową nie zamyka pracownikowi drogi do uniknięcia kary, ponieważ Kodeks pracy przewiduje dla pracownika instytucję sprzeciwu. Odpowiedzialność porządkowa to odpowiedzialność pracownika za nieprzestrzeganie ustalonej u pracodawcy organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników, kary dla pracowników
 • Kara porządkowa a obowiązek wysłuchania pracownika

  Kara porządkowa a obowiązek wysłuchania pracownika

  13:40 09.08.2010

  ... ustalonej u pracodawcy organizacji i porządku pracy. Należy jednak pamiętać, że kara porządkowa może być zastosowana tylko i włącznie po uprzednim wysłuchaniu pracownika. ... u pracodawcy organizacji pracy. Jednak art. 109 KP wskazuje wyraźnie, że kara porządkowa może być zastosowana wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Pracodawca nie może ... WIĘCEJ

  Tematy: kara porządkowa, nagana dla pracownika, kara pieniężna, odpowiedzialność porządkowa
 • Kara porządkowa: jaką zastosować?

  Kara porządkowa: jaką zastosować?

  11:07 20.07.2010

  ... do czynienia z nieprzestrzeganiem ustalonej organizacji i porządku pracy. Za swoje przewinienie może on więc ponieść jedynie odpowiedzialność porządkową. Odpowiedzialność porządkowa to odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, przyjętego ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność karna, kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Zatarcie kary porządkowej na wniosek pracownika?

  Zatarcie kary porządkowej na wniosek pracownika?

  09:40 21.05.2010

  ... uzależnione jest m.in. od nieposzlakowanej opinii. Pracownik spełnia wszelkie konieczne wymagania, jednak przeszkodą w zdobyciu lepszej posady może okazać się kara porządkowa, którą nałożono na niego przed siedmioma miesiącami. Czy w takiej sytuacji może wystąpić z inicjatywą i wnioskować o przedterminowe zatarcie kary, powołując się na ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla pracownika, kary porządkowe, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność pracowników

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: