eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › PKB w IV kw. 2022 mocno w dół

PKB w IV kw. 2022 mocno w dół

2023-02-28 12:19

PKB w IV kw. 2022 mocno w dół

PKB w IV kw. 2022 mocno w dół © picsfive - Fotolia.com.jpg

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że według wstępnych szacunków w IV kwartale 2022 roku, produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo był o 2,4% niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 0,4% wyższy r/r.

Przeczytaj także: PKB w 2022 wzrósł o 4,9% r/r

W 4 kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 2,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 0,4%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,0% w porównaniu z 4 kwartałem roku poprzedniego.

W 4 kwartale 2022 r. nastąpił wzrost PKB, który w skali roku wyniósł 2,0%. Wpłynął na to wzrost popytu krajowego, który ukształtował się na poziomie 1,1% (w 3 kw. 2022 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 3,1%). Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 8,0% (wobec wzrostu w 3 kwartale 2022 r. o 11,4%) oraz spadek spożycia ogółem o 1,5% (wobec wzrostu w 3 kwartale 2022 r. o 0,7%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyło się o 1,5% (wobec wzrostu w 3 kw. 2022 r. o 0,9%). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,9% (wobec wzrostu w 3 kwartale 2022 r. o 2,0%).

W efekcie pozytywny wpływ popytu krajowego na gospodarkę wyniósł 1,1 p. proc. (w 3 kwartale 2022 r. wpływ ten wyniósł +3,0 p. proc.). Złożył się na to negatywny wpływ spożycia ogółem i pozytywny wpływ akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł -1,0 p. proc. (wobec wpływu +0,5 p. proc. w 3 kwartale 2022 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł -0,7 p. proc. oraz wpływ spożycia publicznego -0,3 p. proc. (w 3 kwartale 2022 r. odpowiednio +0,5 p. proc. i 0,0 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł 1,0 p. proc. (wobec 0,3 p. proc. w 3 kwartale 2022 r.). Wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych wyniósł +1,1 p. proc. (wobec wpływu +2,2 p. proc. w 3 kw. 2022 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +2,1 p. proc. (wobec +2,5 p. proc. w 3 kwartale 2022 r.). W 4 kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,9 p. proc. (wobec +0,6 p. proc. w 3 kw. 2022 r.).

fot. picsfive - Fotolia.com.jpg

PKB w IV kw. 2022 mocno w dół

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w 4 kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo zmniejszył się realnie o 2,4%.


Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2015)


W porównaniu z poprzednim kwartałem, w 4 kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo zmniejszył się realnie o 2,4%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 4 kwartale 2022 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszyła się realnie o 2,4%, w tym:
  • w przemyśle o 0,4%,
  • w budownictwie o 0,7%,90,0
  • w handlu i naprawach o 5,4%,
  • w transporcie i gospodarce magazynowej o 2,3%,
  • w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie o 0,1%.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej zwiększyła się realnie o 1,6%.

Popyt krajowy w 4 kwartale 2022 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszył się realnie o 2,3%.

Spożycie ogółem w 4 kwartale 2022 r. zmniejszyło się realnie o 3,1%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmalało realnie o 2,5%, a spożycie publiczne o 0,1%.

Akumulacja w 4 kwartale 2022 r. zmniejszyła się realnie o 1,3%, w tym nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się realnie o 1,3%.

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego


Według wstępnego szacunku PKB w 4 kwartale 2022 r. był realnie wyższy o 2,0% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 4 kwartale 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., była wyższa o 2,4% w tym:
  • w przemyśle o 3,5%,
  • w budownictwie o 0,8%,
  • w transporcie i gospodarce magazynowej o 2,9%,
  • w działalności finansowej i ubezpieczeniowej o 11,2%,
  • w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie o 2,2%

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach zmniejszyła się o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r.

Popyt krajowy w 4 kwartale 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., był wyższy o 1,1%.

Spożycie ogółem w 4 kwartale 2022 r. było niższe niż przed rokiem o 1,5%, w tym spadek spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 1,5%, a spożycia publicznego o 1,6%.

Akumulacja brutto w 4 kwartale 2022 r. wzrosła o 8,0%, w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,9%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 21,7% wobec 21,8% przed rokiem

Departament Rachunków Narodowych
Anita Perzyna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: