eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS o PKB w II kw. 2019 r.

GUS o PKB w II kw. 2019 r.

2019-08-30 11:39

GUS o PKB w II kw. 2019 r.

PKB wzrósł realnie o 4,5% © Natalia Merzlyakova - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Mamy wstępny szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał bieżącego roku. Z danych opublikowanych właśnie przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w badanym okresie krajowy PKB wzrósł realnie o 4,5%. Kołem zamachowym wzrostu gospodarczego okazał się popyt krajowy.

Przeczytaj także: GUS o PKB w I kw. 2019 r.

W II kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed
rokiem o 4,2%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,5% w porównaniu z II kwartałem ub. roku.

W II kwartale 2019 r. czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,8% i był wyższy od notowanego w I kwartale 2019 r. (wzrost o 4,2%).

Wpłynął na to wyższy niż w I kwartale 2019 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 7,5% (wobec 3,2% w I kwartale 2019 r.). Spożycie ogółem wzrosło w tempie słabszym niż w I kwartale 2019 r. W II kwartale 2019 r. zwiększyło się ono o 4,1% (wobec 4,4% w I kwartale 2019 r.).

Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,4% i było wyższe niż w I kwartale 2019 r. (wzrost o 3,9%). Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe było słabsze niż w I kwartale 2019 r. i wyniosło 9,0% (wobec 12,6%). W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +4,5 p. proc. (wobec +4,0 p. proc. w I kwartale 2019 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,1 p. proc. (wobec +3,5 p. proc. w I kwartale 2019 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,5 p. proc. oraz spożycia publicznego +0,6 p. proc. (w I kwartale 2019 r. odpowiednio: +2,4 p. proc. i +1,1 p. proc.).

Wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +1,5 p. proc. (w I kwartale 2019 r. było to +1,6 p. proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny, lecz w mniejszej skali niż w I kw. 2019 r. i wyniósł -0,1 p. proc. (w I kw. 2019 r. wyniósł -1,1 p. proc.). W konsekwencji dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +1,4 p. proc. (wobec +0,5 p. proc. w I kwartale 2019 r.). W II kwartale br. wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy był neutralny (wobec +0,7 p. proc. w I kw. 2019 r.).

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto

W II kwartale tego roku gospodarka Polski rozwijała się w tempie 4,5%


Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2010)


W porównaniu z poprzednim kwartałem, w II kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 0,8%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2019 r. wzrosła realnie o 1,0%.

W przemyśle wartość dodana brutto w II kwartale 2019 r. wzrosła realnie o 0,4%.

Wartość dodana brutto w budownictwie w II kwartale 2019 r. wzrosła realnie o 0,3%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 1,3%, w transporcie zmniejszyła się o 0,4%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wartość dodana brutto wzrosła o 0,7%.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie
w II kwartale 2019 r. wzrosła o 0,7%.

Popyt krajowy w II kwartale 2019 r. wzrósł realnie o 0,9%.

Spożycie ogółem w II kwartale 2019 r. wzrosło realnie o 1,0%, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 1,2%.

Akumulacja w II kwartale 2019 r. zwiększyła się realnie o 2,2%.

Nakłady brutto na środki trwałe w II kwartale 2019 r. zwiększyły się realnie o 1,1%.

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto wyrównanego sezonowo

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w II kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 0,8%


Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)


Według wstępnego szacunku PKB w II kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 4,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., była wyższa o 4,4%.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 4,3%, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., natomiast w budownictwie była wyższa odpowiednio o 4,0%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 6,9%, a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 5,1%, w porównaniu z analogicznym kwartałem 2018 r.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 17,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w II kwartale 2019 r. wzrosła w skali roku o 3,0%.

Popyt krajowy w II kwartale 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., był wyższy o 4,8%.

Spożycie ogółem w II kwartale 2019 r. było wyższe niż przed rokiem o 4,1%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 4,4%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 3,4%.

Akumulacja brutto w II kwartale 2019 r. wzrosła o 7,5%, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 9,0%.

Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 16,8% wobec 16,2% przed rokiem.

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto (analogiczny okres roku poprzedniego = 100, ceny stałe rok

Nakłady brutto na środki trwałe w II kwartale 2019 r. zwiększyły się realnie o 1,1%.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: PKB, Produkt krajowy brutto

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: