eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS: PKB w IV kw. 2021 wzrósł o 7,3% r/r

GUS: PKB w IV kw. 2021 wzrósł o 7,3% r/r

2022-02-28 10:46

GUS: PKB w IV kw. 2021 wzrósł o 7,3% r/r

PKB w IV kw. 2021 w górę © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w IV kwartale 2021 roku, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo wzrósł o 7,3% rok do roku. Przypomnijmy, że w IV kwartale 2020 roku PKB spadł o 2,5%.

Przeczytaj także: GUS: PKB w I kw. 2021 spadł o 0,9% r/r

GUS poinformował, że w IV kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 1,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 7,6%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 7,3% w porównaniu z IV kwartałem roku poprzedniego.

W IV kwartale 2021 r. nastąpił wzrost PKB, który w skali roku wyniósł 7,3%. Wpłynął na to wzrost popytu krajowego, który ukształtował się na poziomie 11,2% (w III kw. 2021 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 8,6%). Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 30,0% (wobec wzrostu w III kwartale 2021 r. o 33,8%) oraz wzrost spożycia ogółem o 5,3% (wobec wzrostu w III kwartale 2021 r. o 3,7%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 7,9% (wobec wzrostu w III kw. 2021 r. o 4,7%). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 11,7% (wobec wzrostu w III kwartale 2021 r. o 9,3%).

fot. pixabay.com

PKB w IV kw. 2021 w górę

W IV kwartale 2021 roku, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo wzrósł o 7,3% rok do roku.


W efekcie pozytywny wpływ popytu krajowego na gospodarkę wyniósł +10,5 p. proc. (w III kwartale 2021 r. wpływ ten wyniósł +8,0 p. proc.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem i pozytywny wpływ akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +3,8 p. proc. (wobec wpływu +2,8 p. proc. w III kwartale 2021 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +3,9 p. proc. oraz wpływ spożycia publicznego -0,1 p. proc. (w III kwartale 2021 r. odpowiednio: +2,7 p. proc. i +0,1 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +2,5 p. proc. (w III kwartale 2021 r. było to +1,5 p. proc.). Odnotowano znaczący pozytywny wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych, który wyniósł +4,2 p. proc. (wobec wpływu +3,7 p. proc. w III kw. 2021 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +6,7 p. proc. (wobec +5,2 p. proc. w III kwartale 2021 r.). W IV kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -3,2 p. proc. (wobec -2,7 p. proc. w III kw. 2021 r.).

Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2015)


W porównaniu z poprzednim kwartałem, w IV kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 1,7%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kwartale 2021 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększyła się realnie o 2,0%, w tym:
  • w przemyśle o 3,8%,
  • w budownictwie o 0,9%,90,0
  • w transporcie i gospodarce magazynowej o 3,3%,
  • w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie o 0,6%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach zmniejszyła się o 4,1%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej spadła o 1,6%.

Popyt krajowy w IV kwartale 2021 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł realnie o 2,5%.

Spożycie ogółem w IV kwartale 2021 r. zwiększyło się realnie o 1,3%, spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyło się realnie o 1,5%, natomiast spożycie publiczne wzrosło o 0,3%.

Akumulacja w IV kwartale 2021 r. wzrosła realnie o 4,2%, w tym nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się realnie o 2,9%.

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)


Według wstępnego szacunku PKB w IV kwartale 2021 r. był realnie wyższy o 7,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kwartale 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., była wyższa o 7,1% w tym:
  • w przemyśle o 14,2%,
  • w budownictwie o 5,8%,
  • w handlu i naprawach o 7,7%,
  • w transporcie i gospodarce magazynowej o 16,5%,
  • w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie o 2,7%.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej zmniejszyła się o 9,9%.

Popyt krajowy w IV kwartale 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., był wyższy o 11,2%.

Spożycie ogółem w IV kwartale 2021 r. było wyższe niż przed rokiem o 5,3%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 7,9%, spożycie publiczne zmniejszyło się o 0,5%.

Akumulacja brutto w IV kwartale 2021 r. wzrosła o 30,0%, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 11,7%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 21,5% wobec 21,1% przed rokiem.

Departament Rachunków Narodowych
Anita Perzyna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: