eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS: PKB w IV kw. 2020 spadł o 2,8% r/r

GUS: PKB w IV kw. 2020 spadł o 2,8% r/r

2021-02-26 11:30

GUS: PKB w IV kw. 2020 spadł o 2,8% r/r

PKB w IV kw. 2020 spadł o 2,8% r/r © picsfive - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w IV kwartale 2020 roku, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo zmniejszył się o 2,8% rok do roku. Przypomnijmy, że w IV kwartale 2019 roku PKB wzrósł o 3,6%,

Przeczytaj także: Spadek PKB w 2020 roku niższy od prognoz

GUS poinformowała w sowim komunikacie, że w IV kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 0,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 2,7%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zmniejszył się realnie o 2,8% w porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku.

Prezentowany wstępny szacunek PKB za IV kwartał 2020 r. uwzględnia efekty wystąpienia COVID-19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom epidemii. Metody i źródła danych wykorzystane do szacunku PKB nie uległy zmianie. W zakresie źródeł danych zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie ich kompletności i porównywalności.

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto (analogiczny okres roku poprzedniego = 100)

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2020 r. zmniejszył się realnie o 2,8% rok do roku.


W IV kwartale 2020 r. nastąpił spadek PKB, który w skali roku wyniósł 2,8%. Wpłynęło na to obniżenie popytu krajowego o 3,4% (w III kw. 2020 r. odnotowano zmniejszenie popytu krajowego o 3,2%). Złożył się na to spadek akumulacji brutto o 8,7% (wobec spadku w III kwartale 2020 r. o 20,2%) oraz spadek spożycia ogółem o 1,4% (wobec wzrostu w III kwartale 2020 r. o 1,0%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyło się o 3,2% (wobec wzrostu w III kw. 2020 r. o 0,4%). Nakłady brutto na środki trwałe obniżyły się o 10,9% (wobec spadku w III kwartale 2020 r. o 9,0%).

W efekcie negatywny wpływ popytu krajowego na gospodarkę wyniósł -3,2 p. proc. (podobnie jak w III kwartale 2020 r.). Złożył się na to negatywny wpływ spożycia ogółem i negatywny wpływ akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł -1,0 p. proc. (wobec pozytywnego wpływu +0,8 p. proc. w III kwartale 2020 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł -1,7 p. proc. oraz wpływ spożycia publicznego +0,7 p. proc. (w III kwartale 2020 r. odpowiednio: +0,2 p. proc. i +0,6 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł -2,8 p. proc. (w III kwartale 2020 r. było to -1,7 p. proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ pozytywny i wyniósł +0,6 p. proc. (wobec negatywnego wpływu -2,3 p. proc. w III kw. 2020 r. ). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł -2,2 p. proc. (wobec -4,0 p. proc. w III kwartale 2020 r.). W IV kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,4 p. proc. (wobec +1,7 p. proc. w III kw. 2020 r.).

Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2015)


W porównaniu z poprzednim kwartałem, w IV kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo zmniejszył się realnie o 0,7%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kwartale 2020 r. zwiększyła się realnie o 0,2%.

W przemyśle wartość dodana brutto w IV kwartale 2020 r. zwiększyła się realnie o 2,0%.

Wartość dodana brutto w budownictwie w IV kwartale 2020 r. zwiększyła się realnie o 0,5%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach zmniejszyła się realnie o 3,7%, w transporcie wzrosła o 2,8%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej zmniejszyła się o 1,8%.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w IV kwartale 2020 r. zwiększyła się o 0,6%.

Popyt krajowy w IV kwartale 2020 r. zmniejszył się realnie o 0,7%.

Spożycie ogółem w IV kwartale 2020 r. zmniejszyło się realnie o 1,2%, spadek spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie -2,7%.

Akumulacja w IV kwartale 2020 r. zwiększyła się realnie o 17,4%.

Nakłady brutto na środki trwałe w IV kwartale 2020 r. zmniejszyły się realnie o 2,6%.

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)


Według wstępnego szacunku PKB w IV kwartale 2020 r. był realnie niższy o 2,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kwartale 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., była niższa o 3,1%.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 4,8%, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., natomiast w budownictwie zmalała odpowiednio o 5,4%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach zmniejszyła się o 4,6%, a w transporcie i gospodarce magazynowej spadek w porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r. wyniósł 0,8%.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była niższa o 15,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w IV kwartale 2020 r. wzrosła w skali roku o 2,2%.

Popyt krajowy w IV kwartale 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., był niższy o 3,4%.

Spożycie ogółem w IV kwartale 2020 r. było niższe niż przed rokiem o 1,4%, w tym spadek spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 3,2%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 3,4%.

Akumulacja brutto w IV kwartale 2020 r. zmniejszyła się o 8,7%, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe zmalały o 10,9%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 22,7% wobec 25,3% przed rokiem.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: