eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › spółka
 • Przekształcenie spółki a zasada kontynuacji

  Przekształcenie spółki a zasada kontynuacji

  00:44 17.08.2023

  ... ulgi stanowi inaczej. Oznacza to, że w wyniku przekształcenia, spółka kontynuuje swoje dotychczasowe prawa i uprawnienia, a także zobowiązania i odpowiedzialności wynikające z ... ta sama, choć nie taka sama spółka. Staje się ona jako spółka przekształcona podmiotem wszystkich praw i obowiązków spółki przekształcanej, o charakterze cywilnoprawnym i ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, spółka, spółki, spółka handlowa
 • Czy wspólnik ma zawsze prawo dostępu do dokumentów spółki z o.o.?

  Czy wspólnik ma zawsze prawo dostępu do dokumentów spółki z o.o.?

  13:07 02.08.2023

  ... aprobujące takie postępowanie jak to słusznie zauważył A. Opalski mogłoby prowadzić do dwóch różnych rozstrzygnięć sądowych. (Opalski A. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 2a, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 151–226, red. A. Opalski, Warszawa 2018). Wniosek do sądu rejestrowego wspólnik powinien złożyć w terminie siedmiu dni ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółki z o.o., spółka, wspólnicy spółki
 • Jak odzyskać należność po wykreśleniu spółki z rejestru?

  Jak odzyskać należność po wykreśleniu spółki z rejestru?

  09:35 14.07.2023

  ... komandytowej. Niezależnie od powyższego wskazać należy, że sami wspólnicy mogą uzgodnić, który z nich przejmie cały majątek spółki z obowiązkiem spłaty wierzycieli. Spółka komandytowa nie jest osobą prawną, więc można przyjąć, że z chwilą jej wykreślenia z rejestru, gdy zakończono jej byt bez postępowania likwidacyjnego ... WIĘCEJ

  Tematy: wykreślenie spółki z rejestru, spółka, spółki, wykreślenie z KRS
 • Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki za zobowiązania, które nie istnieją

  Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki za zobowiązania, które nie istnieją

  13:56 19.06.2023

  ... wyroku z 12 kwietnia 2023 r., uznając za sprzeczne z Konstytucją RP przepisy, które taką sytuację dopuszczają (sygn. akt P 5/2019). Zasady odpowiedzialności w spółce z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osoba prawna, sama odpowiada za swoje zobowiązania, całym majątkiem. Potwierdza to art. 151 § 4 Kodeksu spółek handlowych stanowiąc ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, spółka z o.o., spółka, odpowiedzialność zarządu spółki
 • Przekształcenie prostej spółki akcyjnej w spółkę akcyjną lub spółkę z o.o. - jakie zasady?

  Przekształcenie prostej spółki akcyjnej w spółkę akcyjną lub spółkę z o.o. - jakie zasady?

  13:42 14.06.2023

  ... akcyjnego spółki przekształcanej, (por. art. 577 § 1 pkt 4 KSH). W przypadku gdy spółka przekształcana prowadziła działalność przez okres krótszy niż dwa lata, sprawozdanie ... opodatkowane VAT. Z kolei w zakresie PCC należy wskazać, że prosta spółka akcyjna nie została wykazana jako spółka kapitałowa na potrzeby tego podatku. W związku z tym nie ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, spółka, spółki, prosta spółka akcyjna
 • Własny biznes: jak założyć firmę i przetrwać na rynku?

  Własny biznes: jak założyć firmę i przetrwać na rynku?

  10:50 29.05.2023

  ... handlowych określony jest przez Kodeks spółek handlowych. Według niego mamy: spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna spółki osobowe: spółka partnerska spółka jawna spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna. Jak podaje GUS, oprócz jednoosobowych działalności gospodarczych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzenie działalności gospodarczej
 • Za brak współpracy z radą nadzorczą odpowiedzialność karna

  Za brak współpracy z radą nadzorczą odpowiedzialność karna

  00:22 29.03.2023

  ... żądania, gdyż rada nadzorcza może zwrócić się również o sporządzenie dodatkowych opracowań. Powstaje w takim przypadku pytanie, jak traktować takie polecenie i czy spółka wynagrodzi współpracownika, który poza umówionym zleceniem, zrealizował dodatkowe opracowania na żądanie rady, poświęcając swój czas. Właściwym wydaje się, by w oczekiwaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: rada nadzorcza, Kodeks spółek handlowych, prawo holdingowe, spółka
 • Rekordowa wygrana i finał głośnej sprawy z fiskusem

  Rekordowa wygrana i finał głośnej sprawy z fiskusem

  11:47 15.12.2022

  ... kontroli, decyzje podatkowe, zabezpieczenie majątku firmy, blokada rachunków, aż w końcu spółka stanęła u progu bankructwa. Dzięki wnioskowi prawników udało się wstrzymać ... Stanek, radca prawny z Kancelarii STANEK Legal Kancelaria Prawnicza. Po 4 latach sporu spółka ostatecznie wygrała w NSA, lecz ogłosiła upadłość. Jednak wygrana nie zakończyła sporu ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, postępowanie podatkowe, karuzela podatkowa, należyta staranność
 • Czy nowelizacja KSH zmusza do zmiany umów i statutów spółek?

  Czy nowelizacja KSH zmusza do zmiany umów i statutów spółek?

  00:57 07.12.2022

  ... w grupie jest fakultatywne – to spółka zależna decyduje czy zamierza budować swoje relacje w oparciu o wprowadzane przepisy. Przykład: 1) Spółka A i spółka B są ze sobą ... spółek”. Przepisy nowelizacji w zakresie prawa holdingowego nie będą miały zastosowania. 2) Spółka A i spółka B są ze sobą powiązane. Jedna jest spółką dominującą, druga zależną. ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja KSH, kodeks spółek handlowych, umowa spółki, statut spółki
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki

  Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki

  09:58 27.10.2022

  ... całości sprzedaży dokonywanej przez spółkę. W związku z tym organ kontroli skarbowej zakwestionował rzetelność prowadzonych ewidencji. Innymi słowy spółka nie zaewidencjonowała sprzedaży i nie rozliczyła podatku należnego. Spółka natomiast uważała, że organ kontroli powinien przy ustalaniu stanu faktycznego, istotnego dla uznania kiedy doszło do ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, zaległości podatkowe, zobowiązania podatkowe, spółka z o.o.
 • Rodzaj dopuszczalnej działalności

  Rodzaj dopuszczalnej działalności

  09:38 14.01.2021 PORADA

  Moje pytanie brzmi: Czy spółka jawna, partnerska, komandytowa, akcyjna mogą prowadzić inną działalność niż gospodarcza i czy ta też jest w jakiś sposób ograniczona? WIĘCEJ

  Tematy: spółka, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka akcyjna
 • Zwolnienie z opłacania składek na ZUS

  Zwolnienie z opłacania składek na ZUS

  10:31 21.05.2020 PORADA

  Jesteśmy spółdzielnią zajmującą się działalnością rolniczą. Nie mamy pracowników na umowę o pracę tylko członków spółdzielni. Skorzystaliśmy jako mikro ze zwolnienia z opłacania składek przez 3 miesiące. Czy można zwrócić naliczone składki ZUS członkom skoro z racji ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, działalność rolnicza, składki ZUS, zwolnienie z ZUS
 • Optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

  Optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

  14:37 08.01.2020 PORADA

  Planujemy z dwoma wspólnikami inwestycje deweloperską. Miałaby ona polegać na budowie w pierwszej kolejności bliźniaków na jednej działce, a następnie budowę szeregówek na drugiej. Plan zagospodarowania przewiduję takie inwestycje - od strony zgód i pozwoleń nie ma problemu ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, deweloper, inwestycja, obowiązek podatkowy
 • MPP a usługi medyczne od 01.01.2020 r.

  MPP a usługi medyczne od 01.01.2020 r.

  13:32 28.12.2019 PORADA

  Dzień dobry, jesteśmy spółką, świadczymy usługi medyczne. Faktury dotyczą usług medycznych ze stawką ZW. Wystawiane są na różne kwoty, czasami ponad 15 000 zł. Odbiorcami usług są NFZ i firmy ubezpieczeniowe oraz osoby fizyczne. Czy od nowego roku wystawiając fakturę ponad 15 000 ... WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, ewidencja księgowa, treść faktury
 • Akcje spółek państwowych

  Akcje spółek państwowych

  23:35 27.07.2019 PORADA

  Dzień dobry, chcę kupić akcje spólki skarbu państw z perspektywą pięcioletnią. Czy taka inwestycja będzie miała lepszy rezultat niż zakup obligacji państwowych? Nie śledze na bieżąco przebiegu giełdy, a chciałbym wybrać najlepszą opcję. Wiem, że taka porada może być ... WIĘCEJ

  Tematy: giełda, inwestowanie w akcje, kupno akcji, akcje Skarbu Państwa
 • Należności przeterminowane

  Należności przeterminowane

  21:32 18.02.2019 PORADA

  Witam, jesteśmy spółką na pełnej księgowości. Prowadzimy sprzedaż dla osób fizycznych art. medycznych. Mamy niezapłaconą fakturę przez klienta, który kupił u nas towar w kwietniu 2013 r. Pytanie, kiedy nastąpi przeterminowanie tej należności (6 lat czy 3 lata)? I czy mogę tę ... WIĘCEJ

  Tematy: pełna księgowość, spółka, ewidencja księgowa, zakup towaru
 • Zmiana stanowiska pracy, a zwolnienie chorobowe w ciąży

  Zmiana stanowiska pracy, a zwolnienie chorobowe w ciąży

  07:42 30.01.2019 PORADA

  Witam, pracuję w firmie 5 lat, rok temu firma przekształciła się w spółkę. Od stycznia tego roku zostało mi zmienione stanowisko oraz wynagrodzenie. Dodam, że początkiem kwietnia chcę przejść na L4. Jak zostanie naliczony zasiłek chorobowy w ciąży z ostatnich 12 miesięcy? Czy od ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, zmiana stanowiska pracy, zmiana wynagrodzenia, wynagrodzenie dla pracownika
 • Zmiana właściciela firmy. Jaka jest sytuacja pracowników?

  Zmiana właściciela firmy. Jaka jest sytuacja pracowników?

  16:47 08.01.2019 PORADA

  Witam, jestem w ciąży i przebywam na zwolnieniu. Firma zmieniła właściciela. Dotej pory była to spółka dwóch braci, teraz przejał ją jeden z nich. Koleżanki nie dostały żadnych wypowiedzeń. Umowę miałam do dnia porodu. Czy nadal to obowiązuje czy już nic mi się nie należy ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, zmiana właściciela firmy, spółka
 • Czy to WNT czy import?

  Czy to WNT czy import?

  12:39 02.01.2019 PORADA

  Spółka nabyła część do maszyny od szwajcarskiego podmiotu /na fakturze widnieje NIP szwajcarski/, nie zostały załączone informacje o czynnościach celnych. Na fakturze znajduje się adnotacja, że jest to WNT, Intrastat należy zgłosić do US. Wskazany jest też podatnik francuski ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, podatek VAT, faktura VAT, WNT
 • Aport wodociągu

  Aport wodociągu

  09:33 11.10.2018 PORADA

  Czy podczas przekazania przez gminę wodociągu aportem do spółki jest możliwość zwolnienia z podatku? WIĘCEJ

  Tematy: aport, gmina, wniesienie aportu, spółka

 

1 2 ... 10 ... 13

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: