eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółka akcyjna
 • Spółki muszą złożyć formularz CIT-8 do 30 czerwca. Kto może zapłacić niższy CIT?

  Spółki muszą złożyć formularz CIT-8 do 30 czerwca. Kto może zapłacić niższy CIT?

  13:44 23.06.2023

  ... tzw. małych podatników, czyli podmiotów, których przychody nie przekraczają 2 milionów euro rocznie. Żeby móc skorzystać z 9 proc. stawki CIT w 2022 roku, spółka nie mogła w 2021 jaki i w 2022 roku osiągnąć przychodu większego niż 2 miliony euro. Limit ten jest obliczany na dwa różne sposoby ... WIĘCEJ

  Tematy: CIT, stawka podatku CIT, CIT-8, podatek CIT
 • Przekształcenie prostej spółki akcyjnej w spółkę akcyjną lub spółkę z o.o. - jakie zasady?

  Przekształcenie prostej spółki akcyjnej w spółkę akcyjną lub spółkę z o.o. - jakie zasady?

  13:42 14.06.2023

  ... transakcji przekształcenia podmiotu gospodarczego, dlatego takie transakcje nie są opodatkowane VAT. Z kolei w zakresie PCC należy wskazać, że prosta spółka akcyjna nie została wykazana jako spółka kapitałowa na potrzeby tego podatku. W związku z tym nie dotyczą jej regulacje dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej wskazane w PCC, zatem ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, spółka, spółki, prosta spółka akcyjna
 • Spółka holdingowa: jakie warunki należy spełnić w świetle ustawy o CIT?

  Spółka holdingowa: jakie warunki należy spełnić w świetle ustawy o CIT?

  15:51 04.05.2023

  ... krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej. Zwolnienie to ma zastosowanie jeżeli podmiotem otrzymującym dywidendę jest spółka holdingowa, wypłacającym dywidendę jest krajowa spółka zależna lub zagraniczna spółka zależna, a warunki są spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat. Stosownie do art. 24o ust. 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka holdingowa, spółki zależne, spółka dominująca, spółka zależna
 • Czy przystąpienie do spółki cichej odbiera prawo do estońskiego CIT?

  Czy przystąpienie do spółki cichej odbiera prawo do estońskiego CIT?

  11:15 24.03.2023

  ... się estońskim CIT. Czy zasada ta dotyczy również posiadania udziałów w spółce cichej? Z takim pytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wystąpiła spółka z o.o., która chciała skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Spełniała wszystkie warunki umożliwiające wybór tej formy opodatkowania. Jednak rozważała również ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cicha, estoński CIT, podatek CIT, stawka podatku CIT
 • Obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej będzie testem dla rynku

  Obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej będzie testem dla rynku

  10:39 06.03.2023

  Znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych (KSH), które weszły w życie pod koniec 2022 r., przewidują udział biegłego rewidenta, lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej, w posiedzeniu rady nadzorczej, oraz przedstawienie przez niego sprawozdania z badania członkom rady. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że wiele rad nadzorczych w ... WIĘCEJ

  Tematy: biegły rewident, posiedzenie rady nadzorczej, rada nadzorcza, Kodeks spółek handlowych
 • Przychody z odsetek od lokat bankowych, a prawo do stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

  Przychody z odsetek od lokat bankowych, a prawo do stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

  13:01 19.01.2023

  Czy uzyskiwanie przychodów z tytułu odsetek z lokat bankowych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) może spowodować utratę prawa do opodatkowania na zasadach ryczałtu, jeżeli w roku podatkowym wartość odsetek przekroczy 50% uzyskiwanych przychodów. Takie wątpliwości powziął wnioskodawca w interpretacji indywidualnej ... WIĘCEJ

  Tematy: estoński CIT, zyski z lokaty, źródła przychodów podatkowych, lokaty bankowe
 • Estoński CIT - MF namawia a kontrowersyjne interpretacje podatkowe zniechęcają

  Estoński CIT - MF namawia a kontrowersyjne interpretacje podatkowe zniechęcają

  14:03 16.01.2023

  Przedsiębiorcy są zniechęcani do Estońskiego CIT-u - ostrzegają eksperci Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Kontrowersyjne interpretacje "ukrytych zysków" i "wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą" wydawane przez organy podatkowe są coraz częściej niekorzystne dla przedsiębiorców. Estoński CIT od roku robi się coraz bardziej ... WIĘCEJ

  Tematy: estoński CIT, podatek CIT, stawka podatku CIT, podatki spółki
 • CIT Estoński - nowe zasady od 2023 roku. Jakie zmiany i warunki?

  CIT Estoński - nowe zasady od 2023 roku. Jakie zmiany i warunki?

  13:24 21.12.2022

  Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z eksploatacją samochodów używanych w sposób mieszany, doprecyzowanie regulacji dotyczących wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej, nowy termin zapłaty podatku od zysku - to tylko niektóre zmiany w przepisach normujących ryczałt od dochodów spółek, wynikające z projektu nowelizacji ... WIĘCEJ

  Tematy: estoński CIT, podatek CIT, stawka podatku CIT, podatki spółki
 • Odpowiedzialność członka zarządu - nowe zasady

  Odpowiedzialność członka zarządu - nowe zasady

  00:54 27.09.2022

  ... należytej staranności w przypadku członków zarządu wynika z zawodowego charakteru ich działalności. Zasadniczo jest to wystandaryzowany i zobiektywizowany wzorzec, którego nie można obniżyć. Spółka w swoim statucie nie może zatem uznać, że nie jest konieczne postępowanie członków jej organów zgodnie z tym wzorcem. Wręcz przeciwnie, w statucie ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, członkowie zarządu, zarząd spółki
 • Estoński CIT w Polsce - zmiany od 2023 r.

  Estoński CIT w Polsce - zmiany od 2023 r.

  13:05 12.09.2022

  ... rozwiązania, co jest krokiem w dobrym kierunku. Przypomnijmy: estoński CIT jest to podatek dla spółek. Jego podstawowe założenie jest proste: dopóki spółka nie wypłaca swoich zysków, to nie musi płacić podatku dochodowego. Estoński CIT ma być instrumentem, który zachęci firmy do reinwestowania ... WIĘCEJ

  Tematy: estoński CIT, podatek CIT, stawka podatku CIT, podatki spółki
 • Rodzaj dopuszczalnej działalności

  Rodzaj dopuszczalnej działalności

  09:38 14.01.2021 PORADA

  Moje pytanie brzmi: Czy spółka jawna, partnerska, komandytowa, akcyjna mogą prowadzić inną działalność niż gospodarcza i czy ta też jest w jakiś sposób ograniczona? WIĘCEJ

  Tematy: spółka, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka akcyjna
 • Obliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (32%) dla spółki akcyjnej

  Obliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (32%) dla spółki akcyjnej

  11:48 16.04.2018 PORADA

  Witam, stawiam swoje pierwsze kroki w podatkach. Czy mógłby mi ktoś pomóc w obliczeniu podatku dochodowego? I jak to się ma do opłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca? Ile będzie wynosiła zaliczka miesięczna, a ile kwartalna?  Dochód - 107 ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, zasady ogólne opodatkowania
 • W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  20:18 26.10.2017 PORADA

  Bardzo nurtuje mnie pewna sprawa. W kodeksie spółek handlowych napisane jest, że zarząd spółki akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. No właśnie, co to znaczy" chyba, że statut stanowi inaczej"? Jakie inne możliwości powoływania ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka akcyjna, powołanie zarządu spółki akcyjnej, rada nadzorcza
 • Spółka z o.o. i jednoosobowa spółka akcyjną

  Spółka z o.o. i jednoosobowa spółka akcyjną

  10:47 27.11.2016 PORADA

  Witam, czy spółka z o.o. w organizacji i jednoosobowa spółka akcyjna są ułomnymi osobami prawnymi? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka akcyjna
 • Kapitał własny a spółka akcyjna

  Kapitał własny a spółka akcyjna

  20:30 24.10.2014 PORADA

  Założenie: w spółce akcyjnej „Gamma” wystąpiły następujące składniki kapitału własnego: - kapitał zakładowy 750 000, - kapitał zapasowy 130 000, - odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 4 000, - akcje własne 10 000, - kapitał rezerwowy 37 000, - należne ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie konta, wkład własny, spółka akcyjna, kapitał zakładowy
 • Odpowiedzialność pracownika a odsetki podatkowe

  Odpowiedzialność pracownika a odsetki podatkowe

  13:00 03.06.2014 PORADA

  Do końca 2013 byłem pracownikiem spółki akcyjnej. Z dniem 1 stycznia 2014 r. przeszedłem na emeryturę. Do 1 lipca 2013 r. zajmowałem się gospodarką nieruchomościami. W sierpniu 2013 r. gmina zwróciła się do zarządu spółki z petycją o niezapłacony podatek. Obecny zarząd ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika, spółka akcyjna, przejście na emeryturę, emerytura
 • Zabezpieczenie właściciela w umowie najmu

  Zabezpieczenie właściciela w umowie najmu

  11:09 04.10.2013 PORADA

  Jestem inwestorem i właścicielem lokalu, który zostanie wynajęty spółce komandytowo-akcyjnej, w ktorej komplementariuszem jest spółka akcyjna. Lokal jest zaadoptowany pod konkretnego najemcę i pokrywam wszystkie koszty zwiazane z inwestycją. Chciałbym zabezpieczyć się w umowie najmu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa najmu, spółka akcyjna, spółka komandytowa, wynajem
 • Zmiana statusu prawnego firmy a zobowiązania wobec pracowników

  Zmiana statusu prawnego firmy a zobowiązania wobec pracowników

  17:18 14.10.2012 PORADA

  Sytuacja wygląda tak: Firma (ponad 20 zatrudnionych osób) zmienia formę prawą z działalności gospodarczej na spółkę akcyjną. Co dzieje się z umowami pracowników - są aneksowane czy podpisywane od nowa? Czy jeśli pracownik jest w tym momencie w 5 miesiącu ciąży pracodawca ma ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, aneks do umowy, spółka akcyjna, ciąża
 • Rozliczenie straty w likwidacji

  Rozliczenie straty w likwidacji

  23:22 20.06.2012 PORADA

  Jak rozliczyć stratę w spółce akcyjnej, która jest w likwidacji? wysokość kapitału zapasowego i rezerwowego jest bardzo niewielka w stosunku do straty, wspólnicy nie chcą obniżać kapitału zakładowego na pokrycie straty- i tak by to niewiele dało, gdyż maksymalnie można by obniżyć ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, likwidacja spółki, strata z działalności gospodarczej, rozliczenie straty

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: