eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wypłata dywidendy
 • Prawo do dywidendy - kiedy i dla kogo?

  Prawo do dywidendy - kiedy i dla kogo?

  11:25 23.05.2022

  ... własne. Podsumowując, dla spółki, której działalność prowadzona stanowi jedyne źródło przychodu, zaliczka na poczet dywidendy będzie korzystnym sposobem do uzyskiwania regularnych wypłat środków. Co istotne, wypłata dywidendy w pierwszym roku działalności spółki z o.o. nie będzie możliwa – według artykułu 198 kodeksu spółek handlowych, wspólnicy ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, prawo do dywidendy, dywidendy, wypłata dywidendy
 • Dywidenda z brytyjskiej spółki z podatkiem CIT

  Dywidenda z brytyjskiej spółki z podatkiem CIT

  13:23 09.03.2022

  ... Wypłata dywidendy nie nastąpi wskutek likwidacji spółki UK, nie będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki UK. Nie znajdzie tutaj też zastosowania art. 22c ustawy o CIT (tzw. mała klauzula). Spółka zadała pytanie, czy wypłata dywidendy ... , jeżeli wypłata dywidendy lub ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Polski Ład: co to jest ukryta dywidenda i podmioty powiązane

  Polski Ład: co to jest ukryta dywidenda i podmioty powiązane

  09:11 13.01.2022

  Polski Ład wprowadza do prawa podatkowego pojęcie "ukrytej dywidendy" i regulacje mające na celu zapobieganie ich wypłacaniu. Nowe przepisy mogą dotknąć podmioty, które dotychczas rozliczały się z udziałowcem w inny sposób niż wypłata dywidendy, w tym w szczególności w oparciu o system prowizyjny zależny od zysku. Co istotne, w wyniku konsultacji ... WIĘCEJ

  Tematy: ukryta dywidenda, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Zwolnienie z podatku od dywidendy: spór o weryfikację rzeczywistego beneficjenta

  Zwolnienie z podatku od dywidendy: spór o weryfikację rzeczywistego beneficjenta

  14:07 25.09.2021

  ... z głównych celów transakcji lub innych czynności oraz sposób działania były sztuczne. Kwestia beneficjenta rzeczywistego W przeszłości zastosowanie zwolnienia z WHT w zakresie wypłaty dywidendy zgodnie z art. 22 ustawy o CIT było uzależnione od posiadania certyfikatu rezydencji oraz oświadczenia, że nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Polski Ład: usługi świadczone przez wspólnika nie będą kosztem podatkowym spółki

  Polski Ład: usługi świadczone przez wspólnika nie będą kosztem podatkowym spółki

  13:26 14.09.2021

  ... wspólnika nie będą istotne, lecz w przypadku spółki stanowią dodatkowe koszty i pomniejszają zobowiązanie podatkowe, co nie ma miejsca w przypadku klasycznej wypłaty dywidendy. Należy wskazać, że przepisy Polskiego Ładu nie przewidują żadnego limitu wydatków o takim charakterze. Wprowadzają natomiast bezwzględny zakaz kwalifikacji tego rodzaju ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura, faktura VAT, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Inwestowanie w prostą spółkę akcyjną a podatek dochodowy

  Inwestowanie w prostą spółkę akcyjną a podatek dochodowy

  13:53 19.07.2021

  ... między akcjonariuszy nie może przekraczać sumy zysku …, oraz kwoty z kapitału akcyjnego, która została przeznaczona do wypłaty dywidendy. Zrównanie zwrotu wkładów z wypłatą dywidendy znalazło także swoje odzwierciedlenie w ustawach podatkowych, albowiem równocześnie z regulacjami dotyczącymi P.S.A. weszły w życie przepisy zaliczające wypłatę ... WIĘCEJ

  Tematy: prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna, spółka kapitałowa, podatek od dywidendy
 • Zwolnienie z podatku u źródła od dywidendy a należyta staranność

  Zwolnienie z podatku u źródła od dywidendy a należyta staranność

  12:36 06.07.2020

  ... właścicielem udziałów (akcji) spółki zależnej, co wydaje się logiczne, skoro uprawnienie do otrzymania dywidendy właśnie od posiadania własności udziałów zależy. W świetle przytoczonego orzeczenia, w celu skorzystania z prawa do zwolnienia dywidendy wypłacanej na rzecz udziałowca z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem, na podstawie art. 22 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Podatek u źródła od dywidendy: należyta staranność

  Podatek u źródła od dywidendy: należyta staranność

  13:10 20.02.2020

  Nowe przepisy dotyczące poboru podatku u źródła zostały kolejny raz odroczone przez Ministerstwo Finansów (zob. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Pomimo tego, od 1 stycznia 2019 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Dywidendy za 2018 r. Który deweloper wypłaci najwięcej?

  Dywidendy za 2018 r. Który deweloper wypłaci najwięcej?

  10:37 12.07.2019

  ... rosła liczba deweloperów mieszkaniowych, którzy decydowali się na wypłatę dywidendy, osiągając przed rokiem poziom jedenastu firm. W roku bieżącym na ... spółek deweloperskich o profilu stricte mieszkaniowym, których zarządy podjęły decyzję o wypłacie dywidendy, a WZA je zatwierdziły, zmniejszyła się o trzy - dodajmy jak najbardziej zyskowne spółki - ... WIĘCEJ

  Tematy: deweloperzy, dywidendy, inwestowanie w akcje, wypłata dywidendy
 • Wypłaty dywidend z wyższym podatkiem u źródła

  Wypłaty dywidend z wyższym podatkiem u źródła

  13:56 21.05.2019

  ... przewyższających tę kwotę, gdyż niezależnie od tego, czy taka wypłata podlega opodatkowaniu w Polsce, czy nie oraz niezależnie od tego, jaka stawka ... wskazuje, że polskie spółki zależne w większości będą wypłacały zagranicznym udziałowcom dywidendy w pełnej wysokości (jedynie z potrąceniem podatku u źródła w stawce faktycznie należnej), a ponadto ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, podatek CIT, dywidenda, wypłata dywidend

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: