eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS: znaczne odbicie PKB w III kw. 2020

GUS: znaczne odbicie PKB w III kw. 2020

2020-11-30 12:34

GUS: znaczne odbicie PKB w III kw. 2020

PKB odbija w III kwartale © dolphfyn - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Pojawił się najświeższy komunikat GUS na temat PKB w III kwartale br. Po gigantycznym tąpnięciu w poprzednich trzech miesiącach (8,2%) spadek PKB niewyrównanego sezonowo na poziomie -1,5% wydaje się całkiem niezłym wynikiem. Za tę poprawę odpowiadają w głównej mierze niewielki wzrost konsumpcji prywatnej (0,4% r/r) oraz nieco płytszy niż przed kwartałem spadek inwestycji (9,0% r/r).

Przeczytaj także: 4 plusy i 4 minusy, czyli nowe dane GUS

Jak czytamy w opublikowanym właśnie komunikacie GUS, w III kwartale 2020 r. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zmniejszył się realnie o 1,5% w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku.

W III kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się realnie o 7,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż
przed rokiem o 1,8%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zmniejszył się realnie o 1,5% w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku.

Prezentowany wstępny szacunek PKB za III kwartał 2020 r. uwzględnia efekty wystąpienia COVID-19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom epidemii.

W III kwartale 2020 r. nastąpił spadek PKB, który w skali roku wyniósł 1,5%. Wpłynęło na to obniżenie popytu krajowego o 3,2% w skali roku (w II kw. 2020 r. odnotowano zmniejszenie
popytu krajowego o 9,9%). Złożył się na to spadek akumulacji brutto o 20,2% (wobec spadku w II kwartale 2020 r. o 19,7%) oraz wzrost spożycia ogółem o 1,0% (wobec spadku w II kwartale 2020 r. o 7,5%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 0,4% (wobec spadku w II kw. 2020 r. o 10,8%). Nakłady brutto na środki trwałe obniżyły się o 9,0% (wobec spadku w II kwartale 2020 r. o 10,7%).

W efekcie negatywny wpływ popytu krajowego na gospodarkę wyniósł -3,2 p. proc. (wobec negatywnego wpływu wynoszącego -9,5 p. proc. w II kwartale 2020 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem i negatywny wpływ akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +0,8 p. proc. (wobec negatywnego wpływu -5,7 p. proc. w II kwartale 2020 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +0,2 p. proc. oraz wpływ spożycia publicznego +0,6 p. proc. (w II kwartale 2020 r. odpowiednio: -6,2 p. proc. i +0,5 p. proc.).

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto

Po gwałtownym tąpnięciu w II kwartale br. PKB wyraźnie odbił.


Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł -1,7 p. proc. (w II kwartale 2020 r. było to -1,8 p. proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał również wpływ negatywny i wyniósł -2,3 p. proc. (wobec -2,0 p. proc. w II kw. 2020 r. ). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł -4,0 p. proc. (wobec -3,8 p. proc. w II kwartale 2020 r.). W III kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +1,7 p. proc. (wobec +1,1 p. proc. w II kw. 2020 r.).

Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2015)


W porównaniu z poprzednim kwartałem, w III kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 7,9%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2020 r. zwiększyła się realnie o 7,9%.

W przemyśle wartość dodana brutto w III kwartale 2020 r. zwiększyła się realnie o 17,7%.

Wartość dodana brutto w budownictwie w III kwartale 2020 r. zmniejszyła się realnie o 2,9%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach zwiększyła się realnie o 15,3%, w transporcie o 17,1%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej zmniejszyła się o 3,7%.

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto wyrównanego sezonowo

Saldo handlu zagranicznego miało dodatni wpływ na PKB.


Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w III kwartale 2020 r. zwiększyła się o 0,6%.

Popyt krajowy w III kwartale 2020 r. zwiększył się realnie o 7,8%.

Spożycie ogółem w III kwartale 2020 r. zwiększyło się realnie o 11,1%, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 13,7%.

Akumulacja w III kwartale 2020 r. zmniejszyła się realnie o 2,4%.

Nakłady brutto na środki trwałe w III kwartale 2020 r. zwiększyły się realnie o 4,7%.

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)


Według wstępnego szacunku PKB w III kwartale 2020 r. był realnie niższy o 1,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., była niższa o 1,7%.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 2,9%, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., natomiast w budownictwie zmalała odpowiednio o 9,2%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach zmniejszyła się o 0,6%, a w transporcie i gospodarce magazynowej spadek w porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r. wyniósł 5,7%.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była niższa o 6,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w III kwartale 2020 r. wzrosła w skali roku o 2,7%.

Popyt krajowy w III kwartale 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., był niższy o 3,2%.

Spożycie ogółem w III kwartale 2020 r. było wyższe niż przed rokiem o 1,0%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 0,4%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 3,4%.

Akumulacja brutto w III kwartale 2020 r. zmniejszyła się o 20,2%, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe zmalały o 9,0%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 16,0% wobec 17,5% przed rokiem.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: