eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS o PKB w II kw. 2018 r.

GUS o PKB w II kw. 2018 r.

2018-08-31 12:31

GUS o PKB w II kw. 2018 r.

PKB wzrósł o 5% © BillionPhotos.com - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze szacunki dotyczące stanu polskiej gospodarki w II kwartale bieżącego roku. Okazuje się, że w analizowanym okresie realna dynamika PKB osiągnęła poziom 5,1 proc. Jej siłą napędową kolejny raz okazał się popyt krajowy.
W II kwartale 2018 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,0% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 5,0%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z II kwartałem ub. roku.

W II kwartale 2018 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,8% i był niższy od notowanego w I kwartale 2018 r. (wzrost o 6,8%). Wpłynął na to zdecydowanie słabszy niż w I kwartale tego roku wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 4,9% (wobec 21% w I kwartale 2018 r.). Szybciej niż w I kwartale 2018 r. rosło spożycie ogółem. W II kwartale 2018 r. zwiększyło się ono o 4,8% (wobec 4,5% w I kwartale 2018 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,9% i było nieznacznie wyższe niż w I kwartale 2018 r. (wzrost o 4,8%). Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe wyniosło 4,5%. W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +4,6 pkt. proc. (wobec +6,4 pkt. proc. w I kwartale 2018 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,7 pkt. proc. (wobec +3,6 pkt. proc. w I kwartale 2018 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,9 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,8 pkt. proc. (odpowiednio w I kwartale 2018 r.: +3,0 pkt. proc. i +0,6 pkt. proc.).

fot. mat. prasowe

PKB wyrównany i niewyrównany sezonowo

W II kwartale tego roku gospodarka Polski rozwijała się w tempie 5,1%.


Wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +0,7 pkt. proc. co, przy pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+0,2 pkt. proc.), przełożyło się na dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB, który wyniósł +0,9 pkt. proc. (wobec +2,8 pkt. proc. w I kwartale 2018 r.). W II kwartale br., po negatywnym wpływie eksportu netto w I kwartale 2018 r. (-1,2 pkt. proc.), zanotowano pozytywny wpływ popytu zagranicznego na wzrost gospodarczy, który wyniósł +0,5 pkt. proc.

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto

Tempo wzrostu popytu inwestycyjnego w II kwartale było słabsze w porównaniu z I kwartałem tego roku.


Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2010)


W porównaniu z poprzednim kwartałem, w II kwartale 2018 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 1,0%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2018 r. wzrosła realnie 1,2%.

W przemyśle wartość dodana brutto w II kwartale 2018 r. wzrosła realnie o 1,8%.

Wartość dodana brutto w budownictwie w II kwartale 2018 r. wzrosła realnie o 3,0%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 0,6%, w transporcie o 1,9%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wartość dodana brutto wzrosła o 6,6%.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w II kwartale 2018 r. wzrosła o 0,1%.

Popyt krajowy w II kwartale 2018 r. wzrósł realnie o 0,4%.

Spożycie ogółem w II kwartale 2018 r. wzrosło realnie o 1,1%, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 1,2%.

Akumulacja w II kwartale 2018 r. zmniejszyła się realnie o 3,5%.

Nakłady brutto na środki trwałe w II kwartale 2018 r. zwiększyły się realnie o 0,4%.

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto wyrównanego sezonowo

Saldo handlu zagranicznego miało pozytywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego.


Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)


Według wstępnego szacunku PKB w II kwartale 2018 r. był realnie wyższy o 5,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., była wyższa o 5,0%.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 6,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., natomiast w budownictwie była wyższa odpowiednio o 20,9%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 4,0%, a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 9,3% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2017 r.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 12,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.

fot. mat. prasowe

Dynamika realna produktu krajowego brutto

Wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 4,9%.


Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w II kwartale 2018 r. wzrosła w skali roku o 0,7%.

Popyt krajowy w II kwartale 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., był wyższy o 4,8%.

Spożycie ogółem w II kwartale 2018 r. było wyższe niż przed rokiem o 4,8%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 4,9%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 4,4%.

Akumulacja brutto w II kwartale 2018 r. wzrosła o 4,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,5%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła, podobnie jak przed rokiem, 16,2%.

oprac. : eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: PKB, Produkt krajowy brutto

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: