eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ułatwienia dla przedsiębiorców
 • Mały (preferencyjny) ZUS w 2021 r. przy otwarciu firmy

  Mały (preferencyjny) ZUS w 2021 r. przy otwarciu firmy

  12:59 20.01.2021

  ... jest preferencją w opłacaniu składek przewidzianą dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą bądź jest to ich kolejna firma ale po upływie co najmniej 5 lat od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności. Ulga na start dostępna jest dla przedsiębiorców, którzy: są osobami fizycznymi (prowadzą ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi dla firm, preferencyjne składki, składki ZUS dla przedsiębiorców, ułatwienia dla przedsiębiorców
 • Zawieszona działalność: ewidencjonowanie zaliczek na kasie fiskalnej

  Zawieszona działalność: ewidencjonowanie zaliczek na kasie fiskalnej

  13:59 30.11.2020

  ... finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą; 8. może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym ... WIĘCEJ

  Tematy: ułatwienia dla przedsiębiorców, bariery przedsiębiorczości, obowiązek podatkowy, obowiązki przedsiębiorców
 • Ulga na złe długi nawet gdy upadłość dłużnika

  Ulga na złe długi nawet gdy upadłość dłużnika

  13:47 25.11.2020

  Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali zapłaty za zrealizowaną transakcję, mogą zaliczyć ją do kosztów podatkowych oraz skorygować VAT należny. Konieczne jest tylko spełnienie określonych warunków, innych w przypadku ustaw o podatku dochodowym i ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa o podatku dochodowym PIT/CIT W celu zarachowania ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi: nawet 6 lat na rozliczenie w deklaracji podatkowej

  Ulga na złe długi: nawet 6 lat na rozliczenie w deklaracji podatkowej

  12:37 23.11.2020

  ... Sprawiedliwości Unii Europejskiej…” (wyrok NSA z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 82/15). Wyrok pomocny w odzyskaniu zwrotu VAT – To bardzo korzystny dla przedsiębiorców wyrok TSUE. Firmy nie powinny ponosić ciężaru finansowego niewywiązywania się z płatności przez swoich kontrahentów, tak jak i nie powinny ponosić konsekwencji ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Wynagrodzenie pracowników nadzorujących jako koszty kwalifikowane ulgi B+R

  Wynagrodzenie pracowników nadzorujących jako koszty kwalifikowane ulgi B+R

  12:30 30.09.2020

  Wynagrodzenie pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych wykonują działalność badawczo - rozwojową, stanowi koszty kwalifikowane, co wynika wprost z przepisów. Za koszty kwalifikowane, w pewnych okolicznościach uznane może być także wynagrodzenie osób, którzy nie wykonują bezpośrednio działalności badawczo – rozwojowej, lecz ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga na nowe technologie, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Dłużnika wykreślono z rejestru VAT? Nie skorzystasz z ulgi na złe długi

  Dłużnika wykreślono z rejestru VAT? Nie skorzystasz z ulgi na złe długi

  13:32 23.04.2020

  ... nie jest sformułowany jednoznacznie i precyzyjnie, to nie można mówić o bezwarunkowości przepisu dyrektywy. W takiej sytuacji przepis dyrektywy nie może stanowić podstawy dla bezpośredniego powoływania się na normy prawa wspólnotowego przed sądem krajowym i sądami wspólnotowymi. W ocenie sądu, przepisu art. 90 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Działalność nierejestrowa na usługi pralnicze

  Działalność nierejestrowa na usługi pralnicze

  13:47 30.03.2020

  ... wnioskodawczyni zamierza świadczyć usługi pralnicze (pranie i czyszczenie odzieży) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przez ostatnich 60 ... wpis do CEiDG, wchodząc w reżim obowiązujący zarejestrowanych przedsiębiorców (art. 5 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców). Zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy jeżeli przychód należny z ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi dla firm, działalność nierejestrowa, ułatwienia dla przedsiębiorców, Ministerstwo Rozwoju
 • Prawa przedsiębiorców względem fiskusa to fikcja?

  Prawa przedsiębiorców względem fiskusa to fikcja?

  13:39 10.03.2020

  ... państwa nienaruszania swobody działania podmiotów gospodarczych w sferze prowadzonej przez nie działalności gospodarczej” (sygn. akt II OSK 3298/18). Prawo dla przedsiębiorców, ale nie dla organów Oczywiście standardem, do którego przedsiębiorcy musieli się przyzwyczaić, jest także to, że we wszystkich przywołanych wyżej przypadkach, w których ... WIĘCEJ

  Tematy: Konstytucja Biznesu, ułatwienia dla przedsiębiorców, Prawo przedsiębiorców, prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przychody z działalności nierejestrowej na PIT-36

  Przychody z działalności nierejestrowej na PIT-36

  12:28 26.02.2020

  ... nierejestrowej?) Gdy zostaną spełnione przesłanki wymienione w art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące drobną działalność, mogą ją prowadzić w formie ... . Szerzej na temat samej działalności nierejestrowej pisaliśmy m.in. w artykule Konstytucja dla biznesu: działalność nierejestrowana staje się faktem Z uzyskanych z takiej ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność nierejestrowa, ułatwienia dla przedsiębiorców, podatek dochodowy od osób fizycznych, zeznania roczne
 • Ulga na złe długi w podatku VAT jest ograniczona w czasie

  Ulga na złe długi w podatku VAT jest ograniczona w czasie

  12:34 17.12.2019

  ... ust. 1-2 ustawy. Natomiast zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 46 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. 2018r., poz. 2244), przepisy art. 89a ust. 1a i art. 89b ust. 1-2 ustawy zmienianej w art. 20 ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego

 

1 2 ... 10 ... 18

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: