eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS: PKB w II kw. 2022 wzrósł o 5,5% r/r

GUS: PKB w II kw. 2022 wzrósł o 5,5% r/r

2022-08-31 10:59

GUS: PKB w II kw. 2022 wzrósł o 5,5% r/r

PKB w II kw. 2022 wzrósł o 5,5% r/r © pupunkkop - Fotolia.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w II kwartale 2022 roku, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo wzrósł o 5,5% rok do roku. Przypomnijmy, że w II kwartale 2021 roku PKB wzrósł o 11,3%.

Przeczytaj także: GUS: PKB w IV kw. 2021 wzrósł o 7,3% r/r

W II kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 2,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,7%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,5% w porównaniu z II kwartałem roku poprzedniego.

W II kwartale 2022 r. nastąpił wzrost PKB, który w skali roku wyniósł 5,5%. Wpłynął na to wzrost popytu krajowego, który ukształtował się na poziomie 7,2% (w 1 kw. 2022 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 13,2%). Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 16,7% (wobec wzrostu w I kwartale 2022 r. o 57,3%) oraz wzrost spożycia ogółem o 4,9% (wobec wzrostu w I kwartale 2022 r. o 5,1%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 6,4% (wobec wzrostu w I kw. 2022 r. o 6,6%). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,1% (wobec wzrostu w I kwartale 2022 r. o 4,3%).

fot. pupunkkop - Fotolia.com

PKB w II kw. 2022 wzrósł o 5,5% r/r

Według wstępnego szacunku PKB w II kwartale 2022 r. był realnie wyższy o 5,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.


W efekcie pozytywny wpływ popytu krajowego na gospodarkę wyniósł +6,7 p. proc. (w I kwartale 2022 r. wpływ ten wyniósł +12,3 p. proc.). Złożył się na to zarówno pozytywny wpływ spożycia ogółem, jak i akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +3,7 p. proc. (wobec wpływu +4,0 p. proc. w I kwartale 2022 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +3,6 p. proc. oraz wpływ spożycia publicznego +0,1 p. proc. (w I kwartale 2022 r. odpowiednio: +3,9 p. proc. i +0,1 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +1,1 p. proc. (w I kwartale 2022 r. było to +0,6 p. proc.). Odnotowano znacząco niższy, niż w I kwartale 2022 r., pozytywny wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych, który wyniósł +1,9 p. proc. (wobec wpływu +7,7 p. proc. w I kw. 2022 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +3,0 p. proc. (wobec +8,3 p. proc. w I kwartale 2022 r.).

W II kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -1,2 p. proc. (wobec -3,8 p. proc. w I kw. 2022 r.).

Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2015)


W porównaniu z poprzednim kwartałem, w II kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo zmniejszył się realnie o 2,1%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2022 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszyła się realnie o 0,7%, w tym:
  • w budownictwie o 1,3%,
  • w handlu i naprawach o 5,2%,
  • w działalności finansowej i ubezpieczeniowej o 0,2%.

Wartość dodana brutto wzrosła realnie w przemyśle o 0,6%, w transporcie i gospodarce magazynowej o 0,5% oraz w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie o 0,6%.

Popyt krajowy w II kwartale 2022 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszył się realnie o 3,8%.

Spożycie ogółem w II kwartale 2022 r. zwiększyło się realnie o 2,7%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło realnie o 2,1%, a spożycie publiczne wzrosło o 0,7%.

Akumulacja w II kwartale 2022 r. zmniejszyła się realnie o 27,7%, w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się realnie o 6,8%.

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)


Według wstępnego szacunku PKB w II kwartale 2022 r. był realnie wyższy o 5,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2 kwartale 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., była wyższa o 5,3% w tym:
  • w przemyśle o 8,8%,
  • w budownictwie o 5,3%,
  • w handlu i naprawach o 5,8%,
  • w transporcie i gospodarce magazynowej o 13,6%,
  • w działalności finansowej i ubezpieczeniowej o 9,9%
  • w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie o 2,5%.

Popyt krajowy w II kwartale 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., był wyższy o 7,2%.

Spożycie ogółem w II kwartale 2022 r. było wyższe niż przed rokiem o 4,9%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 6,4%, a spożycie publiczne wzrosło o 0,8%.

Akumulacja brutto w II kwartale 2022 r. wzrosła o 16,7%, w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,1%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 15,1% wobec 14,9% przed rokiem.

Procedura wyrównań sezonowych może powodować zmiany dynamiki PKB i składowych PKB w okresach historycznych, jako skutek przeliczenia szeregów czasowych, po dodaniu kolejnych obserwacji kwartalnych lub rewizji danych opublikowanych.

Departament Rachunków Narodowych
Anita Perzyna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: