eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › wpis do KRS
 • Wpis do KRS. Co może sąd rejestrowy?

  Wpis do KRS. Co może sąd rejestrowy?

  00:19 02.07.2022

  ... „T.P.” Reprezentowana przez przywróconego prezesa spółka 10 marca 2020 r. złożyła wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zmian osobowych w zarządzie spółki dokonanych podczas ... jedynie roli technicznej. Upoważnienie z art. 23 ust. 1 ustawy o KRS legitymuje go nie tylko do zbadania czy złożony wniosek zawiera dane zgodne z dokumentami, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wpis do KRS, wniosek do KRS, sąd rejestrowy
 • Rejestracja spółki przez S24, czy w formie klasycznej?

  Rejestracja spółki przez S24, czy w formie klasycznej?

  00:30 01.05.2022

  ... etapem jest złożenie wniosku o rejestrację w KRS, również na gotowym formularzu. Do tego wniosku niezbędne jest załączenie podpisanej umowy spółki z podpisanymi załącznikami. Ujawnione tam informacje zostaną zaciągnięte do formularza rejestracyjnego. Termin rejestracji Opłacony wniosek (250 zł wpis do KRS i 100 zł opłaty za ogłoszenie pierwszego ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja spółki, S24, rejestracja spółki przez internet, wpis do KRS
 • Spółka z o.o. Co warto wiedzieć przed jej założeniem?

  Spółka z o.o. Co warto wiedzieć przed jej założeniem?

  00:44 06.08.2021

  ... do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), przekazuje dane nowej spółki za pomocą systemu elektronicznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i rejestru REGON. Natomiast wspomniany powyżej CRP KEP przekazuje dane do ZUS. Opłata za wpis spółki do KRS ... tańszy - płacimy 250 zł za wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzenie działalności gospodarczej
 • Od 1 lipca wpis do KRS tylko elektronicznie

  Od 1 lipca wpis do KRS tylko elektronicznie

  11:12 28.06.2021

  ... wpis do KRS będzie możliwy tylko w formie online. Postępowanie rejestrowe ma przyśpieszyć, a możliwość ... nie będzie mógł skutecznie złożyć wniosku do odpowiedniego sądu rejestrowego – dodaje ekspert z kanclelarii Oniszczuk & Associates. Uwaga na tajemnicę Są też pułapki. Do elektronicznego wpisu do KRS wnioskodawca będzie mógł wprowadzać załączniki, ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wpis do KRS, ustawa o KRS, wniosek do KRS
 • Rejestr KRS w wersji elektronicznej od 1 lipca 2021. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Rejestr KRS w wersji elektronicznej od 1 lipca 2021. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  11:55 12.02.2021

  ... sposób dojdzie do uproszczenia procedury zapoznawania się z treścią akt. Za to wszelkie pisma w postaci papierowej nadal będą udostępniane do wglądu w sądzie rejestrowym. Wyjątek: elektroniczne wnioski do KRS składane przez inne podmioty Podmioty wpisane do KRS, ale znajdujące się poza rejestrem przedsiębiorców (np. zaliczane do rejestru fundacji ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wpis do KRS, ustawa o KRS, wniosek do KRS
 • Krajowy Rejestr Sądowy - wnioski tylko online. Jakie jeszcze usprawnienia?

  Krajowy Rejestr Sądowy - wnioski tylko online. Jakie jeszcze usprawnienia?

  00:44 27.02.2020

  ... trudne w obsłudze systemy. Błędów należy spodziewać się głównie na początku obowiązywania regulacji, ale to może wystarczyć do wprowadzenia sporego zamieszania związanego nawet z najbardziej standardowymi wnioskami do KRS. Obok szeregu zastrzeżeń trzeba jednak podkreślić, że informatyzacja postępowań to krok w dobrym kierunku. Wszechobecny papier ... WIĘCEJ

  Tematy: Krajowy Rejestr Sądowy, KRS, wniosek do KRS, wpis do KRS
 • Wnioski do KRS od marca 2021 r. jedynie drogą elektroniczną

  Wnioski do KRS od marca 2021 r. jedynie drogą elektroniczną

  00:35 05.02.2020

  ... poz. 398) od 1 marca 2021 r. wnioski i wpis do KRS wykreślenie będą składane ... wpis zmiany danych w KRS w związku z czynnościami dokonanymi przed notariuszem zobowiązany będzie do wskazania jedynie tegoż numeru repozytorium, bez konieczności składania oryginału bądź kopii dokumentu do akt rejestrowych. Natomiast w wnioski do KRS lub dokumenty do ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek do KRS, wpis do KRS, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Jakie zmiany musisz wpisać do KRS?

  Jakie zmiany musisz wpisać do KRS?

  00:35 31.01.2020

  ... z art. 35a ustawy o KRS; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania; przepisy ustaw szczególnych. Obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców, z mocy ustawy o KRS, dotyczy: spółek jawnych ... WIĘCEJ

  Tematy: wpis do KRS, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  11:20 17.10.2018 PORADA

  Witam, jesteśmy na etapie zakładania spółki z o.o., udało nam się już zawrzeć umowę spółki notarialnie (wkład wnoszony aportem), ale teraz chcemy złożyć wniosek o wpis do KRS. Czy możemy zrobić to przez internet? Jeśli osobiście, to czy wszyscy wspólnicy muszą stawić się w ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., siedziba spółki, adres zameldowania, wpis do KRS
 • Zmiany w ustawie KRS - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

  Zmiany w ustawie KRS - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

  00:44 06.04.2018

  ... do reprezentacji spółki, likwidatorzy oraz prokurenci będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o adresie do doręczeń. Oświadczenie o adresie powinno zostać złożone podczas wniosku o wpis osób reprezentujących spółkę, likwidatorów i prokurentów do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku, gdy adres do ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, ustawa o KRS, wpis do KRS
 • Rejestry przedsiębiorców dokonują samooczyszczenia

  Rejestry przedsiębiorców dokonują samooczyszczenia

  12:56 14.02.2018

  ... do KRS żadnego sprawozdania finansowego, a adres siedziby zmieniły trzykrotnie, nie aktualizując wpisu w KRS, co świadczy o tym, że przepisy te nie są zbyt rygorystycznie egzekwowane. Wskazać należy jednocześnie, że aktualne informacje rejestrowe pożądane są nie tylko przez kontrahenta, ale także przez samą spółkę. Choćby wpis ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestr przedsiębiorców, KRS, wpis do KRS, wpis do rejestru
 • Czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy?

  Czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy?

  10:54 26.04.2017 PORADA

  Witam, czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy? WIĘCEJ

  Tematy: rozszerzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, spółka z o.o., umowa spółki
 • Zakup gruntu przez spółkę z o.o. Gdzie zgłosić?

  Zakup gruntu przez spółkę z o.o. Gdzie zgłosić?

  17:15 04.08.2015 PORADA

  Witam, czy przy zakupie gruntu przez spółkę z o.o. muszę to gdzieś zgłosić? Chodzi mi o KRS bądź Urząd Skarbowy? WIĘCEJ

  Tematy: zakup gruntu, spółka z o.o., wpis do KRS, KRS
 • Jak odzyskać zaległe wynagrodzenia?

  Jak odzyskać zaległe wynagrodzenia?

  15:15 25.10.2014 PORADA

  Witam, chciałbym się dowiedzieć, gdzie mamy się udać po pismo stwierdzające wpis nowej firmy do KRS-u i czy ta firma ma następcę prawnego? Czy jakiś urząd może nam wydać takie pismo? Już pisałem kiedyś, że były pracodawca zlikwidował firmę nie wypłacając nam od pół roku ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległe wynagrodzenie, wpis do KRS, likwidacja firmy, rozprawa sądowa
 • Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

  Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

  17:31 18.09.2014 PORADA

  Witam, pytanie dotyczy stwierdzenia czy spółka miała zdolność prawną. W dniu 10.03.br założyliśmy spółkę z o.o. w trybie S24 na portalu ministerstwa sprawiedliwości. Zgodnie z naszą wiedzą umowa spółki w tym trybie jest zawarta z chwilą złożenia podpisu elektronicznego ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, spółka z o.o., zdolność prawna, wspólnicy spółki
 • Czy wykonawcą może być firma niezwiązana branżowo z przedmiotem zamówienia?

  Czy wykonawcą może być firma niezwiązana branżowo z przedmiotem zamówienia?

  12:06 06.03.2014 PORADA

  Proszę o uzasadnienie, czy w przetargu nieograniczonym podlegającym PZP, którego przedmiotem są prace związane z dostawą urządzeń energetycznych, ich instalacją, wykonaniem projektu technicznego może wziąć udział i wygrać wykonawca niezwiązany branżowo z tą działalnością np ... WIĘCEJ

  Tematy: wykonawca, przetarg, udział w przetargu, generalny wykonawca
 • Jak wypełnić RG-1?

  Jak wypełnić RG-1?

  17:04 12.11.2013 PORADA

  Wypełniłam prawie całe RG-1, jednak mam problem z pozycją 46 - nazwa rejestru- ewidencji. Co mam wpisać, gdy zakładam fundację z działalnością gospodarczą? Rejestr stowarzyszeń? W pozycji 47 - numer nadany przez organ rejestrowy - ewidencyjny. Jaki numer skoro ja go jeszcze nigdzie ... WIĘCEJ

  Tematy: RG-1, fundacja, działalność gospodarcza, obowiązki przedsiębiorcy
 • Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego

  Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego

  14:21 12.08.2013 PORADA

  Wspólnicy podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki. W jakim terminie powinniśmy jako spółka z o.o. zgłosić ten fakt do KRS? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., wspólnicy spółki, umowa spółki, wpis do KRS
 • Stowarzyszenie i zwolnienie z podatku VAT

  Stowarzyszenie i zwolnienie z podatku VAT

  16:39 23.07.2013 PORADA

  Zarejestrowałem stowarzyszenie non-profit w KRS. Chciałbym starać się o zwolnienie z podatku VAT na cele statutowe. Jakie kroki powinienem teraz podjąć, aby móc je uzyskać? WIĘCEJ

  Tematy: stowarzyszenie non profit, KRS, wpis do KRS, zwolnienia podatkowe
 • Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych

  Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych

  09:36 03.07.2013 PORADA

  Witam, Jesteśmy nowo powstałą spółką z o.o. Mamy problem z ustaleniem dnia otwarcia ksiąg rachunkowych. Czy powinien to być dzień zawarcia pierwszego zobowiązania czy dzień uiszczenia opłaty o wpis do KRS? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., księgi rachunkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, otwarcie ksiąg rachunkowych

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: