eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółka kapitałowa
 • Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

  Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

  12:09 04.04.2023

  ... stronie spółki przejmującej. Czego dotyczyła sprawa? Grupa kapitałowa zaplanowała uproszczenie i uporządkowanie struktury właścicielskiej, w tym połączenie spółki A ... powstaniem po jej stronie przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT. Spółka uważała, że brak - w jej przypadku - podwyższenia kapitału zakładowego nie wyklucza zastosowania ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, spółka osobowa, przejęcie spółki, przychód spółki
 • Rekordowa wygrana i finał głośnej sprawy z fiskusem

  Rekordowa wygrana i finał głośnej sprawy z fiskusem

  11:47 15.12.2022

  ... kontroli, decyzje podatkowe, zabezpieczenie majątku firmy, blokada rachunków, aż w końcu spółka stanęła u progu bankructwa. Dzięki wnioskowi prawników udało się wstrzymać ... Stanek, radca prawny z Kancelarii STANEK Legal Kancelaria Prawnicza. Po 4 latach sporu spółka ostatecznie wygrała w NSA, lecz ogłosiła upadłość. Jednak wygrana nie zakończyła sporu ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, postępowanie podatkowe, karuzela podatkowa, należyta staranność
 • Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  10:52 21.10.2022

  ... spółki zależnej winno podjąć uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek ze wskazaniem spółki dominującej, zapadającą większością trzech czwartych głosów, a ponadto spółka dominująca i spółka zależna ujawniają w rejestrze uczestnictwo w grupie spółek. Ujawnienie uczestnictwa w grupie spółek następuje przez wpisanie wzmianki do rejestru, jeśli ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Odpowiedzialność członka zarządu - nowe zasady

  Odpowiedzialność członka zarządu - nowe zasady

  00:54 27.09.2022

  ... należytej staranności w przypadku członków zarządu wynika z zawodowego charakteru ich działalności. Zasadniczo jest to wystandaryzowany i zobiektywizowany wzorzec, którego nie można obniżyć. Spółka w swoim statucie nie może zatem uznać, że nie jest konieczne postępowanie członków jej organów zgodnie z tym wzorcem. Wręcz przeciwnie, w statucie ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, członkowie zarządu, zarząd spółki
 • Rada Nadzorcza w spółce kapitałowej z nowymi uprawnieniami

  Rada Nadzorcza w spółce kapitałowej z nowymi uprawnieniami

  13:32 05.09.2022

  13 października bieżącego roku zacznie obowiązywać ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.807 z dnia 2022.04.12). Powyższa zmiana kodeksu spółek handlowych w większości dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego szeroko już komentowanego tzw. Prawa holdingowego. ... WIĘCEJ

  Tematy: rada nadzorcza, spółka kapitałowa, spółki kapitałowe, prosta spółka akcyjna
 • Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  14:16 22.08.2022

  ... umownych, które przyjęły wspólną strategię gospodarczą. Do stworzenia grupy spółek, prócz spółki dominującej, potrzebna będzie dodatkowo co najmniej jedna spółka zależna. Spółka dominująca korzysta z domniemania, że dysponuje większością głosów umożliwiającą podjęcie uchwały o uczestnictwie w grupie spółek oraz o zmianie umowy, albo statutu spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki. Jak się bronić?

  Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki. Jak się bronić?

  10:13 04.08.2022

  ... zarządu według przepisów kodeksu spółek handlowych Każda spółka kapitałowa ma nieco inaczej uregulowany mechanizm odpowiedzialności członków zarządu. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których roszczenia wierzycieli względem członków zarządu są aktualizowane: Spółka z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością) Ustawa wprowadza mechanizm wtórnej ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, członkowie zarządu, zarząd spółki
 • Prawo do dywidendy - kiedy i dla kogo?

  Prawo do dywidendy - kiedy i dla kogo?

  11:25 23.05.2022

  ... w pewnym momencie chcemy go wypłacić. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest to prosta kwestia: przedsiębiorca swobodnie dysponuje swoimi pieniędzmi. Za to spółka, zwłaszcza kapitałowa, ma do czynienia z bardziej skomplikowaną sytuacją. Wówczas dochodzi do wypłaty zysków wspólnikom, co w prawie określa się mianem dywidendy. Odbywa ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, prawo do dywidendy, dywidendy, wypłata dywidendy
 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kiedy kończy się mandat, a kiedy kadencja?

  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kiedy kończy się mandat, a kiedy kadencja?

  00:44 15.05.2022

  ... znaczenie, ponieważ ma przełożenie na decyzje podejmowane przez daną osobę w spółce i w jej imieniu. Są sytuacje, kiedy wadliwą reprezentację można naprawić (spółka ma możliwość zastępczego potwierdzenia umów podpisanych na jej rzecz przez nieuprawnioną osobę), jednak w wielu będzie miała ona nieodwracalne, negatywne skutki ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu spółek handlowych, kodeks spółek handlowych, mandat członka zarządu, termin wygaśnięcie mandatu
 • Amortyzacja po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

  Amortyzacja po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

  11:16 25.04.2022

  ... to dobra wiadomość dla przedsiębiorców dokonujących lub planujących przeprowadzenie przekształcenia formy prowadzonej działalności. Organ podatkowy potwierdził, że powstała z przekształcenia spółka kapitałowa może kontynuować amortyzację stosowaną przez przekształcaną JDG. Równie ważny dla firm planujących transformację jest fakt, że korzystając po ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność gospodarcza, forma prawna działalności gospodarczej, przekształcenie w spółkę

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: