eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS o PKB w I kw. 2019 r.

GUS o PKB w I kw. 2019 r.

2019-06-04 10:30

GUS o PKB w I kw. 2019 r.

PKB wzrósł o 1,5% © Sergey Nivens - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze szacunki dotyczące stanu polskiej gospodarki w I kwartale bieżącego roku. Okazuje się, że w analizowanym okresie realna dynamika PKB osiągnęła poziom 4,7 proc. Jej siłą napędową kolejny raz okazał się popyt krajowy.

Przeczytaj także: GUS o PKB w IV kw. 2018 r.

W I kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,7%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,7% w porównaniu z I kwartałem ub. roku.

W I kwartale 2019 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,2% i był niższy od notowanego w IV kwartale 2018 r. (wzrost o 4,8%). Wpłynął na to zdecydowanie słabszy niż w IV kwartale 2018 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 3,2% (wobec 6,1% w IV kwartale 2018 r.). Spożycie ogółem wzrosło w tempie nieco szybszym niż w IV kwartale 2018 r. W I kwartale 2019 r. zwiększyło się ono o 4,4% (wobec 4,3% w IV kwartale 2018 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,9% i było słabsze niż w IV kwartale 2018 r. (wzrost o 4,2%). Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe wyniosło 12,6% (wobec 8,2% w IV kwartale 2018 r.). W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +4,0 p. proc. (wobec +4,6
p. proc. w IV kwartale 2018 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,5 p. proc. (wobec +3,0 p. proc. w IV kwartale 2018 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,4 p. proc. oraz spożycia publicznego +1,1 p. proc. (w IV kwartale 2018 r. odpowiednio: +2,1 p. proc. i +0,9 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +1,6 p. proc. (w IV kwartale 2018 r. było to +1,9 p. proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny i wyniósł -1,1 p. proc. (w IV kw. 2018 r. wyniósł -0,3 p. proc.). W konsekwencji dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +0,5 p. proc. (wobec +1,6 p. proc. w IV kwartale 2018 r.). W I kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy, który wyniósł +0,7 p. proc. (wobec +0,3 p. proc. w IV kw. 2018 r.).

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto

W I kwartale 2019 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy.


Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2010)


W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 1,5%.
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 r. wzrosła realnie o 1,2%.

W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2019 r. wzrosła realnie o 1,3%.

Wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2019 r. wzrosła realnie o 0,6%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 1,1%, w transporcie wzrosła o 4,5%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wartość dodana brutto wzrosła o 0,1%.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2019 r. wzrosła o 0,6%.

Popyt krajowy w I kwartale 2019 r. wzrósł realnie o 1,4%.

Spożycie ogółem w I kwartale 2019 r. wzrosło realnie o 1,0%, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 0,4%.

Akumulacja w I kwartale 2019 r. zwiększyła się realnie o 1,4%.

Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2019 r. zwiększyły się realnie o 3,7%.

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto wyrównanego sezonowo

Saldo handlu zagranicznego miało dodatni wpływ na tempo wzrostu gospodarczego.


Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)


Według wstępnego szacunku PKB w I kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 4,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., była wyższa o 4,6%.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 5,9%, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., natomiast w budownictwie była wyższa odpowiednio o 8,5%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 3,1%, a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 10,4%, w porównaniu z analogicznym kwartałem 2018 r.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 14,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2019 r. wzrosła w skali roku o 3,2%.

Popyt krajowy w I kwartale 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., był wyższy o 4,2%.

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto

Szybsze tempo wzrostu niż przeciętnie w gospodarce narodowej zanotowano w przemyśle, budownictwie, transporcie, działalności finansowej i ubezpieczeniowej; słabsze - w handlu i naprawach.


Spożycie ogółem w I kwartale 2019 r. było wyższe niż przed rokiem o 4,4%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 3,9%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 6,4%.

Akumulacja brutto w I kwartale 2019 r. wzrosła o 3,2%, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 12,6%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 13,3% wobec 12,3% przed rokiem.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: PKB, Produkt krajowy brutto

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: