eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › sprawozdanie finansowe
 • Zgłoszenie do estońskiego CIT: czy brak sprawozdania i niezamknięcie ksiąg ma wpływ na jego skuteczność?

  Zgłoszenie do estońskiego CIT: czy brak sprawozdania i niezamknięcie ksiąg ma wpływ na jego skuteczność?

  12:39 05.04.2024

  ... , jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe i zamknięcie ksiąg Na tle tej ostatniej regulacji dochodziło do sporów pomiędzy przedsiębiorcami a fiskusem. Organy podatkowe ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, estoński CIT, podatek CIT
 • Obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej będzie testem dla rynku

  Obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej będzie testem dla rynku

  10:39 06.03.2023

  ... kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej, przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do ... Miąskiewicz. Podmioty, które nie dokonały zmiany roku obrotowego, są obowiązane sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2022 do 31 marca 2023 r. W ubiegłym roku ... WIĘCEJ

  Tematy: biegły rewident, posiedzenie rady nadzorczej, rada nadzorcza, Kodeks spółek handlowych
 • Pełnomocnik do zatwierdzenia roku finansowego w spółce z o.o.?

  Pełnomocnik do zatwierdzenia roku finansowego w spółce z o.o.?

  08:46 01.09.2022

  ... tak naprawdę nie prowadziła działalności, musi składać sprawozdanie finansowe. Sporządzanie sprawozdania to obowiązek zarządu. Często jednak sprawozdania finansowe, a czasem też sprawozdania z działalności jednostki, przygotowują biura rachunkowe bądź działy księgowości. Sprawozdanie jest podpisywane przez kierownika jednostki, a więc najczęściej ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółki z o.o. rok finansowy, zamknięcie roku finansowego, zamknięcie roku obrotowego
 • Kiedy koszty podatkowe należy rozliczać w czasie?

  Kiedy koszty podatkowe należy rozliczać w czasie?

  13:51 18.02.2021

  Spółka podjęła inwestycję budowlaną w postaci centrum handlowego. Jeszcze w czasie trwania budowy nawiązała współpracę z podmiotami zajmującymi się profesjonalnie usługami w zakresie pośrednictwa na rynku nieruchomości oraz komercjalizacji, celem znalezienia najemców powierzchni użytkowych w centrum i doprowadzenia do zawarcia przez spółkę umów ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie
 • Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

  Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

  14:40 09.02.2021

  ... lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Sprawozdania finansowe z podpisem elektronicznym? E-podpis dla JPK VAT.

  Sprawozdania finansowe z podpisem elektronicznym? E-podpis dla JPK VAT.

  00:01 09.02.2021

  ... podatkowych), którzy również korzystają z tej intuicyjnej i w pełni bezpiecznej metody. Sprawozdanie finansowe tylko elektronicznie Jednym z najważniejszych dokumentów, jaki ustawodawca zdecydował się przyjmować wyłącznie w formie elektronicznej, jest roczne sprawozdanie finansowe, które do KRS dostarczać muszą wszystkie podmioty prowadzące księgi ... WIĘCEJ

  Tematy: JPK, JPK_VAT, podpis elektroniczny, e-podpis
 • Nowe standardy w rachunkowości funduszy inwestycyjnych

  Nowe standardy w rachunkowości funduszy inwestycyjnych

  00:20 20.01.2021

  ... polega na tym, że trzeba wziąć pod uwagę sytuację, gdy wyceniane instrumenty finansowe lub zobowiązania nie są notowane na aktywnych rynkach lub aktywa nie ... w danych okolicznościach, które spełniają cel wyceny wartości godziwej (np. sprawozdania finansowe, dane księgowe). Wycena metodą skorygowanej ceny nabycia będzie cały czas dopuszczalna w ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusze inwestycyjne, MSSF, wycena funduszy, aktywa funduszy inwestycyjnych
 • Epidemia COVID-19: Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

  Epidemia COVID-19: Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

  12:19 26.06.2020

  ... rok obrotowy, czyli do 31 marca. W takim samym terminie sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności. W 2020 r. pierwsze z wyodrębnionych podmiotów mogą wypełnić te obowiązki do 31 maja ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, specustawa, rozporządzenie w sprawie koronawirusa, rozliczenia podatkowe
 • Fiskus wyjaśnia: jak sporządzić sprawozdanie finansowe w czasie COVID-19

  Fiskus wyjaśnia: jak sporządzić sprawozdanie finansowe w czasie COVID-19

  13:40 28.05.2020

  ... epidemii COVID-19, przy założeniu, że dniem bilansowym był dzień 31.03.2020 r., mogą mieć zarówno charakter zdarzeń korygujących, jak i niekorygujących sprawozdanie finansowe (patrz pkt II.2. niniejszego opracowania). Jeżeli zatem jednostka uzna, iż skutek epidemii jest zdarzeniem korygującym, wówczas konieczna będzie weryfikacja wartości ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, specustawa, rozporządzenie w sprawie koronawirusa, rozliczenia podatkowe
 • Koronawirus: komitet audytu w dobie epidemii

  Koronawirus: komitet audytu w dobie epidemii

  10:38 30.03.2020

  ... kwot wykazywanych w sprawozdaniu finansowym na zmienność warunków gospodarczych. Szczególne okoliczności powodują, że na pierwszy plan w ocenie wpływu na sprawozdanie finansowe za 2019 r. wysuwa się ocena zdolności do kontynuacji działalności oraz potrzeba zapewnienia odpowiednich ujawnień informacji. Inwestorzy oczekują większej przejrzystości ... WIĘCEJ

  Tematy: komitet audytu, audyt, sprawozdawczość finansowa, sprawozdanie finansowe
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza a przejście na księgi rachunkowe

  Jednoosobowa działalność gospodarcza a przejście na księgi rachunkowe

  22:49 27.11.2019 PORADA

  Właściciel firmy handlowej w 2020 r. obowiązkowo przechodzi na księgi rachunkowe z uwagi na przekroczenie limitu przychodów 2 mln euro. Do tej pory prowadzi samodzielnie PKPiR i rozlicza VAT. Czy po przejściu na księgi rachunkowe ma obowiązek zatrudnić księgową albo innego pracownika, ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, PKPiR, podatek VAT, limit przychodów
 • Zmiany własnościowe i sprawozdanie finansowe

  Zmiany własnościowe i sprawozdanie finansowe

  10:33 16.02.2018 PORADA

  Spółka musi złożyć obowiązkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017, wraz z nim chce dokonać zmian własnościowych: sprzedać część udziałów i powołać nowego członka zarządu. Jakie dokumenty mamy przygotować? Jakie druki przedłożyć Sądowi Rejestrowemu? WIĘCEJ

  Tematy: spółka, sprawozdanie finansowe, udziały w spółce, sprzedaż udziałów
 • Gdzie złożyć sprawozdanie finansowe po zmianie siedziby spółki?

  Gdzie złożyć sprawozdanie finansowe po zmianie siedziby spółki?

  09:16 29.06.2017 PORADA

  Czy w przypadku gdy spółka w kwietniu tego roku zmieniła adres siedziby spółki, a co za tym idzie również właściwy urząd skarbowy, to czy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 składa do obecnego urzędu skarbowego? WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, urząd skarbowy, adres firmy, zmiana siedziby
 • Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

  Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

  08:57 25.04.2017 PORADA

  Czy mam obowiązek zbadania sprawozdania przez biegłego rewidenta za 2016 rok, jeśli w maju 2017 przekształcam jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie działalności w spółkę, sprawozdanie finansowe, jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o.
 • Sprzedaż rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej - księgowanie

  Sprzedaż rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej - księgowanie

  13:47 12.02.2017 PORADA

  Firma kupiła w 1993 roku 12 ha gruntu. Transakcja ta została ujęta w księgach jako "Długoterminowa inwestycja w nieruchomości". W roku 2008 zarząd spółki podjął uchwałę, że na tym terenie zostanie wybudowane osiedle mieszkaniowe, które będzie składać się z czterech etapów. W ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, zarząd spółki, spółka, sprzedaż towaru
 • Spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  Spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  14:22 21.05.2016 PORADA

  Jak sporządzić sprawozdania finansowe spółki komandytowej, która figuruje w KRS od 2006 nigdy nie działała i też nigdy nie sporządzano sprawozdań finansowych? WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, sprawozdanie finansowe, KRS
 • Obowiązek sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

  Obowiązek sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

  12:26 18.10.2015 PORADA

  Witam, jestem główną księgową, składam wypowiedzienie 31 października i będzie ono biegło do 31 stycznia 2016 roku. W tym czasie będę ciągle na L4. Czy ciąży na mnie obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok i podpisanie jego? WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, główna księgowa, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, L4
 • Spółka z o.o spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  Spółka z o.o spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  09:21 05.06.2014 PORADA

  Witam, czy spółka z o.o. spółka komandytowa ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego z działałnościtak jak spólka z o.o.? Dziekuję za informację. WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, spółka z o.o., spółka komandytowa
 • Spółki z o.o. jako grupa kapitałowa

  Spółki z o.o. jako grupa kapitałowa

  20:58 15.11.2013 PORADA

  Spółka z o.o. A (3 udziałowców - osoby fizyczne) chce utworzyć spółkę z o.o. B. Będzie jej jedynym udziałowcem, czyli posiadać 100% udziałów. Czy w związku z tym będzie traktowana jako spółka (matka) dominująca? Czy spółki będą jednostkami powiązanymi? Czy te ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., grupa kapitałowa, podatek dochodowy, sprawozdanie finansowe
 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej działalność

  Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej działalność

  09:46 05.11.2013 PORADA

  Witam, jakie sankcje i w jakiej wysokości grożą osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlegającej badaniu biegłego rewidenta za niezbadanie sprawozdania finansowego? Dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, osoba fizyczna, kara pieniężna, sprawozdanie finansowe

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: