eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółka kapitałowa
 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kiedy kończy się mandat, a kiedy kadencja?

  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kiedy kończy się mandat, a kiedy kadencja?

  00:44 15.05.2022

  ... znaczenie, ponieważ ma przełożenie na decyzje podejmowane przez daną osobę w spółce i w jej imieniu. Są sytuacje, kiedy wadliwą reprezentację można naprawić (spółka ma możliwość zastępczego potwierdzenia umów podpisanych na jej rzecz przez nieuprawnioną osobę), jednak w wielu będzie miała ona nieodwracalne, negatywne skutki ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu spółek handlowych, kodeks spółek handlowych, mandat członka zarządu, termin wygaśnięcie mandatu
 • Amortyzacja po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

  Amortyzacja po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

  11:16 25.04.2022

  ... to dobra wiadomość dla przedsiębiorców dokonujących lub planujących przeprowadzenie przekształcenia formy prowadzonej działalności. Organ podatkowy potwierdził, że powstała z przekształcenia spółka kapitałowa może kontynuować amortyzację stosowaną przez przekształcaną JDG. Równie ważny dla firm planujących transformację jest fakt, że korzystając po ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność gospodarcza, forma prawna działalności gospodarczej, przekształcenie w spółkę
 • Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  09:04 04.02.2022

  ... organu egzekucyjnego w omawianej sprawie W toku postępowania organ egzekucyjny ustalił, że spółka składała deklaracje, w których nie wykazywała przychodu i dodatkowo nie posiadała majątku ... długi podatkowe spółki. Do egzekucji z majątku członka zarządu dochodzi, jeżeli spółka nie ma majątku, z którego może pokryć zobowiązanie. Dlatego też egzekucja z ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna
 • Zawarcie lub zmiana umowy spółki kapitałowej: kiedy obowiązek zapłaty PCC

  Zawarcie lub zmiana umowy spółki kapitałowej: kiedy obowiązek zapłaty PCC

  09:27 23.12.2021

  ... dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość ... 0,5% podstawy opodatkowania określonej w powyższy sposób. Właściwym urzędem skarbowym jest urząd, w którym spółka ma siedzibę. Opodatkowania dokonuje się na deklaracji PPC-3, którą należy ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki kapitałowej

  Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki kapitałowej

  09:23 07.08.2021

  Likwidacja spółki kapitałowej jest bardzo formalnym procesem uregulowanym przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych. Rozwiązanie ma miejsce po przeprowadzonej likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Podział pozostałego po likwidacji majątku spółki musi nastąpić po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji i wezwania wierzycieli ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Inwestowanie w prostą spółkę akcyjną a podatek dochodowy

  Inwestowanie w prostą spółkę akcyjną a podatek dochodowy

  13:53 19.07.2021

  ... przy tym obniżyć podstawy opodatkowania o poniesione koszty. Z tego punktu widzenia znacznie wygodniejszą formą prowadzenia działalności, z perspektywy inwestora, będzie spółka osobowa, która pozwala na bezpodatkowe otrzymanie zwrotu zainwestowanego wkładu (jak wynika z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, dotyczy to także częściowego ... WIĘCEJ

  Tematy: prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna, spółka kapitałowa, podatek od dywidendy
 • Przekształcenie spółki komandytowej. Jaka forma prawna będzie najlepsza?

  Przekształcenie spółki komandytowej. Jaka forma prawna będzie najlepsza?

  00:30 11.11.2020

  ... założenia takiej działalności jest więc dość wysoki. Spółka komandytowa a spółka jawna Druga opcja to spółka jawna, czyli najmniej skomplikowana ze wszystkich form spośród ... wspólnicy (nie bierze się pod uwagę wysokości wniesionego kapitału). Spółka komandytowa a spółka akcyjna Spółka akcyjna to jedyna forma prawna, która pozwala na notowanie akcji ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, przekształcenie spółki, spółka, spółki
 • Zmiany w k.s.h. to rewolucja w biznesie

  Zmiany w k.s.h. to rewolucja w biznesie

  00:22 23.10.2020

  Projekt ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych wprowadza zasadę biznesowej oceny sytuacji (business judgement rule), zgodnie z którą ocena działań członków organów spółek kapitałowych będzie dokonywana pod kątem prawidłowości trybu podejmowania decyzji, w odniesieniu do momentu jej podejmowania oraz okoliczności temu towarzyszących, a nie z ... WIĘCEJ

  Tematy: business judgement rule, kodeks spółek handlowych, spółka, spółki
 • Dopuszczalny zakres pełnomocnictwa przy umowach i sporach z członkami zarządu

  Dopuszczalny zakres pełnomocnictwa przy umowach i sporach z członkami zarządu

  12:24 17.06.2019

  ... reprezentowania spółki w sprawie konkretnej umowy oraz w ściśle określonym sporze między członkiem zarządu a spółką. Z takim stanowiskiem nie zgodziła się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która złożyła zażalenie. Rozpoznający sprawę sąd pierwszej instancji powziął poważne wątpliwości interpretacyjne w zakresie prawidłowej wykładni przepisu ... WIĘCEJ

  Tematy: zakres pełnomocnictwa, pełnomocnictwo, spółka kapitałowa, reprezentacja spółki
 • Prosta spółka akcyjna - nowa forma spółki kapitałowej

  Prosta spółka akcyjna - nowa forma spółki kapitałowej

  11:00 24.04.2019

  ... .) – dział IA, usytuowany w tytule III, po dziale I, składający się z art. od 3001 do 300¹³³. Prosta spółka akcyjna w organizacji Z chwilą zawarcia umowy prostej spółki akcyjnej powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji. Reprezentuje ją pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą akcjonariuszy do czasu ustanowienia zarządu. PSA w organizacji ... WIĘCEJ

  Tematy: prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna, spółka kapitałowa

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: