eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienie dyscyplinarne
 • Wypowiedzenie z pracy a jego powód

  Wypowiedzenie z pracy a jego powód

  23:07 06.06.2018 PORADA

  Dobry wieczór, otrzymałam od pracodawcy wypowiedzenie z pracy. Na nim nie jest napisane, dlaczego rozwiązuje ze mną umowę (ustaliliśmy to osobiście). Czy na świadectwie pracy będzie podany powód rozwiązania umowy? Może pracodawca zaznaczyć na świadectwie, że nastąpiło zwolnienie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, przyczyna wypowiedzenia, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy
 • Kiedy zarejestrować się w Urzędzie Pracy?

  Kiedy zarejestrować się w Urzędzie Pracy?

  07:44 28.05.2018 PORADA

  Po jakim okresie czasu mogę się zarejestrować w Urzędzie Pracy, po tym jak zostałem zwolniony dyscyplinarnie? I w jakim Urzędzie Pracy to zrobić? Tam gdzie jestem zameldowany? Czy tam gdzie mieszkam i się rozliczam w Urzędzie Skarbowym? WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne, osoba bezrobotna, rejestracja w urzędzie pracy, prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 • Zwolnienie dyscyplinarne a L4 od psychiatry

  Zwolnienie dyscyplinarne a L4 od psychiatry

  16:08 05.04.2018 PORADA

  Witam, przebywam na zwolnieniu L4, od lekarza psychiatry. Obecnie trwa wobec mnie postępowanie dyscyplinarne. Czy pracodawca może mnie zwolnić w trakcie trwania L4 z art. 52 KP? WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne, L4 od psychiatry, zwolnienie lekarskie, L4
 • Czy przysługuje odprawa rentowa lub emerytalna po zwolnieniu dyscyplinarnym art. 52 KP?

  Czy przysługuje odprawa rentowa lub emerytalna po zwolnieniu dyscyplinarnym art. 52 KP?

  13:10 18.11.2017 PORADA

  W dniu 30.12.2014 r. złożyłem w zakładzie pracy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 21.03.2013 r. o mojej częściowej niezdolności do pracy - renta stała.   W dniu 29.06.2016 r. zakład pracy zwolnił mnie dyscyplinarnie w trybie art. 52 KP, a obecnie od dnia 01.10.2017 r. został ... WIĘCEJ

  Tematy: emeryt, odprawa rentowa, odprawa emerytalna, wiek emerytalny
 • Czy pracodawca powinien mnie poinformować, kiedy kończy mi się urlop wychowawczy?

  Czy pracodawca powinien mnie poinformować, kiedy kończy mi się urlop wychowawczy?

  17:28 10.09.2017 PORADA

  Witam, złożyłam wniosek o urlop wychowawczy na 36 miesięcy. Po fakcie dowiedziałam się (od znajomych), że skoro mam męża to przysługuje mi 35, a nie 36 miesięcy. Nie wiedziałam o tym, nie znam wszystkich przepisów. Pracodawca przyjął mój wniosek i nie przesłał mi informacji, że ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o urlop wychowawczy, urlop wychowawczy, wymiar urlopu wychowawczego, wykorzystanie urlopu
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika a zwolnienie dyscyplinarne

  Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika a zwolnienie dyscyplinarne

  15:21 23.08.2017 PORADA

  Tydzień temu rozpoczęło się w stosunku do mnie postępowanie dyscyplinarne. W poniedziałek 21.08 złożyłam podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 25.08. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi od szefa o zgodzie lub jej braku. W takiej ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, zwolnienie dyscyplinarne, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, porozumienie stron
 • Zwolnienie dyscyplinarne

  Zwolnienie dyscyplinarne

  09:57 16.08.2017 PORADA

  Dzień dobry, zerwałam umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ponieważ na rozmowie rekrutacyjnej zastępca kierownika powiedział, że będę zarabiać 13,30 zł. brutto. Po moim pytaniu ile tutaj wynosi to netto, odparł "11 zł". Na umowie również mam wpisane 13,30 zł, jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, okres wypowiedzenia
 • Zwolnienie z art. 52 a zwolnienie lekarskie

  Zwolnienie z art. 52 a zwolnienie lekarskie

  22:08 04.08.2017 PORADA

  Dzień dobry, Sytuacja: Pracownik dopuścił się kradzieży mienia pracodawcy (kilka przypadków). Pracodawca dnia 14.06.2017 dowiedział się o kilku sytuacjach. Zgłosił fakt na policje. Pracownik od dnia 15.06.2017 przebywa na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie złożył wyjaśnienia na ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, kradzież, kradzież w pracy
 • Podpisanie nowej umowy będąc na wypowiedzeniu i L4

  Podpisanie nowej umowy będąc na wypowiedzeniu i L4

  20:57 27.06.2017 PORADA

  Witam, w moim zakładzie stosowany jest mobbing i przedłożyłem wypowiedzenie umowy dnia 26.06.2017. Znalazłem ofertę pracy za granicą poprzez agencję i w przyszłym tygodniu musiałbym podpisać z nimi umowę (Polska Agencja). Obecny pracodawca nie zgodzi się na wypowiedzenie za ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, okres wypowiedzenia, warunki wypowiedzenia umowy, L4
 • Zwolnienie dyscyplinarne i kara 1000 zł

  Zwolnienie dyscyplinarne i kara 1000 zł

  14:20 13.06.2017 PORADA

  Witam, pracuję w agencji ochrony Solid Security na umowę zlecenie,i mam pewien problem. Poinformowałem z wyprzedzeniem przełożonego, że nie mogę zjawić się danego dnia i oczywiście nie było mnie tego dnia w pracy, z powodu złego samopoczucia Teraz dostanę grzywnę za ten ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, nieobecność w pracy, zwolnienie dyscyplinarne, kara dla pracownika
 • Opuszczenie miejsca pracy może być usprawiedliwione

  Opuszczenie miejsca pracy może być usprawiedliwione

  00:15 17.04.2013

  ... dyscyplinarnego, a w jakich sytuacjach wystarczy kara porządkowa, wyjaśnia ekspert, Marta Kosakowska, aplikant adwokacki w TGC Corporate Lawyers. Zwolnienie dyscyplinarne to ostateczność Zwolnienie dyscyplinarne pracownika w trybie art. 52 kodeksu pracy jest środkiem wyjątkowym i należy je stosować z daleko posuniętą ostrożnością. Zastosowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, opuszczenie miejsca pracy, naruszenie obowiązków pracowniczych, kary porządkowe
 • Uzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę

  Uzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę

  00:11 15.09.2012

  ... . Sąd rozpoznający odwołanie pracownika od wypowiedzenia powinien jednak wziąć pod uwagę motywy, jakimi kierował się w poprzedniej sprawie sąd uznając zwolnienie dyscyplinarne za nieuzasadnione. www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne pracownika, dyscyplinarka, zwolnienie dyscyplinarne, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Zwolnienie dyscyplinarne - w jakim terminie?

  Zwolnienie dyscyplinarne - w jakim terminie?

  10:45 29.08.2012

  ... się jednocześnie np. przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku oraz zawinionej utraty uprawnień wówczas miesięczny termin, w którym dopuszczalne jest dyscyplinarne zwolnienie pracownika, biegnie odrębnie dla każdej z tych przyczyn. Podstawa prawna: Art. 3¹ oraz art. 52 Kodeksu pracy. Płace w firmie pomogą ci ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie dyscyplinarne pracownika, dyscyplinarka, rozwiązanie umowy o pracę
 • Zwolnienie pracownika na skutek niezdolności do pracy

  Zwolnienie pracownika na skutek niezdolności do pracy

  13:14 23.05.2012

  ... okresów tej niezdolności określonych w Kodeksie pracy. Zgoda pracownika może być domniemana Pracownik wniósł pozew do sądu o odszkodowanie za bezprawne zwolnienie dyscyplinarne, dokonane przez pracodawcę za pierwszym razem. Sąd nie podzielił stanowiska pracownika. Uznał, że wystąpienie o urlop wypoczynkowy stanowiło domniemaną zgodę pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: niezdolność do pracy, zwolnienie lekarskie, świadczenie rehabilitacyjne, zwolnienie dyscyplinarne
 • Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę

  Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę

  10:29 11.05.2012

  Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu pracy ("kp") pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, bez wypowiedzenia z winy pracownika w trzech następujących przypadkach: ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika przestępstwa oraz zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, kodeks pracy, zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie dyscyplinarne pracownika
 • Zwolnienie dyscyplinarne podczas trwania urlopu

  Zwolnienie dyscyplinarne podczas trwania urlopu

  13:27 10.05.2012

  ... , zawinione uchybienia pracownicze, które spowodowały zagrożenie interesów lub istotną szkodę w mieniu pracodawcy.(wyrok SN z 23 września 1997 r., I PKN 274/97) Uwaga! Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy (np ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne pracownika, zwolnienie dyscyplinarne, rozwiązanie umowy o pracę, urlop wypoczynkowy
 • Zwolnienie dyscyplinarne za nadużywanie firmowego sprzętu?

  Zwolnienie dyscyplinarne za nadużywanie firmowego sprzętu?

  13:37 29.03.2012

  ... sądu żądając odszkodowania. Twierdził, że jego działania nie można zakwalifikować, jako ciężkie naruszenie obowiązków, o którym mowa w art. 52 kp, a zatem zwolnienie dyscyplinarne było bezprawne. Uzasadnienie SN: Sąd Najwyższy stwierdził, że w kodeksowym pojęciu "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych" mieszczą się trzy elementy ... WIĘCEJ

  Tematy: dyscyplinarka, zwolnienie dyscyplinarne, naruszenie obowiązków pracowniczych, obowiązki pracownika
 • Kiedy zwolnienie dyscyplinarne?

  Kiedy zwolnienie dyscyplinarne?

  13:31 17.05.2011

  Pracodawca, chcąc zwolnić pracownika, ma do wyboru dwa sposoby rozwiązania stosunku pracy. Może złożyć oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia: z winy pracownika - nazywane popularnie "dyscyplinarką" - albo bez winy pracownika. Może też oświadczyć, że rozwiązuje umowę o pracę za wypowiedzeniem. Jeśli pracodawca ma uzasadnione ... WIĘCEJ

  Tematy: dyscyplinarka, zwolnienie dyscyplinarne pracownika, zwolnienie dyscyplinarne, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Odpowiedzialność materialna pracowników za mienie firmy

  Odpowiedzialność materialna pracowników za mienie firmy

  12:19 24.01.2011

  ... powierzonego towaru lub maszyn” – wyjaśnia Kamil Markiewicz z Działu Prawnego D.A.S. Zwolnienie dyscyplinarne Podstawową sankcją określoną w Kodeksie pracy za działanie na szkodę pracodawcy i ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych jest zwolnienie dyscyplinarne, czyli rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika w trybie natychmiastowym bez ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, odpowiedzialność majątkowa pracownika, odpowiedzialność za szkodę, zwolnienie dyscyplinarne
 • Zwolnienie dyscyplinarne w nietypowych przypadkach

  Zwolnienie dyscyplinarne w nietypowych przypadkach

  13:22 15.12.2010

  ... samodzielnie (nie konsultuje go z przedstawicielami pracowników). Zwolnienie dyscyplinarne po upływie miesiąca od zdarzenia, które je spowodowało Dyscyplinarne rozwiązanie umowy nie jest możliwe po upływie 1. miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej zwolnienie. Jednak bieg miesięcznego terminu z art. 52 ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne pracownika, zwolnienie dyscyplinarne, dyscyplinarka, wypowiedzenie umowy o pracę


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: