eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółka akcyjna
 • Jak zmienić formę prowadzenia działalności?

  Jak zmienić formę prowadzenia działalności?

  00:22 16.03.2022

  ... Spółki handlowe, a więc: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna (spółki osobowe), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółki kapitałowe) mogą być przekształcone w inną spółkę handlową. W spółkę handlową może zostać przekształcona również spółka cywilna, a będący osobą fizyczną ... WIĘCEJ

  Tematy: formy działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, prowadzenie działalności gospodarczej, przekształcenie spółki
 • Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  09:04 04.02.2022

  ... organu egzekucyjnego w omawianej sprawie W toku postępowania organ egzekucyjny ustalił, że spółka składała deklaracje, w których nie wykazywała przychodu i dodatkowo nie posiadała majątku ... długi podatkowe spółki. Do egzekucji z majątku członka zarządu dochodzi, jeżeli spółka nie ma majątku, z którego może pokryć zobowiązanie. Dlatego też egzekucja z ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna
 • CIT Estoński vs CIT klasyczny - które rozwiązanie jest dla kogo?

  CIT Estoński vs CIT klasyczny - które rozwiązanie jest dla kogo?

  00:07 26.01.2022

  ... podatku, dopóty dopóki zysk wypracowany przez spółkę w niej zostaje, a jeśli jest dystrybuowany, to wyłącznie w formie nakładów na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa. Spółka zapłaci więc podatek dopiero w momencie wypłaty zysków, np. w postaci dywidendy. W rzeczywistości więc to przedsiębiorca decyduje, kiedy zapłaci podatek dochodowy. Natomiast ... WIĘCEJ

  Tematy: estoński CIT, podatek CIT, stawka podatku CIT, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zawarcie lub zmiana umowy spółki kapitałowej: kiedy obowiązek zapłaty PCC

  Zawarcie lub zmiana umowy spółki kapitałowej: kiedy obowiązek zapłaty PCC

  09:27 23.12.2021

  ... dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość ... 0,5% podstawy opodatkowania określonej w powyższy sposób. Właściwym urzędem skarbowym jest urząd, w którym spółka ma siedzibę. Opodatkowania dokonuje się na deklaracji PPC-3, którą należy ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Inwestowanie w prostą spółkę akcyjną a podatek dochodowy

  Inwestowanie w prostą spółkę akcyjną a podatek dochodowy

  13:53 19.07.2021

  ... przy tym obniżyć podstawy opodatkowania o poniesione koszty. Z tego punktu widzenia znacznie wygodniejszą formą prowadzenia działalności, z perspektywy inwestora, będzie spółka osobowa, która pozwala na bezpodatkowe otrzymanie zwrotu zainwestowanego wkładu (jak wynika z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, dotyczy to także częściowego ... WIĘCEJ

  Tematy: prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna, spółka kapitałowa, podatek od dywidendy
 • Spółka nie ma majątku. Czy powinna złożyć wniosek o upadłość?

  Spółka nie ma majątku. Czy powinna złożyć wniosek o upadłość?

  09:41 17.03.2021

  ... z powodu COVID-19, można skorzystać z moratorium na składanie wniosków upadłościowych. Jeśli jednak niewypłacalność powstała z innego powodu, spółka powinna złożyć wniosek o upadłość. A co w sytuacji, gdy spółka nie ma majątku umożliwiającego przeprowadzenie procedury upadłościowej? Wyjaśniają to eksperci firmy doradczej Lege Advisors. "Sąd oddali ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o upadłość, wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłość, ogłoszenie upadłości
 • Rodzaj dopuszczalnej działalności

  Rodzaj dopuszczalnej działalności

  09:38 14.01.2021 PORADA

  Moje pytanie brzmi: Czy spółka jawna, partnerska, komandytowa, akcyjna mogą prowadzić inną działalność niż gospodarcza i czy ta też jest w jakiś sposób ograniczona? WIĘCEJ

  Tematy: spółka, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka akcyjna
 • Przekształcenie spółki komandytowej. Jaka forma prawna będzie najlepsza?

  Przekształcenie spółki komandytowej. Jaka forma prawna będzie najlepsza?

  00:30 11.11.2020

  ... wysokości wniesionego kapitału). Spółka komandytowa a spółka akcyjna Spółka akcyjna to jedyna forma prawna, która pozwala na notowanie akcji spółki na New Connect i Giełdzie Papierów Wartościowych. Plusy spółki akcyjnej: Członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności subsydiarnej (dodatkowej/pomocniczej). Spółka odpowiada za zobowiązania własnym ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, przekształcenie spółki, spółka, spółki
 • Wpływ światowej pandemii na dywersyfikację ryzyka w biznesie. Czy koronawirus zmienił strukturę polskich firm?

  Wpływ światowej pandemii na dywersyfikację ryzyka w biznesie. Czy koronawirus zmienił strukturę polskich firm?

  10:47 14.08.2020

  ... procesem zmian organizacyjnych i na bieżąco je korygujemy. Nasza rola kończy się dopiero kiedy widzimy, że „nowa” spółka funkcjonuje prawidłowo, a wszystkie cele optymalizacji zostały osiągnięte. Prosta Spółka Akcyjna Podczas analizy możliwych form prowadzenia działalności warto mieć na uwadze prostą spółkę akcyjną. Wadą takiego rozwiązania ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz
 • Czas na rejestr akcjonariuszy

  Czas na rejestr akcjonariuszy

  11:09 17.01.2020

  Każda spółka akcyjna i komandytowo – akcyjna już niebawem podlegać będzie obowiązkowi dematerializacji akcji. W praktyce oznacza to utratę mocy przez papierowe dokumenty akcji na rzecz zapisów elektronicznych ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestr akcjonariuszy, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna, rok 2021
 • Prosta spółka akcyjna - nowa forma spółki kapitałowej

  Prosta spółka akcyjna - nowa forma spółki kapitałowej

  11:00 24.04.2019

  ... – dział IA, usytuowany w tytule III, po dziale I, składający się z art. od 3001 do 300¹³³. Prosta spółka akcyjna w organizacji Z chwilą zawarcia umowy prostej spółki akcyjnej powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji. Reprezentuje ją pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą akcjonariuszy do czasu ustanowienia zarządu. PSA w organizacji może we ... WIĘCEJ

  Tematy: prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna, spółka kapitałowa
 • Obliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (32%) dla spółki akcyjnej

  Obliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (32%) dla spółki akcyjnej

  11:48 16.04.2018 PORADA

  Witam, stawiam swoje pierwsze kroki w podatkach. Czy mógłby mi ktoś pomóc w obliczeniu podatku dochodowego? I jak to się ma do opłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca? Ile będzie wynosiła zaliczka miesięczna, a ile kwartalna?  Dochód - 107 ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, zasady ogólne opodatkowania
 • W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  20:18 26.10.2017 PORADA

  Bardzo nurtuje mnie pewna sprawa. W kodeksie spółek handlowych napisane jest, że zarząd spółki akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. No właśnie, co to znaczy" chyba, że statut stanowi inaczej"? Jakie inne możliwości powoływania ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka akcyjna, powołanie zarządu spółki akcyjnej, rada nadzorcza
 • Spółka z o.o. i jednoosobowa spółka akcyjną

  Spółka z o.o. i jednoosobowa spółka akcyjną

  10:47 27.11.2016 PORADA

  Witam, czy spółka z o.o. w organizacji i jednoosobowa spółka akcyjna są ułomnymi osobami prawnymi? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka akcyjna
 • Kapitał własny a spółka akcyjna

  Kapitał własny a spółka akcyjna

  20:30 24.10.2014 PORADA

  Założenie: w spółce akcyjnej „Gamma” wystąpiły następujące składniki kapitału własnego: - kapitał zakładowy 750 000, - kapitał zapasowy 130 000, - odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 4 000, - akcje własne 10 000, - kapitał rezerwowy 37 000, - należne ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie konta, wkład własny, spółka akcyjna, kapitał zakładowy
 • Odpowiedzialność pracownika a odsetki podatkowe

  Odpowiedzialność pracownika a odsetki podatkowe

  13:00 03.06.2014 PORADA

  Do końca 2013 byłem pracownikiem spółki akcyjnej. Z dniem 1 stycznia 2014 r. przeszedłem na emeryturę. Do 1 lipca 2013 r. zajmowałem się gospodarką nieruchomościami. W sierpniu 2013 r. gmina zwróciła się do zarządu spółki z petycją o niezapłacony podatek. Obecny zarząd ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika, spółka akcyjna, przejście na emeryturę, emerytura
 • Zabezpieczenie właściciela w umowie najmu

  Zabezpieczenie właściciela w umowie najmu

  11:09 04.10.2013 PORADA

  Jestem inwestorem i właścicielem lokalu, który zostanie wynajęty spółce komandytowo-akcyjnej, w ktorej komplementariuszem jest spółka akcyjna. Lokal jest zaadoptowany pod konkretnego najemcę i pokrywam wszystkie koszty zwiazane z inwestycją. Chciałbym zabezpieczyć się w umowie najmu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa najmu, spółka akcyjna, spółka komandytowa, wynajem
 • Zmiana statusu prawnego firmy a zobowiązania wobec pracowników

  Zmiana statusu prawnego firmy a zobowiązania wobec pracowników

  17:18 14.10.2012 PORADA

  Sytuacja wygląda tak: Firma (ponad 20 zatrudnionych osób) zmienia formę prawą z działalności gospodarczej na spółkę akcyjną. Co dzieje się z umowami pracowników - są aneksowane czy podpisywane od nowa? Czy jeśli pracownik jest w tym momencie w 5 miesiącu ciąży pracodawca ma ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, aneks do umowy, spółka akcyjna, ciąża
 • Rozliczenie straty w likwidacji

  Rozliczenie straty w likwidacji

  23:22 20.06.2012 PORADA

  Jak rozliczyć stratę w spółce akcyjnej, która jest w likwidacji? wysokość kapitału zapasowego i rezerwowego jest bardzo niewielka w stosunku do straty, wspólnicy nie chcą obniżać kapitału zakładowego na pokrycie straty- i tak by to niewiele dało, gdyż maksymalnie można by obniżyć ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, likwidacja spółki, strata z działalności gospodarczej, rozliczenie straty

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: