eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS o PKB: są dane za I kw. 2020

GUS o PKB: są dane za I kw. 2020

2020-05-29 13:45

GUS o PKB: są dane za I kw. 2020

W I kwartale produkt wzrósł o 2% r/r ©  vege - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Najnowszy komunikat GUS na temat PKB w I kwartale br. wskazuje, że w porównaniu z analogicznym kwartałem rok temu okazał się on realnie wyższy o 2,0%. Dane są więc odrobinę lepsze aniżeli zakładano we wstępnym szacunku z 15 maja.
Jak czytamy w opublikowanym właśnie komunikacie GUS, w I kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,7%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,0% w porównaniu z I kwartałem ub. roku, co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,1 p. proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w dniu 15 maja 2020 r.

Jak podaje GUS, w analizowanym okresie głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 1,7%. Był on wyższy od popytu notowanego w IV kwartale 2019 r. (wzrost o 1,3%). Wpłynął na to wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 0,7% (wobec spadku w IV kwartale 2019 r. o -3,6%). Spożycie ogółem wzrosło o 1,8% i było niższe od notowanego w IV kwartale 2019 r. (wzrost o 3,2%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 1,2% i było niższe niż w IV kwartale 2019 r. (wzrost o 3,3%). Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe było niższe niż w IV kwartale 2019 r. i wyniosło 0,9% (wobec 6,1%).

W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +1,6 p. proc. (wobec +1,2 p. proc. w IV kwartale 2019 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +1,5 p. proc. (wobec +2,2 p. proc. w IV kwartale 2019 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +0,7 p. proc. oraz spożycia publicznego +0,8 p. proc. (w IV kwartale 2019 r. odpowiednio: +1,6 p. proc. i +0,6 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +0,1 p. proc. (w IV kwartale 2019 r. było to +1,5 p. proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ neutralny (w IV kw. 2019 r. wyniósł -2,5 p. proc.).

W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +0,1 p. proc. (wobec -1,0 p. proc. w IV kwartale 2019 r.). W I kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy +0,4 p. proc. (wobec +2,0 p. proc. w IV kw. 2019 r.).

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto

W I kwartale 2020 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy.


Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2010)


W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo zmniejszył się realnie o 0,4%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2020 r. zmniejszyła się realnie o 0,8%.

W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2020 r. zmniejszyła się realnie o 0,4%.

Wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2020 r. wzrosła realnie o 2,3%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach zmniejszyła się realnie o 2,3%, w transporcie wzrosła o 0,2%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wartość dodana brutto wzrosła o 0,4%.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2020 r. wzrosła o 0,7%.

Popyt krajowy w I kwartale 2020 r. wzrósł realnie o 0,5%.

Spożycie ogółem w I kwartale 2020 r. zmniejszyło się realnie o 1,3%, spadek spożycia w sekto-rze gospodarstw domowych wyniósł realnie 2,2%.

Akumulacja w I kwartale 2020 r. wzrosła realnie o 1,4%.

Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2020 r. zmniejszyły się realnie o 0,7%.

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto wyrównanego sezonowo

W I kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo był wyższy niż przed rokiem o 1,7%.


Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)


Według wstępnego szacunku PKB w I kwartale 2020 r. był realnie wyższy o 2,0% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., była wyższa o 2,0%.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 1,1%, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 4,9%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 0,4%, a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 1,8%, w porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 6,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2020 r. wzrosła w skali roku o 3,9%.

Popyt krajowy w I kwartale 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., był wyższy o 1,7%.

Spożycie ogółem w I kwartale 2020 r. było wyższe niż przed rokiem o 1,8%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 1,2%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 4,3%.

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto (analogiczny okres roku poprzedniego = 100)

Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 1,2% i było niższe niż w IV kwartale 2019 r. (wzrost o 3,3%).


Akumulacja brutto w I kwartale 2020 r. wzrosła o 0,7%, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 0,9%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 13,0% wobec 13,3% przed rokiem.

Prezentowany wstępny szacunek PKB za I kwartał 2020 r. uwzględnia pierwsze efekty wystąpienia COVID-19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom epidemii. Metody i źródła danych wykorzystane do szacunku PKB nie uległy zmianie. W zakresie źródeł danych zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie ich kompletności i porównywalności - podkreślił GUS.

oprac. : eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: PKB, Produkt krajowy brutto

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: