eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS: PKB w I kw. 2021 spadł o 0,9% r/r

GUS: PKB w I kw. 2021 spadł o 0,9% r/r

2021-05-31 12:32

GUS: PKB w I kw. 2021 spadł o 0,9% r/r

PKB w I kw. 2021 spadł o 0,9% r/r © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w I kwartale 2021 roku, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo zmniejszył się o 0,9% rok do roku. Przypomnijmy, że w I kwartale 2020 roku PKB wzrósł o 2%.

Przeczytaj także: GUS: PKB w IV kw. 2020 spadł o 2,8% r/r

GUS poinformował, że w I kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,4%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zmniejszył się realnie o 0,9% w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku.

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto

PKB w I kw. 2021 spadł o 0,9% r/r


W I kwartale 2021 r. nastąpił spadek PKB, który w skali roku wyniósł 0,9%. Wpłynął na to spadek dynamiki salda handlu zagranicznego i wzrost popytu krajowego. Wzrost popytu krajowego wyniósł 1,0% (w IV kw. 2020 r. odnotowano zmniejszenie popytu krajowego o 2,9%). Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 3,4% (wobec spadku w IV kwartale 2020 r. o 10,4%) oraz wzrost spożycia ogółem o 0,6% (wobec spadku w IV kwartale 2020 r. o 0,2%).

Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 0,2% (wobec spadku w IV kw. 2020 r. o 3,2%). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 1,3% (wobec spadku w IV kwartale 2020 r. o 15,4%).

W efekcie pozytywny wpływ popytu krajowego na gospodarkę wyniósł 1,0 p. proc. (w IV kwartale 2020 r. negatywny wpływ popytu wyniósł -2,8 p. proc.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem i pozytywny wpływ akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +0,5 p. proc. (wobec negatywnego wpływu -0,2 p. proc. w IV kwartale 2020 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +0,1 p. proc. oraz wpływ spożycia publicznego +0,4 p. proc. (w IV kwartale 2020 r. odpowiednio: -1,7 p. proc. i +1,5 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +0,2 p. proc. (w IV kwartale 2020 r. było to -3,9 p. proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ pozytywny i wyniósł +0,3 p. proc. (wobec wpływu +1,3 p. proc. w IV kw. 2020 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +0,5 p. proc. (wobec -2,6 p. proc. w IV kwartale 2020 r.). W I kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -1,9 p. proc. (wobec +0,1 p. proc. w IV kw. 2020 r.).

Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2015)


W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 1,1%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2021 r. zwiększyła się realnie o 1,3%.

W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2021 r. zwiększyła się realnie o 1,4%.

Wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2021 r. zmniejszyła się realnie o 3,8%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 4,5%, w transporcie wzrosła o 2,5%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej zmniejszyła się o 4,2%.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2021 r. zwiększyła się o 0,7%.

Popyt krajowy w I kwartale 2021 r. wzrósł realnie o 3,8%.

Spożycie ogółem w I kwartale 2021 r. zmniejszyło się realnie o 2,5%, a wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 1,0%.

Akumulacja w I kwartale 2021 r. zwiększyła się realnie o 17,5%.

Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2021 r. wzrosły realnie o 18,2%.

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)


Według wstępnego szacunku PKB w I kwartale 2021 r. był realnie niższy o 0,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., była niższa o 1,3%.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 7,3%, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., natomiast w budownictwie zmalała odpowiednio o 15,1%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach zmniejszyła się o 0,3%, a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła w porównaniu z analogicznym kwartałem 2020 r. o 2,1%.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była niższa o 18,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2021 r. wzrosła w skali roku o 2,6%.

Popyt krajowy w I kwartale 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., był wyższy o 1,0%.

Spożycie ogółem w I kwartale 2021 r. było wyższe niż przed rokiem o 0,6%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 0,2%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 2,5%.

Akumulacja brutto w I kwartale 2021 r. wzrosła o 3,4%, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 1,3%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 12,7% wobec 12,8% przed rokiem.

Departament Rachunków Narodowych
Dyrektor Anita Perzyna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: