eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zgromadzenie wspólników
 • Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: sprawozdanie z działalności spółki i finansowe

  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: sprawozdanie z działalności spółki i finansowe

  00:10 16.01.2019

  ... wspólnikami, a dla wspólnika mniejszościowego zwyczajne zgromadzenie wspólników jest właściwe jedyną możliwością na przedstawienie swojego stanowiska co do dalszego prowadzenia spraw Spółki. W związku z powyższym, istotne jest, aby przystępując do obrad podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników zarząd spółki w sposób dostateczny przygotował się ... WIĘCEJ

  Tematy: Zwyczajne zgromadzenie wspólników, zgromadzenie wspólników, zarząd spółki, sprawozdanie finansowe
 • Orzeczenie sądu zamiast uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o.

  Orzeczenie sądu zamiast uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o.

  00:25 13.07.2016

  ... została podjęta w sposób sprzeczny z wymaganiami przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co nie została podjęta w ogóle. Czy istnieje zatem możliwość, aby uchwała wspólników została zastąpiona orzeczeniem sądu? Analiza przepisów k.s.h. pozwala na przejęcie, że w pewnych ściśle określonych wypadkach taka możliwość jest dopuszczalna. Dotyczy to ... WIĘCEJ

  Tematy: orzeczenie sądu, uchwała wspólników, uchwała wspólników spółki z o.o., zgromadzenie wspólników
 • Zwołanie zgromadzenia wspólników przez podmiot nieuprawniony

  Zwołanie zgromadzenia wspólników przez podmiot nieuprawniony

  00:30 18.11.2014

  ... wspólnej woli do podejmowania uchwał. W innym orzeczeniu wskazuje zaś, że aby zgromadzenie zwołane nieformalnie zyskało uprawnienie do podejmowania ważnych uchwał, konieczna jest zgoda wszystkich wspólników wchodzących w skład organu, jakim jest zgromadzenie wspólników oraz zaistnienie oczywistej potrzeby jego zwołania z uwagi na przepis ustawy lub ... WIĘCEJ

  Tematy: zgromadzenie wspólników, zwołanie zgromadzenia wspólników, zarząd spółki, spółka z o.o.
 • Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników

  Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników

  00:44 10.06.2014

  ... wspólników na drodze sądowej. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników przysługuje w sytuacji, w której uchwała wspólników ... powództwa o stwierdzenie nieważności innych organów spółki niż zgromadzenie wspólników i walne zgromadzenie. Istniejącą lukę w tym zakresie praktyka wypełnia możliwością wytoczenia powództwa na podstawie ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała spółki, nieważność uchwały spółki, nieważność uchwały wspólników, uchwała wspólników
 • Uchwała zgromadzenia wspólników - kto może ją zaskarżyć?

  Uchwała zgromadzenia wspólników - kto może ją zaskarżyć?

  08:12 15.05.2014

  ... przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Jeśli powództwo zostanie uznane za zasadne, sąd wyda wyrok w którym uchyli przedmiotową uchwałę. Uchwała zgromadzenia wspólników może natomiast zostać uznana za nieważną, gdy jest sprzeczna z ustawą – art. 252 § 1 k.s.h. (dla sp. z o.o.) oraz art. 425 § 1 k.s.h. (dla spółki akcyjnej ... WIĘCEJ

  Tematy: zgromadzenie wspólników, uchwała zgromadzenia wspólników, wspólnicy spółki, spółka akcyjna
 • Podjęcie czynności prawnej bez zgody zgromadzenia wspólników

  Podjęcie czynności prawnej bez zgody zgromadzenia wspólników

  13:55 04.11.2013

  ... zmierza do ochrony właścicieli (w sensie ekonomicznym) spółki – wspólników oraz akcjonariuszy przed samowolnym działaniem kadry menadżerskiej. Jednak biorąc pod uwagę potrzeby obrotu gospodarczego (niejednokrotnie szybkie formalne wyrażenie zgody np. przez zgromadzenie wspólników jest niemożliwe z uwagi na wymogi związane z procesem zwoływania ... WIĘCEJ

  Tematy: zgromadzenie wspólników, uchwała wspólników, walne zgromadzenie, zarząd spółki
 • Kodeks Spółek Handlowych - art. 15

  Kodeks Spółek Handlowych - art. 15

  00:20 11.10.2013

  ... rynkowej. Co prawda, zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie przedmiotowej umowy jednakże nie precyzowała ona warunków jej zawarcia oraz osoby, z którą ma zostać zawarta. W przedmiotowej sprawie SN musiał rozstrzygnąć, czy po pierwsze zgoda blankietowa zgromadzenia wspólników bez sprecyzowania warunków zawarcia ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, spółki, spółka
 • Pełnomocnik spółki z o.o. do zawarcia umowy z członkiem zarządu

  Pełnomocnik spółki z o.o. do zawarcia umowy z członkiem zarządu

  00:20 07.08.2013

  ... . Wobec tego pełnomocnictwo udzielane przez zgromadzenie wspólników nie podlega w szczególności regule zawartej w art. 99 par. 1 kc. Orzeczenie SN z 15 czerwca 2012 roku Wspomniana wyżej uchwała SN zapadła na gruncie stanu faktycznego odnoszącego się do udzielenia przez zgromadzenie wspólników pełnomocnictwa do sprzedaży na rzecz członka ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki z o.o., udzielenie pełnomocnictwa, członek zarządu, pełnomocnik spółki
 • Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.- gdzie przeprowadzać?

  Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.- gdzie przeprowadzać?

  00:44 16.07.2013

  ... się np. w Bytomiu może w umowie spółki wskazać, iż zgromadzenia wspólników będą się odbywać także w Gdańsku, Krakowie i Białymstoku. W takim wypadku wybór miejsca przeprowadzenia zgromadzenia będzie należał do osoby zwołującej zgromadzenie (najczęściej do zarządu). Ponadto zgromadzenie wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium ... WIĘCEJ

  Tematy: zgromadzenie wspólników, wspólnicy spółki, spółka z o.o., umowa spółki
 • Pozew przeciwko członkom zarządu przy braku uchwały wspólników

  Pozew przeciwko członkom zarządu przy braku uchwały wspólników

  10:32 12.07.2012

  ... o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru wymaga uchwały wspólników. Oznacza to, że na prowadzenie procesu o odszkodowanie przeciwko członkom zarządu potrzebne jest wyrażenie zgody przez zgromadzenie wspólników. Jak ma się zachować sąd, do którego wpłynie powództwo przeciwko członkom zarządu ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała wspólników, wspólnicy spółki, zgromadzenie wspólników

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: