eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wypadki przy pracy
 • Wypadek przy pracy: warto sprawdzić pracodawcę

  Wypadek przy pracy: warto sprawdzić pracodawcę

  13:43 12.08.2019

  ... przy pracy? Jak ważne są ubezpieczenia społeczne przekonujemy się wówczas, gdy z powodu choroby, niezdolności do pracy, czy opieki nad chorym członkiem rodziny nie możemy wrócić do pracy. Co istotne w przypadku wypadku przy pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadki przy pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, ubezpieczenie społeczne
 • Jak nie przepłacać za składkę wypadkową?

  Jak nie przepłacać za składkę wypadkową?

  11:55 09.08.2019

  ... , ekspert ds. BHP w Obszarze Kosztów Pracy w Ayming. Branża drzewna i meblarska – wypadki przy pracy Wyzwaniem dla przedsiębiorstw z branży drzewnej i meblarskiej jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i ich prawidłowa klasyfikacja, co może wygenerować 41 proc. oszczędności. Wypadki często mają związek z brakiem cyklicznych szkoleń ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, składka wypadkowa, koszty pracodawcy, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • 6 na 10 wypadków przy pracy to wynik błędu pracownika

  6 na 10 wypadków przy pracy to wynik błędu pracownika

  10:30 05.04.2019

  ... „Wypadki przy pracy w 2018 roku” wynika, że w minionym roku liczba urazów związanych z wykonywaniem pracy zawodowej spadła o 4,6 proc. rdr. To dobre wieści - w miejscach pracy jest coraz bezpieczniej, ale od ideału dzieli nas jeszcze sporo. Wprawdzie ostatnie podsumowanie Głównego Urzędu Statystycznego mówi o spadku liczby wypadków przy pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadki przy pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Stres, jako przyczyna wypadku przy pracy

  Stres, jako przyczyna wypadku przy pracy

  11:42 03.07.2017

  ... liczby pracowników prawem do świadczeń z tytułu doznanego wypadku przy pracy. W orzecznictwie uznaje się, że przez nagłe zdarzenie, należy rozumieć takie zdarzenie, które trwa nie dłużej niż jedna dniówka robocza. Takie pojmowanie omawianego zwrotu pozwala oddzielić wypadki przy pracy od chorób zawodowych, które to powstają w wyniku ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadki przy pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, stres
 • Pracodawca nie zawsze odpowiedzialny za wypadek na budowie?

  Pracodawca nie zawsze odpowiedzialny za wypadek na budowie?

  00:40 24.11.2015

  ... przy wykonaniu wykopu. Przydatne linki: Kodeks karny Kodeks pracy Wskazać także należy, że źródłami obowiązków – nałożonych na osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy – są nie tylko ogólne przepisy Kodeksu Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Art. 207 § 2.) czy rozporządzeń wykonawczych (Rozporządzenie Ministra Pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks pracy, obowiązki pracodawcy, wypadki przy pracy, odpowiedzialność za wypadek przy pracy
 • Wypadek w drodze do pracy i z pracy: co robić?

  Wypadek w drodze do pracy i z pracy: co robić?

  11:58 01.09.2014

  ... sytuacji gdy ma on miejsce przy stanowisku pracy. Dotyczy to również zdarzeń, które mają miejsce do lub z pracy, jednak z pewnymi ograniczeniami. Kiedy i o jakie ... TGC Corporate Lawyers. Warto podkreślić, że wypadek w drodze do pracy lub z pracy to nie to samo co wypadek przy pracy. Definiują je inne ustawy, a świadczenia przysługujące po ich ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek w drodze do pracy, wypadek w drodze z pracy, wypadek, karta wypadku przy pracy
 • Wypadek w drodze do pracy i z pracy: obowiązki pracodawcy

  Wypadek w drodze do pracy i z pracy: obowiązki pracodawcy

  00:32 10.07.2013

  ... pracy, zdarzenie takie należy zakwalifikować jako wypadek przy pracy (por. wyrok SN z dnia 23 września 1998 r., II UKN 217/98). Podstawowym obowiązkiem pracodawcy w razie zajścia wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest sporządzenie Karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy, której treść stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, wypadek w drodze do pracy, wypadek w drodze z pracy, wypadek
 • Wypadki przy pracy - nowe regulacje

  Wypadki przy pracy - nowe regulacje

  00:11 16.01.2013

  ... się przepisy dotyczące postępowania w sprawie uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy, na podstawie którego osoba poszkodowana może otrzymać świadczenie z tego tytułu. Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, niebędącym pracownikami, które uległy wypadkowi przy pracy, przysługuje odszkodowanie lub inne świadczenie rekompensujące uszczerbek na ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, niezdolność do pracy, świadczenie rehabilitacyjne
 • Wypadki przy pracy najczęściej w budownictwie

  Wypadki przy pracy najczęściej w budownictwie

  00:20 23.10.2012

  ... taczkami lub wózkami może grozić urazem, a nawet śmiercią zatrudnionego. Statystyki mówią, że właśnie w tej branży najczęściej zdarzają się śmiertelne wypadki przy pracy. Dotyczą one w większości małych i średnich firm. Brak odpowiednich zabezpieczeń może być spowodowany oszczędnością pracodawcy. Niestety, w razie wypadku pracownika poniesie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 • Kiedy odszkodowanie za wypadek w pracy?

  Kiedy odszkodowanie za wypadek w pracy?

  00:35 01.09.2012

  ... na podstawie przepisów ustawy wypadkowej. Istotne znaczenie będą miały zapisy w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (tzw. Protokół BHP) - który powinien zostać sporządzony po zgłoszeniu wypadku przy pracy pracodawcy. Jeśli poszkodowany pracownik nie zgadza się z zapisami protokołu może złożyć do nich zastrzeżenia, które ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: