eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › trzeźwość pracownika
 • Czy kontrola trzeźwości pracowników przyniesie oczekiwane efekty?

  Czy kontrola trzeźwości pracowników przyniesie oczekiwane efekty?

  13:18 17.03.2023

  ... zostać udokumentowany z uwzględnieniem wymaganych danych. Natomiast przepis Art. 221d, § 3 w dalszym ciągu zezwala na przeprowadzenie badania stanu trzeźwości pracownika (na wniosek pracodawcy lub samego pracownika) przez organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja). Organ ten może również zlecić przeprowadzenie badania krwi, jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola trzeźwości pracowników, badanie alkomatem w pracy, kontrola trzeźwości, trzeźwość pracownika
 • Badanie alkomatem w zakładzie pracy jest już możliwe

  Badanie alkomatem w zakładzie pracy jest już możliwe

  09:17 21.02.2023

  ... Zgodnie z ustawą nie może ona też „naruszać godności i innych dóbr osobistych pracownika”. Jeśli alkomat wykaże, że badana osoba ma od 0,1 mg do 0,25 mg ... niż 0,2 promila uznaje się, że badanie nie wykazało obecności alkoholu w organizmie pracownika. Stawienie się w zakładzie pracy pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 ... WIĘCEJ

  Tematy: alkomat, badanie alkomatem, badanie alkomatem w pracy, kontrola trzeźwości
 • Kontrola trzeźwości pracowników, czyli ważne zmiany w prawie pracy

  Kontrola trzeźwości pracowników, czyli ważne zmiany w prawie pracy

  09:15 26.01.2023

  ... alkoholu albo jest w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy. Zgodnie z nową ustawą na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy, badanie stanu trzeźwości pracownika będzie przeprowadzał uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (a więc zazwyczaj będzie to funkcjonariusz Policji). Badanie to ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola trzeźwości pracowników, kontrola trzeźwości, trzeźwość pracownika, badanie trzeźwości
 • Prawo pracy. Już teraz warto znać nowe regulacje

  Prawo pracy. Już teraz warto znać nowe regulacje

  00:20 26.09.2022

  ... roku kalendarzowego z powodu siły wyższej (pilna sprawa rodzinna spowodowana chorobą lub wypadkiem i to tylko w sytuacji, gdy niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika). I znów – wynagrodzenie w tym przypadku wynosić będzie 50% - co może zniechęcać do skorzystania z uprawnienia. Dużo nowych wzorów dokumentów Zmiany takie jak ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, kodeks pracy, kontrola trzeźwości, trzeźwość pracownika
 • Praca zdalna - jakie zmiany w Kodeksie pracy?

  Praca zdalna - jakie zmiany w Kodeksie pracy?

  12:44 14.03.2022

  ... pracodawca będzie miał możliwość zarówno kontroli miejsca wykonywania pracy jak i kontroli stanu trzeźwości pracownika, pod warunkiem, że kontrola jest podyktowana niezbędnym działaniem do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub mienia pracownika. Uprzednio jednak należy określić zakres kontroli np. w regulaminie lub obwieszczeniu. Zakres kontroli ... WIĘCEJ

  Tematy: praca zdalna, telepraca, prawa i obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy
 • Badanie trzeźwości a RODO

  Badanie trzeźwości a RODO

  09:28 22.07.2019

  ... przepisów ww. ustawy wyklucza wyrywkowe czy wręcz prewencyjne próby badania pracowników alkomatem. W mojej ocenie wątpliwe jest zaklasyfikowanie informacji o stanie trzeźwości pracownika do tzw. danych wrażliwych. Analizując przepisy, jedyną przesłankę możemy odnaleźć w motywie 35 RODO, w którego treści odnajdujemy powyższy zapis : "Do danych ... WIĘCEJ

  Tematy: badanie trzeźwości, trzeźwość pracownika, nietrzeźwy pracownik, kontrola trzeźwości
 • Badanie pracowników alkomatem dozwolone?

  Badanie pracowników alkomatem dozwolone?

  00:20 18.09.2014

  ... obowiązków służbowych. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji o niedopuszczeniu pracownika do pracy powinny być podane pracownikowi do wiadomości. Pracownik natomiast może zażądać badania alkomatem, gdy chce udowodnić swoją trzeźwość. Zgodnie z orzecznictwem pracodawca, który nie dopuścił pracownika do pracy ma obowiązek umożliwić mu wykazanie ... WIĘCEJ

  Tematy: alkomat, badanie alkomatem, kontrola trzeźwości, trzeźwość pracownika
 • Kontrola trzeźwości pracownika za pomocą alkomatu

  Kontrola trzeźwości pracownika za pomocą alkomatu

  08:15 04.10.2011

  ... poddania się badaniu trzeźwości Warto zauważyć, iż obecne przepisy upoważniają organ porządku publicznego do przeprowadzania stanu trzeźwości pracownika nawet w przypadku nie wyrażenia przez pracownika zgody na takie badanie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ... WIĘCEJ

  Tematy: trzeźwość pracownika, kontrola trzeźwości, uprawnienia pracodawcy
 • Narkotyki w pracy: jak zareagować?

  Narkotyki w pracy: jak zareagować?

  13:44 02.12.2008

  ... za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. W związku z tym może stać się powodem rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 K.p. (bez wypowiedzenia z winy pracownika). Warto jasno określić zasady Warto, aby pracodawca w klarowny sposób poinformował swych podwładnych o sankcjach grożących za pracę pod wpływem środków odurzających ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, trzeźwość pracownika, uprawnienia pracodawcy, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kara finansowa za nietrzeźwość lub spożywanie alkoholu w pracy?

  Kara finansowa za nietrzeźwość lub spożywanie alkoholu w pracy?

  12:55 09.01.2008

  ... usługi i czy taki wymóg jest zgodny z obowiązującymi przepisami? Żądanie od pracownika podpisania takiego zobowiązania nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa pracy. 1. Trzeźwość - to podstawowy obowiązek pracownika Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest zachowanie trzeźwości w miejscu pracy, a tym samym niespożywanie alkoholu na ... WIĘCEJ

  Tematy: kary dla pracowników, kara dla pracownika, prawa pracownika, prawa i obowiązki pracownika


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: